weekbladen Opbrengst kerstgala loterij Gratis draadloos internet in Bibliotheek Stadserf OPRUIMING BIJ CORRECT HUIS TUIN ELEKTRONICA -0 Schiedam Financieel advies? OOOWeekblad mm Deze week Het weer Internet Info/Contact 2000M2 OP DE CEINTUURBAAN 111 IN R'DAM, ZIE ADVERTENTIE BIJLAGE IN DEZE KRANT Zie de Sparta*pagina elders in deze krant Eerste GRATIS, MAARIMIETGOEDKOOP Maasstad Weekbladen wordt MaasstadPers! 03-02-2010 VLAARDINGEN> De programma's van CDA en WD zijn voorlopig in meer of mindere mate alleen via internet te lezen, maar de PvdA, SP, Leefbaar Vlaar- dingen/W2ooo en Groen- Links hebben de papieren vorm van hun standpunten al gepubliceerd. GroenLinks deed als eerste haar papieren duit in het verkiezingszakje met de publicatie van haar programmaboekje 'Gelukkig GroenLinks'. In lijn met de verwachtingen zijn groen en sociaal de steekwoorden. De SP presenteerde tijdens haar nieuwjaarsreceptie in het ei- gen onderkomen aan de Broekweg het verkiezings- programma waarmee ze 00k zaterdag's op de weekmart in het centrum staat. Wonen is een der grote items waar de SP voor gaat. Een filmisch verwoorde impressie werd opgenomen op het Liesveld. De PvdA koos voor de aula van het VOS aan de Claudius Civilslaan om haar verkie- zingsprogramma 'Voor een betere buurt' met een bak- Gemeenteberichten in het Nieuwe Stadsblad De gemeenteberichten die wekelijks in Maasstad Week bladen te vinden zijn, ver- huizen met ingang van 3 fe- bruari naar het Nieuwe Stadsblad. Daarin is vanaf die week het eigen nieuws van de gemeen- te Schiedam te vinden en worderi zaken als bouwaan- vragen en kapvergunningen openbaar gemaakt. Maasstad Weekbladen ver- andert in MaasstadPers en steekt met ingang van week 5 in een nieuw jasje. Dat bete- kent dat de krant zowel lo- kaal nieuws gaat brengen uit de regio Rijnmond als lande- lijk nieuws van dagblad De Pers. fiets naar binnen te rijden. Ook werd een kort verkie- zingsfilmpje gepresenteerd. Vooral de harde toon die ge- bezigd wordt is opvallend. 'Zero tolerance' is tegen- woordig het sociaal demo- cratische devies dat met een rode dubbeldekker bus door de stad rond wordt gereden. W2000/Leefbaar Vlaardin- gen presenteerde haar be- stuurlijke voornemens voor de komende vier jaar in cafe De Hommel aan de Schie- damseweg. 'Neen' tegen het nieuwe stadhuis is de opval- lendste verkiezingsslogan in de visie 'Een beter bestuur voor Vlaardingen', die met korte statements in een een- voudige omslagfolder uit de doeken wordt gedaan. Wellicht kenmerkend voor het politieke klimaat in Vlaardingen is de aanwezig- heid van waarnemers van andere partijen bij de pre- sentaties, waar verder alleen partijgenoten acte de pre sence gaven maar het vrije electoraat schitterde door af- wezigheid. Het kerstgala voor de scho- lieren van osg Schravenlant op 17 december in het Vlaar dingse Pakhuis, bleek een meervoudig lot uit de loterij. Mohamed el Juburi, Claudia Varao Carreiro en Marzena Misiewiz kochten een win- nend lot dat goed was voor een priverit met een VIP li mousine naar het Pakhuis, waar 300 medescholieren op eigen gelegenheid naar toe waren gegaan. De hoofdprijs van de kerst- galaloterij, die door de ou- derraad van Schravenlant was georganiseerd, ging ech- ter naar het goede doel van kinderen kankervrij van het Kika fonds. Het bedrag van 572 euro werd bij elkaar gekocht door de leerlingen in de loterij en sponsoring door winkeliers uit het Hof van Spaland. Do- cent Marcel Emaus en lid van de ouderraad van osg Schravenlant Jolanda Boor maakten deze week de che que met 572 euro over aan het Kika fonds. •Wie op zoek is naar een plek om rustig op zijn laptop te werken en gratis draadloos te internetten of even zijn mail te checken, moet eens een bezoekje brengen aan de bibliotheek aan het Stadserf in Schiedam. Via de eigen Hotspot van Bi bliotheek Waterweg kan dan draadloos verbinding wor- den gemaakt met het inter net. Bibliotheek Waterweg biedt nu in Bibliotheek Stadserf gratis gebruik van draadloos internet aan. Deze nieuwe service is handig voor scho- lieren, studenten, toeristen en werkenden om te werken aan werkstukken, projecten of te mailen in een rqstige omgeving met gratis gebruik van internet op de eigen lap top of PDA. Vooralsnog is deze service alleen beschikbaar in Biblio theek Stadserf. Meer infor- matie is te vinden op www.bibliotheekwaterweg.nl JP - f ^V^wOOOWeekblad Waarmee vult de Rotterdamse Rushdie zijn vrije tijd? Lees het vanaf 3 februari in MaasstadPers. Liefde is... een Rotterdampas krijgen maas stad Partijen op weg naar de verkiezingen Alhoewel TON nog wacht op de goedkeuring van Rita voor haar programma, kunnen de Vlaardingse kiezers in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart toch al een keuze ma- ken uit verschillende partijprogramma's. ZONDAG 24 JANUARI SPARTA STADION 14.30 SPARTA ROTTERDAM ADO DEN HAAG UUR SCHIEDAM> •hoffiemaakt -ot eyenoordpas narustwakker 1MTN f Hi. vt win Babovic stookt vuur op tegen Groningeni-i. pm Volkswijk in shock 1 Geen idee als Ck. 1 het Een cheque ter waarde van 572 euro werd overgemaakt aan KiKa. foto: Roger van der Kraan SCHIEDAM> SCHIEDAM) MaasstadPers GRATIS, MAAR NIETGOEDKOOP Al onze kranten op: www.mijnmaasstad.nl Adverteren?: Jazeker. De Hypotheker. Schiedam, Broersvest 64 (010)47311 50 www.hypotheker.nl i Oplage 38.790 Totale oplage 600.000 Adres Prirts Hendrikkade 16a, Rotterdam tel. 010-4004491 Bezorging 0900-1010107 (10c.p.min.) CORRECT Verschijnt In Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas woensdag 20 januari 2010 16e jaargang nr 3 X081

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 1