weekbladen Schiedam Blaadjes van de bomen; het is weer herfst mm Chicago de musical start in Theater aan de Schie Nieuwe woning? CORRECT HUIS TUIN ELEKTRONICA ROTTERDAM Volop mogelijkheden? Dicht bij huis Nu het beste hypotheek advies? Studiedag over zingen met kinderen Info/Contact 2000M2 OP DE CEINTUURBAAN 111 IN R'DAM, ZIE ADVERTENTIE OMSLAG VAN DEZE KRANT«Sgfe%£jg Rabobank Parkeren in Oost blijft probleem Zie de Sparta-pagina elders in deze krant Met deze intentieverklaring, die op to november gete- kend wordt, maken de on- dertekenaars gezamenlijk een vuist tegen criminaliteit en onveiligheid in winkel centrum Hof van Spaland. Het winkelcentrum in Noord scoort op deze punten overi- gens niet slecht. Toch krijgen ondernemers van tijd tot tijd te maken met incidenten. Het Keurmerk Veilig Onder nemen en het achterliggende traject zijn gericht op een op- timale samenwerking tussen ondernemers en andere par- tijen, waarbij de onderlinge lijnen zo kort mogelijk zijn. Het keurmerk biedt de mo- gelijkheid om gezamenlijk veiligheidsmaatregelen te treffen, zoals het aanpassen van de buitenverlichting, het opleggen van winkelverbo- den voor winkeldieven en het opstellen van een sur- veillanceplan voor toezicht- houders. Verspreid over heel Neder- land wordt al in meer dan 250 winkelgebieden gewerkt De Hypotheker met de KVO-methode. Gebleken is, dat de schade aanzienlijk afneemt en het gevoel van veiligheid wordt vergroot. Een win-winsitu- atie dus. In aanloop naar de intentie verklaring hebben de winke- liers van het Hof van Spa land een enqueteformulier ingevuld, waarop zij hebben aangegeven wat hun grootste zorgen zijn op het gebied van veiligheid. Ook is er overdag en 's avonds door de politie ge- schouwd. Er is inmiddels een project- groep ingesteld, die bestaat uit afgevaardigden van alle betrokken partijen. Naar aanleiding van de ver- kregen informatie is door de projectgroep een actiepro- gramma opgesteld dat bin- nenkort uitgevoerd gaat wor- den. Het Hoofdbedrijfschap De- tailhandel (HBD) onder- steunt het keurmerk, dat mede mogelijk is gemaakt door een subsidie van het ministerie van Justitie. Voor wie nog twijfelde; de klok is een uur terug gegaan, de verwarming gaat zo af en toe alweer aan en de paden en lanen liggen bezaaid met bossen blaadjes: het is weer herfst. De prachtigste kleuren zijn te zien, rood, groen, bruin en geel en het wandelt zo lekker Tien jaar geleden trokken Si- mone Kleinsma en Pia Dou- wes voile zalen met de musi cal Chicago. Daarna kwam de filmversie met Catherine Zeta Jones, die alle records brak. Nu volgt de eerste theatertournee met in de hoofdrollen Thorn Hoffman, Joke de Kruijf, Doris Baaten, Peter Lusse en Mariska van Kolck. Vrijdag 6 en zaterdag 7 november is Chicago de musical in het Theater aan de Schie te zien met de aller- eerste twee voorstellingen van deze tournee. Chicago de musical volgt het verhaal van twee vrouwen in een wereld achter tralies: Roxie Hart (Mariska van Kolck) en Velma Kelly (Joke de Kruijf). Roxie en Velma zijn door moord in de gevan- genis beland en strijden ie- der afzonderlijk voor hun vrijheid. De strijd is meedo- genloos en geen middel wordt onbenut gelaten. Op de meest uiteenlopende ma- nieren proberen zij de aan- dacht van de media en van de gehaaide advocaat Billy Flynn (Thom Hoffman) te trekken. Om dit te bereiken deinzen de twee rivales ner- gens voor terug en spelen ze een gevaarlijk spel met el- kaar. Een spel waarin macht, showbizz en passie de inzet is. Kaarten (43 euro) via www.theateraandeschie.nl. als de bladeren onder je schoenen knisperen. Voor kinderen is een wande- lingetje door het park een ware speurtocht. Kastanjes, beukennootjes en verschil- lende soorten bladeren wor- den druk verzameld voor de herfsttafel. De ene helft wordt meegenomen naar school, de andere helft wordt Vocaal Talent Nederland or- ganiseert zaterdag 7 novem ber een studiedag over zin gen met kinderen. Deze dag is bedoeld om kin- derzang te stimuleren en richt zich op verschillende niveaus: beginnend kinder- koor en de zingende klas. Het behandelde repertoire staat op de nieuwe CD, die's middags wordt gepresen- teerd door het Nationaal Kinderkoor. De doelgroep bestaat uit docenten basis- onderwijs, kinderkoordiri- genten, muziekschooldocen- ten en studenten PABO of conservatorium. Er zijn ver schillende workshops. Informatie en opgeven via www.vocaaltalent.nl gebruikt om thuis leuke i knutsels mee te maken. Pop- I petjes van kastanjes, schilde- j rijen van bladeren; een kou- j de herfstdag is zo gevuld met i wat creatief herfstwerk. Ook tijdens een wandeling i met de hond is het genieten i deze dagen. Zoals deze i Schiedamse dame in een van i de vele parken in de stad. Matige alcoholconsumptie past in gezonde leefstijl Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas woensdag 4 november 2009 15e jaargang nr 45 XQ81 maas stad Spaland krijgt keurmerk veilig ondernemen Ondernemers van winkelcentrum Hof van Spaland, de gemeen- te, brandweer en politie ondertekenen dinsdag 10 november een intentieverklaring, die ertoe moet leiden dat het winkelcen trum binnen een half jaar beschikt over het Keurmerk Veilig On dernemen (KVO). jan Smit Belle Perei Gerard johng j o ~uci a gse Rotterdam 7 - 12 JANUARI 2010 AHOY ROTTERDAM Tickets: Kassa Ahoy 0900-2352469 o,4Sp/m> www.zesdaagserotterdam.nl ZATERDAG 7 NOVEMBER SPARTA STADION 19.45 SPARTA ROTTERDAM RODA JC Tel: (010) 473 II 50 Fax: (010) 473 83 30 Broersvest 64-66 3112 DG SCHIEDAM -..a. Een wandeling met de hond is dezer dagen geen straf. Het is genieten van alle kleurenpracht. Foto: Roger van der Kraan SCHIEDAM> De Hypotheker. www.hypotheker.nl SCHIEDAM> SCHIEDAM> Overwegend bewolkt met af en toe regen. Middag-temperatuur rond 10 graden. Vrij veel wind.. Al onze kranten op: www.mijnmaasstad.nl Adverteren?: Jazeker. De Hypotheker. Schiedam, Broersvest 64 (010) 473 11 50 www.hypotheker.nl Oplage 38.790 Totale oplage 600.000 Adres Prins Hendrikkade 16a, Rotterdam tel. 010-4004491 Bezorging 0900-1010107 (10c. p.min.) CORRECT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 1