De do's and don'ts bij huiselijkgeweld 2 O <fe2i*fcte**Ster Gaan we opnieuw naar de stembus of laten we het zo? Woensdag Filiaal CAPELLE A/D IJSSEL VAN 12.00 UUR-17.00 UUR 17 Lentekriebels zorgen niet alleen voor een blij gevoel, we helpen de economie zelfs uit een dip. Endaargaat een bed! 'Wij zullen overwinnen' Nu liggen er kansen! Overlast Een gezin moest al gedwongen verhuizen en is niet meer welkom in Rotterdam Asociale families maken buren het leven zuur, Onaanvaardbaar! Te huur DE KWESTIE De meldcode huiselijk geweld is controversieel maar het werkt, of toch niet? SPARTA^' Maart 2010 www.maasstadpers.nl oppagina6 van deze krant 0 Lees verder op pagina 3 CRIME ACTUEEL ONDERNEMER www. dens vastgoe Zondagzi maart Sparta SUdion4^1 14.30 uur 1 m ZONDAG OPEN Hoofdweg 18, Rijksweg A20, afslag 16 Capelle a/d IJssel Aalborg 15, direkt naast IKEA, Rijksweg A29, afslag 20 Barendrecht www.zuiderster.nl Kopen en nog eens kopen want: het is lervte! Ziede Rotterdam telt 320 Tokkies' Van de redactie ROTTERDAM Rotterdam telt ruim 320 Tok kies'. Athans, we mogen het geen Tokkies' meer noemen omdat de echte familieToklde ons dan aanklaagt. Maar u be- grijpt dat we families bedoe- len die 'sociaal onaanvaard- baar gedrag vertonen en die de rest van hun straat het le- ven zuur maken'. Van die 320 families hebben er vijftien zo- genoemde 'intensieve hulp'. Dat betekent dat allerhande hulpinstanties zich met de fa milies bemoeien. Jeugdzorg de ggd, schuldhulpverlening, poli tic, gemeente en woningcorpo- raties. „Bij die gevallen is de si- tuatie zo emstig dat we er bo- venop zitten", zegt wethouder Hamit Karakus (wonen en bou- wen). De wethouder heeft zijn cijfertjes goed op orde: „van de 320 complexe gevallen hebben we er 180 zo goed als opgelost", zegt hij. Bijna een jaar geleden verklaarde de gemeente Rotter dam de oorlog aan woonover- last en asociaal gedrag. Bewo- ners die structureel voor over- last zorgen, kunnen uit hun huis worden gezet met als ul- tiem middel een gedwongen vertrek uit Rotterdam. De aan pak, door de pers al snel ge- doopt tot Tokkie-toets, is oms- treden maar werkt wel, zo zegt Karakus. „We merken dat Rot- terdammers die al jarenlang last hebben van hun buren, hun be- klag doen. Tegelijkertijd zijn fer- vente herrieschoppers op hun hoede. De aanpak werkt", zo verklaart hij. De aanpak maakt het mogelijk dat wooncorpora- ties nieuwe bewoners mogen scannen voordat zij een woning toewijzen. Een verklaring om- trent wonen, zeg maar. Aan vijf gevallen is al een gele kaart uit- gedeeld. Een laatste waarschu- wing in Jip-en-Janneke taal. Sinds de screening van notoire overlastgevers heeft een gezin een rode 'kaart gekregen. Die moest gedwongen verhuizen naar een straat of wijk waar de screening niet geldt. Maar een verbanning uit Rotterdam, dat is, zo benadrukt de wethouder, wel het laatste dmkmiddel. O Geweid tegen ambulance personeel en andere hulp- verieners kent geen gren- zen. Hoe erg is het geweld eigenlijk? Overdrijven we het of is het erger dan we denken? MaasstadPers sprak met een ooggetuige van het Vlietlandzieken- huis. g) Lees meer op pagina 7 0 Lees meer op pagina 5 Interieurzaak Metz in Rot terdam heeft helemaal geen last van de economi- sche crisis. De 150-jarige oude meubelzaak is een begrip in Rotterdam en volgens de vijfde en zesde generatie Metz heeft dat alles te maken met ver- trouwen dat de klanten in Metz hebben. Al anderhal- ve eeuw. 0 Lees meer op pagina 10 D&S vastgoed Land van Belofte 50 3111 NW Schiedam t 010-204 50 55 f 010-204 50 50 Horeca/ winkelruimte 1.500,-per maand Zwanenhoek 82 I Spijkenisse

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 1