weekbladen Schiedam CORRECT HUIS TUIN ELEKTRONICA ROTTERDAM Vlietland vaccineert personeel tegen Mexicaanse griep Nieuwe woning? 1 Wonderschone intocht van Sinterklaas in Schiedam Dicht bij huis Dicht bij huis 2000M2 OP DE CEINTUURBAAN 111 IN R'DAM, Z1E ADVERTENTIE OMSLAG VAN DEZE KRANT Hennepkwekerij in SRV-wagens Toon Sparreboom met pensioen maasstad werkt Info/Contact Deze week Het weer Spirit 'Sportploeg van het Jaar'? Ludieke actie rond petflesjes Rabobank De politie heeft maandag- ochtend een hennepkwekerij opgerold in twee SRV-wa gens die geparkeerd stonden in de Fokkerstraat. Aanvankelijk dacht de politie dat het ging om gestolen SRV-wagens maar toen ze aankwam bleek dat de wa- gens waren omgebouwd tot hennepkwekerij. Onderzoek leerde dat er geen hennepplanten meer in de wagens aanwezig waren, al- leen een aantal verdorde. Wei waren de beide 'kweke- rijen' nagenoeg intact voor wat betreft de apparatuur. Een paar verdorde hennep- plantjes zijn voor onderzoek in beslag genomen. De SRV- wagens zijn weggetakeld door een takeldienst. Het Vlietland Ziekenhuis start deze week met de vacci- natie van het personeel te gen de Mexicaanse griep. A1 eerder kondigde het zieken huis aan voorbereidingen voor de grieppandemie te hebben getroffen. Zo ligt er bijvoorbeeld een continuiteitsplan klaar waarin staat beschreven hoe de kwaliteit van zorg kan worden gegarandeerd ten tijde van een grieppande mie. Het Vlietland Ziekenhuis heeft de afgelopen weken een beroep gedaan op haar personeel om zich tegen de griep te laten vaccineren. Drie middagen lang worden eerst de medewerkers in- geent die betrokken zijn bij het leveren van acute zorg, bijvoorbeeld de Intensive Care en de Spoedeisende Hulp. Exact drie weken later ont- vangt het personeel ook de tweede vaccinatie. Door zich te laten vaccineren verkleint personeel de kans dat zij patienten besmetten. Daarnaast is de vaccinatie van belang om de continu'i- teit van de zorg in het zie kenhuis op peil te houden. Tenslotte gaat het natuurlijk ook om de gezondheid van het personeel zelf, de vacci natie zorgt ervoor dat zij niet besmet raken met het griep- virus. Ruim 35 jaar geleden begon Toon Sparreboom, zelf en- thousiast motorrijder, Day- tona Motors, een kleine mo- torzaak op de Hoogstraat. De zaak was al snel een be- grip, vooral door de persoon- lijke inbreng van Sparre boom. Nu, na alweer 15 jaar werk- zaam te zijn geweest als di- recteur van MotoPort Rot terdam, gaat hij van zijn pensioen genieten. Zaterdag 21 november is het Toon's allerlaatste werkdag bij MotoPort Rotterdam. Iedereen is deze dag natuur lijk meer dan welkom om de ze oude rot uit het vak uit te zwaaien. De culturele bezoekers die vrijdagavond naar het Fortis theater kwamen voor de uit- reiking van de prestigieuze cultuurprijs, werden bij de entree ontvangen door twee beeldschone dames die op meerdere manieren de kracht van sterke vrouwen uitbeelden. Er is immers ook mentale kracht nodig om vriendelijk lachend in bikini de spierbundels te tonen aan een gekleed publiek dat met de aardse gedachten in cul turele wolken verkeert. Een andere vrouw die zich op adequate wijze van haar taak kweet was presentatrice Pau- lien Cornelisse. De Amster- damse taalcabaretiere praat- te de avond op ongedwongen wijze met vrolijke noot aan elkaar. Ook de jeugdige zan- geres Marike Jager bewees dat vrouwen niet meer als het zwakke geslacht gezien hoeven te worden. Met haar combo zette zij een aange- naam stukje luistermuziek op de planken. Het thema van de sterke vrouw speeldeverder geen rol tijdens het tweejaarlijkse evenement, waarvoor het cultuurveld uit Vlaardingen, Schiedam en Maassluis zich in redelijk grote getale in het theater had verzameld. Van de 23 inzendingen uit de 3 Waterweg steden had de jury vijf nominaties geselecteerd. De concertserie Muziek tus- sen Maas en Sluis', het Vlaardingse lichtkunstwerk 'Vier Elementen' van Dike Hof, de Schiedamse Kethel- factory en de Rode Twist van de gemeente Vlaardingen grepen dus net naast de 25.000 euro waarmee de Stichting Waterweg Cultuur prijs de beste cultuuruiting in de eigen regio beloont. Ju- ryvoorzitter Bert van Meche- len was de sterke man op wiens schouders de taak rus- te om de kwaliteiten van winnaars en verliezers onder woorden te brengen. „Het was niet eenvoudig, voor alle nominaties waren veel argu- menten. De wereldklasse in programmering gaf de una- nieme doorslag voor't Huis ter Poort.." De Nationale intocht van Sinterklaas in Schiedam af gelopen zaterdag is bekeken door ruim 1,9 miljoen men- sen. Ook de eerste vier afleverin- gen van Het Sinterklaasjour- naal, waar Schiedam een prominente rel in speelt, scoorden goed. Gemiddeld keken daar zo'n 700.000 mensen naar. Schiedam kwam prachtig in beeld op zowel Nederland 1 als 3. Wie een uitzending ge- mist heeft, hoeft niet te treu- ren: alle uitzendingen zijn terug te kijken op www.sin- terklaasjournaal.nl De nationale intocht is vol- gens burgemeester Verver vlekkeloos verlopen. De stad werd bezocht door ruim 50.000 mensen uit Neder land en Belgie. De gemeente is na afloop overladen met positieve reacties. De bezoe kers en tv-kijkers waren zeer te spreken over de manier waarop Schiedam zich heeft gepresenteerd. Er heeft zich geen enkel inci dent voorgedaan. Na afloop is de stad in opdracht van de gemeente direct schoonge- maakt door Irado. Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas woensdag 18 november 2009 15e jaargang nr 47 X081 fan Smit Belle Perei Gerard foling 6-daaqseRotterdam 7 - 12 JAMUARI 2010 AHOY ROTTERDAM Rabobank maas stad CORRECT SCHIEDAM> SCHIEDAM> SCHIEDAM> Jazeker. De Hypotheker. Schiedam, Broersvest 64 (010)47311 50 www.hypotheker.nl Al onze kranten op: www.mijnmaasstad.nl Adverteren?: Oplage 38.790 Totale oplage 600.000 Adres Prins Hendrikkade tea, Rotterdam tel. 010-4004491 Bezorging 0900-1010107 (10c. p.min.) Het weer blijft wisselvallig. Temper aturen rond 14 graden. Cultuurprijs voor't Huis te Poort Voorzitter Aad van der Kouwe sprang een gat in de lucht toen wethouder Siljee het hoge woord eindelijk uitsprak. „De winnaar van de Bob Verbiest cultuurprijs is: 't Huis te Poort, voor de ver- wezenlijking van cultuur op hoog niveau met een avontuurlijke programmering als aangename aanvulling op het aanbod van de regio." De intocht van Sinterklaas, af gelopen zaterdag in Schiedam was er een om in te lijsten: zelfs het zonnetje Net zich nog even zien.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 1