4 weekbladen "Groene inpassing A4 illusie' Eigen makelaarsbord bestellen en ophangen scheelt geld Einde periode? SINT KADO'S BIJ CORRECT HUIS TUIN ELEKTRONICA ROTTERDAM Sinterklaas smult van alle aandacht in zijn paleis Schiedam Deze week Het weer VVK: 'verhuizing naar Harga veel te duur" Info/Contact CEINTUURBAAN 111 IN R'DAM, ZIE ADVERTENTIE VAN DEZE KRANT Dicht bij huis Rabobank Met onmiddellijke ingang werd de exploitatie van kin- derdagverblijf Kidslounge aan het Wibautplein eind vo- rige week door de gemeente verboden. De curator van de failliete Christelijke kinderopvang Kidslounge B.V. uit Rotter dam kreeg daarna direct per post een verbod met toelich- ting. Daarin stond uiteraard ook de reden voor deze drasti- sche maatregel. Die is dat de kinderopvang van Kidsloun ge in Schiedam niet voldoet aan de wettelijk vastgelegde kwaliteit voor kinderopvang en dat was een dag eerder nadrukkelijk gebleken tij- dens een onverwacht inspec- tiebezoek van de GGD Rot- terdam-Rijnmond aan de lo- catie. Dat bezoek was aange- vraagd door de gemeente naar aanleiding van klachten van ouders. De GGD constateerde ver- schillende overtredingen. Zo was er een tekort aan gekwa- lificeerde leiding en werden er illegaal kinderen voor de buitenschoolse opvang aa getroffen. Kinderen die n gens geregistreerd stone als gebruiker van Kidslou ge. De gemeente vond de vindingen van de GGD vo doende aanleiding om op treden omdat ze de opva aan het Wibautplein ge veilige en verantwoorde lee omgeving vond voor de a wezige kinderen. In ieder val geen opvang die void aan de eisen van de Wet o de Kinderopvang. Kidslounge, dat slechts vestiging had in Schiedam dus officieel niet meer voegd om kinderopvang te bieden in Schiedam. Gedupeerde ouders moes op stel en sprong op zoe naar andere opvang en c viel in veel gevallen niet omdat ook de andere cen op de drukste opvangda lange wachtlijsten hebb Toch hebben enkele ouc opvang kunnen regelen Mundo en Komkids. Anc ren zochten hun heil bij milie of stappen over gastouderopvang. Minister Eurlings geeft ten oprechte hoog op van de groene inpassing van de A4 door Midden-Delfland, vindt GroenLinks Schiedam. ..Ze- ker in Schiedam gaat de weg nadelige gevolgen hebben", stelt de fractie onder leiding van John Witjes. GroenLinks Schiedam vindt het ongehoord dat de minis ter een keuze heeft gemaakt voor een open tunnel in Groenoord Zuid van Laan van Bol'Es tot Griegplein. „De milieugevolgen hiervan zijn volstrekt onderschat in de trajectnota van april dit jaar waarin werd aangegeven dat de effecten op de lucht- kwaliteit klein zullen zijn. En dat gaan de bewoners in Groenoord horen, zien en ruiken!" De vaste kamercommissie voor Verkeer Waterstaat voert op 7 of 14 december j een discussie over het aan- j leggen van de A4 Delft- j Schiedam. Dan zal duidelijk j worden of minister Eurlings j voldoende steun krijgt van j de kamer om zijn plannen j voor de aanleg door te zet- j ten. Het bestuur van WK heeft deze week aan wethouder Daskalakis laten weten het besluit van 27 oktober, om zowel WK als Spaland uiter- lijk in 2013 te laten verhui- zen naar sportpark Harga, 'onzorgvuldig, financieel on- deugdelijk onderbouwd en niet volledig' te vinden. „Bij de uitwerking van de ge- presenteerde vier scenario's is gebleken dat het besluit van het college verreweg de duurste optie is voor de op- lossing van het capaciteits- probleem op sportpark Ket- hel. Er zijn veel kosteneffi- cientere oplossingen voor- handen, die bovendien geen negatieve gevolgen genere- ren", stelt voorzitter J. Wiersma namens de club. Door de economische reces- sie proberen mensen ook bij de verkoop van hun woning geld te besparen. Woningbezitters passeren de makelaar door hun wo ning zelf op internet aan te bieden. Er zijn verschillende websites waarbij mensen gratis of tegen een geringe vergoeding hun huis kunnen aanbieden. Alleen bestaat niet de mogelijkheid om als particulier een professioneel verkoopbord aan te schaf- fen. Het gevolg is dat veel mensen een eigen gemaakt kartonnetje achter de ramen plakken met daarop de tekst 'Te koop'. De attentiewaarde hiervan is natuurlijk veel minder dan een makelaars bord. Bij JeEigenRaam- bord.nl is het nu wel moge- lijk om als particulier een ei gen makelaarsbord aan te schaffen. De borden kunnen per stuk worden besteld. SINTERKLAAS SHOPT IN ALEXANDRIUM SHOPPING CENTER! MAAK KANS OP GELD OVERMAKEN ZONDER KOSTEN m. ir-~, ...3* Kunst met net dat beetje extra Luc Castaignos sporttalent van het jaar woensdag 2 december 2009 15e jaargang nr 81 X081 Met 0.0.: S~daagseRotterdam Jan Smit 7 - 12 JANUARI 2010 Belle Pern AHOY ROTTERDAM Rabobank maas stad Sinterklaas kan de stroom De- zoekers af en toe nauwelijks aan in het Sinterklaaspaleis aan de Hoogstraat. Ook dit weekeinde is hij nog aanwezig. SCHIEDAM> Vanaf donderdag een overgang naar wisselvallig herfstweer. SCHIEDAM> SCHIEDAM> ALEXANDRIUM Zo is er maar e6n www.a'- irtsrfum.nl %m&*nl 3$ besie deal de onafhankelijke vergelijkingssite Al onze kranten op: www.mijnmaasstad.nl Adverteren?: 1; 'Verademing voor tandartsen en patienten1 Jazeker. De Hypotheker. Schiedam, Broersvest 64 (010)47311 50 www.hypotheker.nl Oplage 38.790 Totale oplage 600.000 Adres Prins Hendrikkade 16a, Rotterdam tel. 010-4004491 Bezorging 0900-1010107 (10c. p.min.) sluit Kidslounge per direct CORRECT Gemeente Een onverwacht inspectiebezoek door de GGD Rotterdam-Ri mond heeft kinderdagverblijf Kidslounge B.V. aan het Wibau plein de das omgedaan. Het bezoek vond plaats op verzoek de gemeente, die het dagverblijf de dag erop meteen heeft ten sluiten omdat het niet aan de kwaliteitseisen zou voldo Ouders moesten elders onderdak zoeken voor hun kroost. Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 1