Dierenvoer in ruil voor plastic Vandalisme kan niet! Eerste uitstromer Kringloopwinkel Openingstijden Gemeentearchief Aankondiging Wijkoverleg Kethel en Centrum De gemeente wil iets van u weten! Ga naar www.schiedam.nl en lees de poll. Gemeenteberichten Bouwzaken Geinteresseerden kunnen over het onderstaande en voor image in (archief-)stukken nadere informatie verkrijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon (010) 2191252. Ingekomen bouwaanvragen van 9 december t/m 11 december 2009 Hazenpad, Beatrixpark promotiebordbord plaatsen Jan van Avennestraat 32, 3117 PR entree vergroten Nieuwe Passage 33, 3111 EG automatenruimte verplaatsen In het voorjaar van 2010 start kunststof inzameling in Schiedam. Kinderboerderij de Gorzen is alvast begonnen, tot groot genoegen van wethouder Yorick Haan. In ruil voor de inzamelingsactie kreeg de kinder boerderij een flink pakket dieren- voeding. Verleende bouwvergunningen Verzonden 16 december 2009 Kerkweg 89, 3124 KD woonhuis vernieuwen N.B. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belang- hebbenden tegen een besluit (verleende/ geweigerde bouw- en sloopvergun- ning of -melding) binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (schriftelijk) een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethou- ders indienen. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, indien hij/zij van mening is dat de behande- ling van zijn/haar bezwaren onverwijlde spoed vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht), t.a.v. Voorzieningenrechter, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een bezwaarschrift is ingediend. Sloopzaken I Foto's: Jan van der Ploeg Nog even en dan gaat heel Neder- land weer aan de oliebollen en de champagne. Oud en Nieuw wordt al- tijd groots gevierd. Ook in Schiedam vieren we de jaarwisselingfeestelijk! Jammer genoeg vinden er in de aan- loop naar Oud en Nieuw en tijdens de jaarwisseling vaak vernielingen plaats. En dat is jammer! Om dat dit jaar te voorkomen werken politie, brandweer en de gemeente Schie dam nauw samen. Zo kan degene die wordt betrapt op het plegen van vernielingen, rekenen op een stevige aanpak. Melden van vandalisme Natuurlijk kunt u als bewoner ook helpen. Het op heterdaad betrappen van vandalen is belangrijk, omdat de schade dan op de dader kan wor den verhaald, in plaats van dat dit betaald moet worden met gemeen- schapsgeld. Bent u getuige van een vernieling in de openbare ruimte of illegale vuren? Bel dan 112. Als de daders al weg zijn, kunt u vernielingen melden door te bellen met 0900 - 8844 (lo- kaal tarief). Blijft u liever anoniem, dan kunt u ook bellen naar M. (Meld Misdaad Anoniem): 0800-7000. Geinteresseerden kunnen over het onderstaande en voor inzage in (archief-)stukken nadere informatie verkrijgen bij de balie Bouwen, aPI-.-. Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag van 12.00 tot 16.00 I 3lllltl Vl&SClcltd IllStltUIlt SOCIclcH KclclCISIIGCldl uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon (010) 2191252. Verleende sloopvergunning Verzonden 16 december 2009 Kerkweg 89, 3124 KD In verband met de feestdagen is het lnstituut Sociaal Raadslieden gesloten van donderdag 24 december tot en met maandag 4 januari. Wij wensen u fijne feestdagen en een goed 2010. woonhuis slopen N.B. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belang- hebbenden tegen een besluit (verleende/ geweigerde bouw- en sloopvergun ning of -melding) binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit I (schriftelijk) een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethou- ders indienen. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, indien hij/zij van mening is dat de behande- ling van zijn/haar bezwaren onverwijlde spoed vereist, verzoeken om een I voorlopige voorziening (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht), t.a.v. Voorzieningenrechter, Postbus 50951. 3007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat J een bezwaarschrift is ingediend. Beleidsregels Gesubsidieerd integraal peuterspeelzaalwerk Op 15 december heeft het college van Burgemeester Wethouders van Schiedam de beleidregels Gesubsidieerd integraal peuterspeelzaalwerk' vastgesteld. Deze beleidsregels betreffen de subsidising van instellin- gen voor peuterspeelzaalwerk, waarmee een subsidierelatie bestaat of\ aangegaan wordt. De beleidsregels 'Gesubsidieerd integraal peuterspeel zaalwerktreden op 1 januari 2010 in werking. De beleidsregels 'Gesub sidieerd regulier peuterspeelzaalwerk' uit 2005 zijn per 1 januari 2010 ingetrokken. Inzage U kunt de beleidsregels "Gesubsidieerd integraal peuterspeelzaalwerk" vanaf 22 december 2009 gedurende 6 weken op de volgende plaats inzien: - Gemeentelijk informatiepunt in de Stadswinkel, Stadserf 1 maandag 12.00 uur tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon 010 - 246 5565. De beleidsregels zijn ook digitaal te bekijken op de website van de gemeente Schiedam. Zie hiervoor www.schiedam.nl. Vervolgens klikt u onder het j kopje 'snel naar' op "bekendmakingen". Wethouder Christine Daskalakis feliciteert tijdens haar werkbezoek aan het werkgelegenheidsproject Kringloopbedrijf Het Goed Nils Mekel met zijn nieuwe baan. Mekel is de eerste medewerker van Het Goed, die uitstroomt naar een reguliere baan. Op de foto Vlnr: Frans Schrijver, directeur van Het Goed, wethouder Daskalakis, Nils Mekel en David van Maanen mana ger afd. Werk en Inkomen. Foto: Jan van Kampenhout Met ingang van maandag 4 januari 2010 is de De nieuwe openingstijden zijn dan: studiezaal van liet het Gemeentearchief Schiedam op - maandag 15.00 - 17.00 uur maandagen vanaf 15.00 uur geopend. - dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur. Het wijkoverleg Kethel zal plaatsvinden op: datum: maandag 11 januari 2010 om 20.00 uur Locatie: Wijkvereniging Bijdorp, Schietbaanstraat 32 Het wijkoverleg Centrum zal plaatsvinden op: datum: dinsdag 12 januari 2010 om 20.00 uur Locatie: Grote Kerk, Lange Kerkstraat, ingang tuinzijde Voor informatie kunt u terecht bij de wijkproces- manager, dhr. H. Kalyoncu, tel. 010-2191031 of e-mail: h.kalyoncu@schiedam.nl. Voor het bijwonen van de vergadering kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de afdeling Wijk- ontwikkeling: telefoon 010-2191023 of per e-mail: l.jongebreur@schiedam.nl. »sv I 22 december 2009 nummer 51 Pagina 2 Colofon Stadskantoor Tel.; CO: E-mail: Informal F|x: |010) 473 70 21 NMNfii if Stadswinkel: (010) 246 54 57 Gemeentelijk Informatiepunt Stadswinkel, Stadserf 1 Tel.: (010) 246 53 04 Postadres Postbus 1501 1 3100 EA Schiedam Eindredactie Gemeente Schiedam i a www.schiedam.nl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 5