'Kruip uit je schulp, pimp jezelf enga aannet werk!1 40-plUSSer....? 9 1 Mario Been klaar met Makaay I h Kijk uit! Muziek Een nieuwe lente, een nieuw begin. Filiaal CAPELLE A/D IJSSEL VAN 12.00 UUR-17.00 UUR De generatie die weigert ouder te worden, zorgt voor heel wat kopzorgen. Waarom? Tegen deze slinkse werkwij- ze is nauwelijks op te treden. reer scherpe prijzen voor 14 tlni19 inch SCVL n jm MM^OOOWeekblad Maart 2010 WWW.MAASSTADPERS.nl GRATIS, MAAR NIET GOEDKOOP ONDERNEMER SNELAAN Di SLAG Check oi bel TIP intra 065029 5133 0 Lees verder op pagina 2 Product Ook ve "J ar bij Informeemaar de actuele scherpe prijzen! SPORT Geen schim meer van de wereldspits van weleer. Zakkenrollerij LEES VERDER OP pagina 13 SPECIAL Lees alles over de laatste trends in onze voorjaars- bijlage, vol lentetips. tische T IS TIJD OM UW WINTERS AN DEN WISSELEN VOOR ZOMERBANDEN! cht nlet te my! ZONDAG OPEN u Maasst ad Per s Michehn Energy Saver, door 10.000 Nedeibndse verbruikers verkozen lot: Van de redactie ROTTERDAM De politie heeft sterke aanwij- zingen dat straatmuzikanten uit het Oostblok, die tegen- woordig voor bijna elke su- permarkt hun smartlappen ten gehore brengen, betrok- ken zijn bij bendes zakkenrol- lers uit dat gebied. De politie doet deze uit- spraak naar aanleiding van een groot aantal gevallen van zakkenrollerij in Vlaardingen. De bendes, die bestaan uit lull-profs van allerlei leeftij- den teisteren de stad. Vooral ouderen en mensen met klei- ne kinderen worden slacht- offer. Tegen de slinkse manier van zakkenrollen is nauwe lijks iets te doen. Observatie leerde dat de bendes hun zak- kenrollers eerst een uurtje la- ten observeren, waarna ze zich omkleden en in andere kleding weer de markt op- gaan. De politie vermoedt dat de muzikanten fungeren als uit- kijkpost en de bendes voor- zien van nuttige informatie over mogelijk slachtoffers. O k Hoofdweg 18, Rijksweg A20, afslag 16 Capelle a/d IJssel Aalborg 15, direkt naast IKEA Rijksweg A29, afslag 20 Barendrecht www.zuiderster.nl VoorjaarMIO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 1