Jamaica in ban van oorlog om drugsbaron GROOTTEKORT VOORPVDA ONS ELFTAL IS TOCH VEILIG AANPAK LEEGSTAND ER KOMT NOG MEER WATER SGP WIL NAAR EUROPEES HOF KRO DENKT MEE MET DE KIEZER ooc De lokale bevolking ziet de drugsbaron vooral als een weldoener. Argus Pedoclub 'Martijn' wist sporen pedo van een Torpedo I "aA ADTi ikII 16 Geweld AOW later omhoog WK Kantoren Polen en Duitsland Vrouwenkwestie Stemadvies aan leden: geen PVV of Groenlinks :jc Chippende reizigers )Je Heel veel peilingen KM JONO-lL AAN DE LUN... OF WE OOK DE SPOREN Kunnen WISSEN. PED0PIELEMCUI& MaasstadPers A fTllPPl Woensdag26mei20io In delen van de Damaicaanse hoofd- stad Kingston is het oorlog tussen de autoriteiten en de lokale bevol- king. Inzet: een drugsbaron. In de plannen van de PvdA blijkt een tekort van i miljard te zitten, vol- gens de NOS. Dat komt omdat de partij toch pas in 2020 (in plaats van 2015) naar een hogere AOW-leeftijd wil. De partij komt dan volgens de CPB-modellen de komende jaren 1 miljard euro tekort; zelf houdtde partij het op 400 miljoen. Redactie buitenland ROTTERDAM Voor de lokale bevolking van de Ja- maicaanse hoofdstad Kingston is hij een weldoener, voor de Amerikaanse en lamaicaanse autoriteiten een grote misdadiger: drugsbaron Christopher 'Dudus' Coke. Veel inwoners vanTi- voli Gardens, de wijk waar Coke zou verblijven, zijn dan 00k in opstand gekomen nadat begin deze week dui- zend militairen en agenten de wijk bestormden, op jacht naar Coke. Tot nu toe zijn al minimaal 31 doden ge- vallen, waarvan 28 burgers. Met barricaden verzetten inwo ners en bendeleden zich tegen de aanhouding van Coke. DeVerenigde Staten vragen al lange tijd om de uit- leveringvan Coke wegens drugsdelic- ten. Gisteravond was de drugsbaron nog niet opgespoord. Cokezouleidinggevenaaneen inter- nationale drugsbende die actief is in de VS en het Carai'bische gebied. Bij het handhaven van de drugshandel zijn de afgelopen decennia ruim dui- zend doden gevallen in zowel Jamai ca als Amerika. Daarom moet Coke vooreen rechterin New York verschij- nen. Zijn aanhangers zien Coke niet zozeeralseen misdadiger, maar voor al als een soort lokale weldoener. Hij investeert in de lokale gemeenschap, deelt voedsel uit en bemiddelt in con- flicten. Bovendien kent Tivoli Gar dens de laagste criminaliteitscijfers. In de wijk heerst ondertussen een oorlogsachtige sfeer. In een klopjacht op de 42-jarige Coke trokken militai ren en politieagenten in voile ge- vechtsuitrusting van woning naar woning. Bewoners waren opgeroe- pen binnen te blijven. Ook werden helikopters ingezet. Het geweld dreigt zich nu ook te verspreiden naar andere delen van de stad. O Al-Qaida is niet van plan een aan- slagte plegen op het Nederlands elftal tijdens het WK. Dit in tegen- stelling tot wat een Saoedische ter rorist eerder deze maand zei toen hij werd opgepakt. 'Wij ontkennen de leugenachtige berichten over een aanslag ten stelligste', zo zegt Al- Qaida in een verklaring. Volgens de terreurorganisatie zegt de Iraakse politie ten onrechte dat ze een aan slag heeft voorkomen. Videostills van de onlusten in Kingston. Demissionair minister Tineke Hui- zinga (VROM) heeft met marktpar- tijen een akkoord gesloten over een aanpak van de leegstand van kanto ren. De partijen gaan bestaande kantoren herontwikkelen. Om zo te voorkomen dat er veel nieuwe kan- toorpanden worden bijgebouwd, terwijl andere leegstaan. Het aantal mensen dat is omgeko- men door de overstromingen in Po len is opgelopen tot vijftien. Het land kampt al meer dan een week met hevige wateroverlast. Inmid- dels maakt ook het noordoosten van Duitsland zich op voor een ernstige watersnood. De Oost-Duitse deel- staat Brandenburg besloot gisteren de hoogste alarmfase af te kondigen voor komend weekend vanwege de stijging van het water in de Oder. De SGP overweegt 'zeer serieus' de kwestie rond de positie van vrou- wen binnen de partij voorte leggen aan het Europees Hof voor de Rech- ten van de Mens. Dat zei SGP-lijst- trekker Kees van der Staaij gisteren. De Hoge Raad bepaalde eerder dat de overheid maatregelen moet ne- men zodat de SGP vrouwen niet an- ders behandelt dan mannen. Vol gens de Raad mag de SGP vrouwen niet uitsluiten van passief kiesrecht. Stemadvies van uw omroep. Raar? De KRO vindt van niet, en stuurt al zijn 460.000 leden een brief, met daarin de waarschuwing om vooral niet op PVV of GroenLinks testemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezin- gen. Deze partijen willen volgens de omroep zo drastisch bezuinigen op de publieke omroep dat het einde van de KRO dreigt. De PVV is 'onthutst' over het stem advies. De partij wil dat het kabinet onmiddellijk de subsidie aan de KRO stopzet. Volgens PVV-Kamerlid Mar tin Bosma is het stemadvies in strijd met de Mediawet. GroenLinks-leider Femke Halsema noemt de actie van de KRO 'ongepast'. Ze wijst erop dat haar partij niet bezuinigt op de pu blieke omroep en al jaren pleit voor twee redamevrijetv-netten. De KRO vindt het negatieve stem advies niet raar. 'We vinden het geen stemadvies, maar we attenderen onze leden op de standpunten van de politieke partijen en de gevolgen die deze kunnen hebben', reageert een woordvoerster. Zo'n 400.000 treinreizigers gebruiken de ov-chipkaart. Sinds 1 december kan met een chipkaart worden gereisd. Opiniepeiler Maurice de Hond gaat het tempo van de peilingen flink opjagen. Hij komt de komende weken dagelijks met een peiling.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 16