Woensdag l^ddSSldQ FfilS Wie wii Contador masseren? Adelaar steviger in net zadel na 2-0 winst La Grande Dame opent eindelijk haar deuren Rotterdamse vlaggen sieren Vancouver Jongeren 'zweven' Nu liggen er kansen! PvdA-soap op Zuid Losgaan in Lampegat 'Veel partijen doen alleen 'hip', daar prikken ze zo doorheen' Organisatie Grand Depart zoekt helpende handen pagina 2 ONZE TROTS De tegenslagen worden ter meerdere glorie van het SS even vergeten. DE ONDERNEMER Irene Jacobs gaat niet voor Sven naar de Spelen. Ook zo benieuwd waar al die politie naartoe gaat? Februari 2010 www.maasstadpers.nl GRATIS, MAAR NIET GOEDKOOP Verkiezingen Te koop/te huur teJ ll lnrnr 1823 m2 kantoor www.densvastgoed.n TOPSPORT POLITIEK CARNAVALLUH Van de redactie ROTTERDAM Driekwart van de Rotterdam se jongeren heeft nog geen idee op wie ze 3 maart gaat stemmen. Dat blijkt uit on- derzoek van het Your World Promotieteam, dat de komen- de twee weken op pad gaat om campagne te voeren voor de jongste kandidaten van de Rotterdamse partijen. De komende weken wor den beslissend, zo weet Kir- sten Verdel van het promotie- team. „Wie goed campagne voert, kan veel stemmen win- nen en zeker onder jongeren." Volgens Verdel draait het bij jongeren vooral om ver- trouwen en het gevoel serieus te worden genomen. „Veel partijen 'doen' hip met bij- voorbeeld een jong raadslid op de lijst. Vervolgens staat er in het programma niets dat voor jongeren interessant is. Daar prikken ze dus dwars doorheen." Opvallend veel jongeren (45 procent) wisten trouwens dat de gemeenteraadsverkie- zingen op 3 maart worden ge- houden. Een andere 'grappi- ge' uitkomst uit het onder- zoek is dat 10 procent van de Rotterdamse jongeren niet weet dat Aboutaleb de burge- meester van Rotterdam is. Zij denken dat dat Job Cohen of Ivo Opstelten is. Het onderzoek is de afge- lopen week uitgevoerd op ver- schillende locaties in de stad, om een zo representatief mo- gelijk beeld te krijgen. Zo wer- den jongeren tussen de 18 en 27 jaar ondervraagd op scho- len, in winkelcentra en tijdens het uitgaan. lets meer dan de helft van de jongeren is van plan om 3 maart te gaan stemmen. Hoe- wel driekwart dus nog altijd zwevend is, staat bij de 25 procent die al wel een keus heeft gemaakt de PvdA bo- venaan (12 zetels), gevolgd door leefbaar Rotterdam (9 zetels). De WD en de SP doen het tot nu toe het slechtst onder de jeugd met respectievelijk 2 en 1 zetel(s). O Rotterdam is op zoek naar heel veel vrijwilligers om de start van de Tour de France straks in goe- de banen te leiden. Van vrijdag 1 tot zondag 4 juli strijkt de Tourkaravaan neer in Rotter dam voor Le Grand Depart. Niet alleen bij de officiele Tourstart, maar vooral ook op de dagen rond het evenement wordt er voldoende mankracht gezocht. Wie wil er bijvoorbeeld par- keerwacht worden, informatie geven aan bezoekers uit het buitenland of de hekken langs het parcours neerzetten? Gei'nteresseerden kunnen zich vanaf nu aanmelden op www. tourdefrancerotterdamnl /vrijwilligers O DAS vastgoed Land van Belofte SO j m nw Schiedam T 010-2U4 50 f oio-Z04~SQ~% •TTTTTrprv,^ eventueel naar'wens aan te passen Molenbaan 2 I Capelle aan den Ussel Lees vender op pagina 15 De een wil niet meer met de ander, de ander niet meer met de een. Ruzie, modder en verraad: welkom bij Partij van de Arfoeid in Rotterdam Fe- ijenoord. Lees verder op pagina 23 Steeds meer Rotterdam- mers gaan 'carnavalluh' in Brabant en Limburg. Lekker losgaan in bruine kroegjes waar iedereen's middags al gezellig aange- schoten is en de cama- valskrakers tot diep in de nacht op herhaling gaan. Lees verder op pagina 5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 1