Korpschef stapt op m 'Taxi kapot jemaakt Loor een IP Blijven we aan het werk in Kjy m\ havenstad 1®=™! Rotterdam? dwaas' Lijn 2 is bijna leuk Druk op Adelaar neemt toe Woensdag 10 Onze stad zou honderden illegalen herbergen, wat doen we met deze vergeten groep? k m V «M^OOOWeekblad M K Oven/alien Hinderlijk volgen van crimfnelen wordt landelijk ingevoerd Vooral allochto- ne ondernemers hebben nog geen pinautomaat SPARTA SPARTA Februari 2010 GRATIS, MAAR NIET GOEDKOOP www.maasstadpers.nl ACTUEEL Lees verder op pagina 2 OUD NIEUWS VVVVENLO Ziede op pagina 13 van deze krant. THEMAWERKEN LEES MLfcR OP ONZE 1 HKMAPAGINA'S MaasstadPers Werk[t] CRIME T0PSP0RT Supporters roepen steeds harder om vertrek oefienmeester. Zondag 14 februari Sparta StadiOBf™^' 14.30 uur Zondag 14 februari Sparta StadiOBf™^' 14.30 uur Maasstad Pers SCVL onder de zon...?! Het was een kwestie van tijd voor het eerste politieke slachtoffer van de Hoekse rellen zou vallen. Korps chef Aad Meijboom legt, na dringende gesprekken met Aboutaleb en andere burgemeesters uit de regio, zijn functie neer. Lees verder op pagina 3 I DORDRECHT ROTTERDAM Overal electronisch betalen Van de redactie ROTTERDAM Het is een herkenbaar pro- bleem voor kleine ondeme- mers: omdat een pinauto- maat in je winkel toch nog iets te duur is, blijf je nog even trouw aan de ouderwetse kas- sa met geldbakje. Ach, wat kan je gebeuren? Maar steeds meer kleine ondememeis krij- gen te maken met zogenoem- de gelegenheids rovers. Dieven die denken dat er veel geld in de kassa zit en de dagomzet praktisch met een handbewe- ging uit de kassa graaien. Een landelijke werkgroep onder lei- ding van buigemeester Abouta leb wil dat daar verandering in komt. Kleine ondernemers, vooral allochtonen, moeten het belang inzien van de pinauto- maat. „Het verkleint de kans op overvallen", zo vinden de ge- meenten. Aboutaleb noemde de Chinees-Rotterdamse onder nemers een voorbeeld van hoe het niet moet. Zij beseffen zich nog te weinig welke risico's zij nemen met contanten. De werkgroep is er echt voor gaan zitten. Maar liefct achttien mjiatregelen moeten de kleine ondememer beschermen tegen criminelen. Het meest tot de verbeelding spreekt het idee om de honderd bekendste overval- lers hinderiijk te gaan volgen. Een Rotterdams idee dat nu landelijk gevolg gaat krijgen. Verder moeten speciale teams in het leven geroepen worden die direct in actie komen bij overvallen om de grijpkans te vergroten. Zo'n overval hakt er bij de slachtoffers flink in en daarom wil het Openbaar Mi- nisterie duidelijk gcian maken dat overvallers niet meer hoe- ven te rekenen op taakstraffen. Ze gaan nu minstens voor een jaar achter de tralies. Om win- keliers te overtuigen van het nut van pinautomaten en een bete- re beveiliging van hun toko, is 00k dit jaar weer tien miljoen euro beschikbaar gesteld door het rijk. O Lees verder op pagina 8 De meest beruchte tram- lijn van Nederiand is lang niet meer zo eng sinds het ov-verbod voor een aantal raddraaiers werd inge voerd. MaasstadPers reist een ochtend mee. Lees verder op pagina 5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 1