J. EEO Schiedam Schiedamse kinderen tellen de nachtjes af... 'Gaat het nou nooit eens een keertje gewoon goed?' OPEN O ZONDAG 15 NOVEMBER FRANS BAUER BIJ CORRECT :l Financiee advies? Surprise 1 Surprise 2 IVERKOOW Deze week Het weer Info/Contact VAN 13.30-14.30 UUR BERGWEG 110 ZIE ADVERTENTIE BIJLAGE IN DEZE KRANT Burgemeesters hartje klopt vol verwachting Pietencorps geroemd om mooie kleding Rabobank Ron Wigmans van de Zeeha venpolitie kijkt er al maan- den naar uit. „Ik heb in mijn leven al heel wat hoogwaar- digheidsbekleders begeleid, maar dit is toch wel iets bij- zonders hoor! Ik sta straks echt met klamme handen als ik Sinterklaas de hand mag schudden, dat kun je van me aannemen." Voor de zomervakantie voer- de de Zeehavenpolitie al ge- sprekken met de gemeente over de intocht. De veilig- heid van de Sint en het pu- bliek staan zaterdag voorop en daarom wijken de boten van de Zeehavenpolitie geen moment van Sints zijde. „In totaal varen wij zaterdag met acht mensen, waarvan de meesten op de P6 meevaren. Daarnaast zetten we twee kleine, snelle boten in, om- dat die veel wendbaarder zijn in de Lange Haven. Pak- jesboot 12 pikken we al op zee op. Daar kijk ik eerlijk gezegd het meest naar uit. Het lijkt me fantastisch als ik straks de echte pakjesboot in mijn vizier krijg. Man, daar droom je toch van?! Daarna loodsen we hem richting Schiedam", vertelt Wig- mans. Als bij de politie een ding duidelijk is geworden de af- gelopen maanden is het wel dat er ab-so-luut niets mis mag gaan. „Dat is ons in alle gesprekken die we met de gemeente hebben gehad goed duidelijk gemaakt", vertelt Wigmans. ,,En dat maakt de druk bij ons alleen maar hoger, want wij realise- ren ons heel goed dat het niet zomaar iemand is die wij zaterdag begeleiden. Ik voor- spel je: voor de acht man die straks op de boten meegaan volgen deze week nog heel veel onrustige nachten." Ook in de haven blijft de po litie paraat al zal de verant- woordelijkheid dan voor het grootste deel overgaan naar de collega's op het land. „Maar we blijven dan wel in de buurt, want stel je voor dat Amerigo een rare bewe- ging maakt en in de haven valt. Dan moeten wij onmid- dellijk in kunnen grijpen." if - De 6-jarige Claire uit Schie dam (bijna 7) kreeg afgelo- pen zaterdag van haar moe- der te horen dat het nog ze- ven nachtjes duurde voor Sinterklaas naar Schiedam zou komen. „Nog maar ze- ven?!", riep zij verrast uit, waarna een rondedans door de kamer volgde. Nu is het aantal nog te slapen nachtjes het eerste wat ze in de mond heeft als ze wakker wordt. Claire gaat zaterdag met haar broer en grote zus naar de intocht van Sinterklaas. Maandag kreeg ze op school een diadeem met mijter, maar veel mooier vond ze de pietenkraag die haar broer Rutger had gekregen. De Sinterklaas wordt er zo lang- zamerhand een beetje moe- deloos van. Hij drromt al ja- ren van een vlekkeloze in tocht, zonder hobbels en moeilijke dingen, maar nog nooit is hij helemaal zonder kleerscheuren in Nederland aangekomen. Ook nu al heeft burgemees- ter Verver begrepen dat er een en ander mis is gelopen. „Onderweg schijnen ze wat pakjes te zijn verloren, maar hoe ze dat op gaan lossen weet ik niet", verklaarde ze maandag een beetje veront- rust. Ook bij de NPS zijn ze uiterst terughoudend over de heen- reis van Sint naar Schiedam. „Of daar dingen mis zijn ge- gaan dit jaar mogen en kun nen we niet zeggen, maar je kunt er inmiddels wel van uit gaan dat er weer van alles mis gaat voordat dat stel in Nederland is. Pieten zijn nu eenmaal niet de allerslimste en handigste wezens op aar- de." Bovendien liggen er ook elk jaar weer genoeg kapers op de kust die roet in het leu- ke sinterklaasfeest willen gooien. En het is maar te ho- pen dat Sinterklaas en zijn pieten dat op tijd in de smie- zen hebben. Wie de ontwikkelingen op de voet wil volgen kan vanaf vandaag kijken naar het Sin- terklaasjournaal op Ned. 1 en 3 om 17.40 uur. diadeem ging daarom naar poes Lady die ook een beetje mee mag doen met Sinter klaas. „Ik zet zaterdag een piepklein poppenschoentje voor haar, anders vind ik het zielig als ze niks krijgt en wij wel." Het meest kijkt Claire uit naar Amerigo die ze ho- pelijk een klein aaitje kan ge- ven als ie in Schiedam is. TOTALE ZONDAG 15 NOVEMBER ALEXANDRIUM Strandwandeling op de afdeling Geriatrie Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas woensdag 11 november 2009 15e jaargang nr 46 XQ81 fan Imii Belle f'erei <#ifid/il folimj Rabobunk is«Rotterdam 6~dgags»Rotter 1 12 JANUAItl 2010 AHOV ROTTERDAM Tickets: Kassa Ahoy 0900-2352469 o,« P/m> www.2esdaagserotterdam.nl Politie loodst Sint veilig naar Schiedam De Zeehavenpolitie wordt zaterdag in de hoogste staat van pa- raatheid gebracht als Sinterklaas de Nieuwe Waterweg invaart en Schiedam aandoet. Het grootste surveillancevaartuig, de zo- genaamde P6, wordt zaterdag ingezet om Sint en zijn pieten vanaf zee op te pikken. w ;jl f k 'mUrr Claire kreeg maandag op school een mijterdiadeem van de gemeente, maar een echte piet draagt natuurlijk een pet, vindt zij SCHIEDAM> Jazeker. De Hypotheker. Schiedam, Broersvest 64 (010)473 11 50 www.hypotheker.nl SCHIEDAM> acles'WB IWOET TJ egens verhuizing wonen slapen Berlagestraat 235 Rotterdam-Alexanderpolder www.alexandriumwoonmall.nl Rustig maar regenachtig herfstweer. Vrij veel bewolking, vanaf vrijdag meer wind. Al onze kranten op: www.mijnmaasstad.nl Adverteren?: Oplage 38.790 Totale oplage 600.000 Adres Prins Hendrikkade 16a, Rotterdam tel. 010-4004491 Bezorging 0900-1010107 (10c. p.min.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 1