Puzzel 1 I 1 I 10 OPO Zweeds raadsel 3456789 10 Cryptogram Sudoku Sudoku 6 8 7 8 4 7 i 9 6 8 5 2 9 4 7 4 1 9 3 2 5 3 9 6 8 2 8 3 5 4 6 2 1 3 8 9 7 6 1 4 2 1 5 4 7 3 5 7 4 8 9 6 3 4 8 1 7 6 6 9 2 5 Wij zijn verdrietig. Wij hebben het droeve bericht gekregen dat onze concierge JAN VAN VLIET is overleden. Zijn ziekte heeft hem uiteindelijk geveld. Jan was jarenlang de concierge van de brugklasafdeling. Hij was een hartelijke persoonlijkheid, hij stond altijd klaar voor leerlingen en collega's. Zo zullen wij ons hem ook herinneren. Wij wensen Sandra, Melvin, Marco, Lisette, de beide kleinkinderen en de naaste familieleden alle sterkte toe bij het verwerken van dit verdriet. Namens personeel, leerlingen en bestuur van De Ring van Putten, Ron Bosman, rector Verdrietig maar ook dankbaar voor alles wat hij voor onze school heeft betekend, hebben wij kennisgenomen van het overlijden van JAN VAN VLIET Jan was een vaderfiguur voor de brugklasleerlingen, met het hart op de goede plaats. Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies. Namens de oudervereniging van De Ring van Putten Marcel Oik, voorzitter Namens de medezeggenschapsraad van De Ring van Putten Ivanka Broer, voorzitter 0 Winnen met astma 6|£.ZkW£- tlohj&A, van. de^eji^beJlanj MaasstadPers Woensdag 26 mei 2010 verklik- ken sneeuw- hut vent muziek- tempel leer van het tempo luiaard wente- ling be- kwaam stop- teken voe- dings- middel haar- dracht staatv.d. U.SA ruivel- product hand- trommei vogel pausen- naam boei muziek- noot drank met vruchten V magazyn schuldig T~ kreet drie- kroon raaigras korting wiskun- diggetal 10 hoofd- stadin Europa her- kauwer loof- boom sterkver- lar^en zet edel- steen meteen wapen- bode uitroep van pijn ver- ftissing docent T- krap sleepnet brand- gang Horizontaal: 4. Komtvaakingezelschap (7); 7. Gestrikte tegenvaller (5); 8. Mest van een kreng? (7); 10. Enthousiast musiceren isgevaarlijk? (3,4,6); 11. Nogmaalseen tijding? (11). Opiossingvan vorige week: Horizontaal: 4. Relmuis; 7. riool; 8. wa- rande; 10. slagers- jongen; 11. bijbel- kennis. Verticaal: 1. Bepaald; 2. omvangrijk; 3. windorgel; 5. uitkomen; 6. rondgang; 9. linkse. Verticaal: 1Zich bemoeien met entree verschaffen (7); 2. Sentimentvanvroeger(9);3. Die vogels maken jedol(9); 5. Dichters in de verdediging (8); 6. Kom erin, wegaan opde vuist! (8); 9. Plaatsdegodinineenmuziekstuk! (6). Wij staan voor de zee fcSt«Hook voor onmabare natuur en wifideaanX door- gewt? MafcJ /e d&r nu aar ats vqMKgar Of hat Bestel gratis het boekje met 11 tactische tips van Phillip Cocu! Bel: 0800 - 00 02 (gratis) astmafonds.nl op de fiets naar je werh? V MaasstadPers JoDTracH.nl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 10