buiibber ZSi De kortste weg naar een passende baan Het werk[t]! Er is werk zat in onderwijs Stinkend riik worden met ultra korte berichtjes "Waak voor priisdalingen in de woningmarkt' Mensen zonder werk doen ergoed aan het on- derwijs te proberen. Werk zat in de grate steden Omscholen Waar is nog wel werk? Het is pittig, je wordt meteen voor de leeuwen gegooid' GELD VERDIENEN Netwerksite Twitter denkt geld te verdienen met advertenties. VOORZITTER RABOBANK De woningmarkt zal weer inzakken waarschuwt de topman van Rabobank. on Lees hiemaast verder Kies voor een opleiding met toekomst MaasstadPersWerkPt ezo geen werk? Eveline Domevscek ROTTERDAM Het Centraal Bureau voor de Statistiek bevestigde het laatst- nog maar eens: in het onderwijs groeit het aantal banen nog steeds. De reden? De gemiddel- de docent is oud. 22 procent van de leraren in het voortgezet onderwijs is ouder dan 55 jaar, dat is twee keer zo hoog als in de totale arbeidsmarkt. Van de 77.500 leraren stroomt de ko- mende jaren 22 procent uit. Dat biedt kansen, maar hoe grijp je die? Waar moet de zogenoemde zij-instromer beginnen? Voor de Idas. Als je ooit de juis- te onderwijsbevoegdheid hebt gehaald, kun je meteen- eventu- eel na een opfriscursus- aan de slag. Degenen die dat papiertje nog niet op zak hebben, mogen zich zij-instromer gaan noe- men en op zoek naar een vaca- ture. De grootste kans hierop heb je in en om de grote steden en in Almere. Gelderland, Lim- burg, Groningen en Zeeland kampen met een lerarenover- schot dus daar valt weinig te ha- len. Zij-instromers maken ver- volgens afspraken met hun nieuwe school - die krijgt 19 duizend euro per instromer- over het aantal uur dat jij voor de klas gaat staan en de duur en zwaarte van je opleiding. Als het meezit (met de financien) betalen zij je collegegeld. Wat moet je kunnen als zij- instromer? )e moet vakkennis hebben en die goed kunnen ovetbrengen, vat Freddy Weima, directeur van het Sectorbestuur Onder- wijsarbeidsmarkt, samen. De duur van je opleiding is af- bankelijk van je vooroplei- ding, je werkervaring en de indruk die je achterlaat op de commissie die de inhoud van je opleiding vaststelt. Zo mag je na de studie pedagogiek een deel van de didactische vaardigheden overstaan. Heb je rechten gedaan en als jurist gewerkt, dan ben je de voile twee jaar zoet met je oplei ding. Ook moet je in een team kunnen werken, over- wicht hebben in de klas en gemotiveerd zijn. 'Ben je dat niet dan wordt het zwaar', zegt Weima. Hoe zwaar is het beroep leraar eigenlijk? !e bent als zij-instromer na- tuurlijk eerst deeltijdleraar. En dat is 'pittig' laten velen weten die de stap al hebben ge- waagd. 'Je wordt meteen voor de leeuwen gegooid', zegt Weima. Orde houden in de klas en het besef dat leerlin- gen zich niet langer dan een kwartier kunnen concentre- ren, is de zwaarste taak. Naast zo'n 14 uur lesgeven bij een fulltimefunctie, moet je ook lessen voorbereiden, vergade- ren, toetsen nakijken en dan moet je nog zo'n 25 uur zelf aan de studie. Hoe zit het met je salaris en je verdere carriere? Als zij-instromer, en dus deel tijdleraar, krijg je zo'n 2.400 euro bruto per maand. Als je behoorlijk verdiende in je vo- rige baan, kan de school je te- gemoet komen en je hoger in- schalen. Let wel, dit kan sche- ve gezichten bij je collega's opleveren, al lijken scholen steeds meer te wennen aan zij-instromers. Groeien kan, in salaris en functie, zij het niet zo hard als in veel com- merciele functies. )e kunt je eerstegraadsbevoegdheid ha- len of doorstoten naar het management als afdelings- hoofd of rector O Een goede toekomst iets voor jou? Procestechniek en Maintenance zijn techniek- richtingen met toekomst Je kunt hiermee procesoperator of onderhoudsmonteur (Maintenance) worden, be- roepen met een toekomst Zadkine organiseert op 29 mei een Open Dag aan de Hoefsmidstraat 41 in Hoog- vliet van 10:00 -14:00 uur. O

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 13