Actueel neuro I Na uren oneens/eensgaaren helemaal niets wijzer door die online stemwijzers ledereen kan optreden als bankadviseur ooo Hypotheken Verkiezingen Tegenstrijdige adviezen 'Heb je ook het idee dat die kiloknallers met dierenleed worden betaald?' Campagneteams MaasstadPers dj Woensdag26 mei20io WORDT VERGOED VANUIT AANVULLENDE VERZEKERING VAN VELE Fibromyalgie, is een vaak voorkomende ziekte en dat merken wij heel goed in onze praktijk. Middels onze behandelmethode slagen wij erin om bij mensen met deze ziekte de klachten sterk te verminderen. Pijn, vermoeidheid, verminderde mobiliteit. duizeligheid, slapeloosheid... er is echt wat aan te doen Onze behandelmethode is mild, het is een uniek en bijna onvoelbaar efektrisch stroompje dat we via de huid met plakkers aan het lichaam geven. Hierdoor wordt de zenuwactiviteit verhoogd, waardoor lichaamseigen neurohormonen extra vrijkomen. Deze werken pijnstillend, ontstekingsverlagend, energiebevorderend. ontspannend, herstellend. Wij onderdrukken niet, maar stimuleren juist, het zelfherstellend vermogen van het lichaam wordt vergroot. Fibromyalgie is en blijft een chronische ziekte, maar het is mogelijk om een maand lang veel profijt te hebben van een behandeling. Wilt U meer weten. bel of e-mail ons vrijblijvend. N Natuurgeneeskundige therapieen Boonsweg 7 3274LH Heinenoord tel: 0186 601733 e-mail: info@neuro-actief nl 10 km onder Rotterdam goede busverbinding volop gratis parkeergelegenheid Niet alleen de toppers van banken kunnen aardige bankbonussen ver- dienen. Ook u en ik. Als we iemand een hypotheekje aansmeren. Mathijs Rotteveel ROTTERDAM 'He psst, SNS-hypotheekje?' Of het nou een parketboer is, een makelaar of de penningmeester van de tennis- vereniging: iedereen kan hypotheken verkopen, moetenzegedacht hebben toen ze bij SNS Bank deTipgeldrege- ling op poten zetten. Die werkt als volgt. Ondernemers en verenigingen praten klanten, lederv, vrienden of bekenden een SNS-hypotheek aan. Als die uiteindelijk wordt afgesloten, krijgt de tipgever 0,5 procent van de hypotheeksom als bonus uitgekeerd. Bij een gemiddelde Nederlandse hy- potheek van 230.000 is dat 1.150 euro. De tipgever moet aan een paar voorwaarden voldoen: hij moetstaan ingeschreven bij de Kamervan Koop- handel en bij SNS. Kist wijn SNS is er al een paar jaar geleden mee begonnen en begrijpt de ophef over de tipgeldregeling dan ook niet hele- maal. 'Het is ondermeer bedoeld voor verenigingen en voor financiele dienstverleners die niet actief zijn in de hypotheekbranche, maar komt maar weinig voor', zegt woordvoer- der Roland Kroes. 'Het maakt ons weinig uit of een klant binnenkomt via Google of via de tennisclub.' Ook Rabobank en ING betalen tipgeld, al doen ze dat minder open- lijk dan SNS. Makelaarsvereniging NVM ziet er ook geen kwaad in. 'Dat tipgeld gaat ook wel richting make- laars', zegt een woordvoerder. 'Als je een klant aanbrengt bij de parket boer, krijg je zelf toch ook korting? Ergens anders krijg je een kist wijn. Ik denk dat klanten dat inmiddels wel in de gaten hebben.' Bij de Vereniging Eigen Huis (VEH) zijn ze daar niet zo zeker van. 'We wisten wel dat het gebeurt, ook bij Rabo', zegt Manon van Essen van VEH. 'Maar dit is voor het eerst dat het zo openlijk wordt uitgesproken. Dit gaat in tegen ons streven naar transparantie. De belangen van de adviseur moeten duidelijk zijn en dat is hierbij niet het geval, want ze hoe- ven namelijk niet te melden dat ze eraan verdienen. Wij vinden dit geen goede zaak.' O De stemwijzers winnen aan popula- riteit. Een kleine test. Just Hovens Greve ROTTERDAM Op 9 juni mag ik voor het eerst mijn eigen volksvertegenwoordiger kiezen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Tijd voor een rondje stemwijzers, want die geven duide- lijkheid, toch? Ik start met de bekendste en oud- ste stemhulp, StemWijzer.nl. De StemWijzermoet mijn meningweten over een dertigtal stellingen die ik al leen met eens of oneens kan beant- woorden. De stellingen varieren van hypo- theekrenteaftrek tot kunstsubsidies. Concurrent Kieskompas verschilt niet veel. De stellingen zijn ongeveer hetzelfde, alleen heb ik de mogelijk- heid het met een stelling 'helemaal' eensofoneenstezijn. Dateensofon- eens is best vervelend want sommige stellingen zijn lastig om zo te beant- woorden. De uitkomsten worden verschil- lend weergegeven. StemWijzer.nl maakt een rijtje van hoog naar laag scorende partijen. Klinkt logisch en dat is het ook. Kieskompas presen- teert de uitkomsten in een assenstel- sel. Van links naar rechts, van progres- sief naar conservatief. Zo zie je bij welke partij je het dichtst in de buurt komt. Gekte Volgens StemWijzer.nl is de Partij voorde Dieren (PvdD) overduidelijk mijn partij. Een onverwachte uit- komst: ik had vooraf GroenLinks, D66 en de WD in mijn hoofd. De uitslag van het Kieskompas raakt kant noch wal. Volgens het po- litieke assenstelsel dat verschijnt, ben ik niet links en niet rechts. Ik ben ei- genlijk niets. Een beetje progressief, dat kan er nog net van af. Ik kom het dichtst in de buurt van D66, maareen overtuigende winnaar is het niet. Behalve de algemene stemwijzers proberen verschillende belangen- groepen ook een graantje mee te pik- ken van de stemwijzer gekte. Vijf mi- lieuorganisaties, waaronder Greenpeace, hebben bijvoorbeeld de groenekieswijzer.nl gemaakt. De 22 groene vragen zijn gevari- eerd. Van tropische boskap tot subsi- 'Ga voor die blonde stoot van de Partij voor de Dieren.' jeroen van loon/hh die voor regionale luchthavens. Als milieubewust persoon verwacht ik de PvdDweeropnummereen. Nou niet dus. Volgens de milieuorganisaties kan ik ons milieu- en klimaatbeleid het best aan RitaVerdonktoevertrou- wen. En de dierenvrienden van Mari anne Thieme? Laatste plaats. Lees ik de uitslag niet verkeerd? Nee, het Babalin.com klopt. De partij die volgens de Stem- Wijzerzo goed bij mij past staat op de laatste plek. Als student kan het geen kwaad om ook studentenkieswijzer.nl te proberen. Zo snel mogelijk klik ik mijn antwoorden aan: na een uur stemwijzers invullen heb ik het hele maal gehad. Alle stellingen beginnen me te duizelen. De studentenvak- bonden raden mij aan SP te stem- men, weer een nieuwe nummer een. Op twee staat de PvdA en de PW is de verrassende derde. Na het doen van de stemhulpjes ben ik niets verder. Elke website zegt iets anders. Ik had mezelf alle moeite kunnen besparen. De website Ba- balin.com claimt namelijk de snelste stemwijzer te hebben gemaakt. Geen ingewikkelde stellingen, gewoon op foto's van politici klikken. De makers Niet alleen de kiezers worste- len met de verschillende stemwijzers, campagne teams hebben er ook moeite ermee. Alle partijen krijgen formulieren waarop ze hun antwoorden kunnen invullen, aan de hand van het ver- kiezingsprogramma. 'Dat is lastig invullen omdat de vragen vaak zwart-wit zijn', constateert SP-cam- pagnemedewerkeren Eerste Ka- merlid Arjan Vliegenthart. Bij D66 heeft iemand drie weken lang full-time stemwijzerformulie- ren zitten invullen. 'Heel ingewik- keld omdat de stellingen kort door de bocht zijn en je de kiezers niet wil menen dat de kiezer uiteindelijk toch op uiterlijk stemt. Balalin adviseert op basis van mijn klikgedrag PvdD. 'Heb je ook het idee dat kiloknallers eigenlijk met landbouwsubsidies, dierenleed, milieu- en gezondheids- problemen worden betaald? Ga dan voor die blonde stoot van de Partij voorde Dieren.' O voorliegen. D66 moet als midden- partij kiezen: gaat je rechter- ofje linkerarm erafzegt campagne- woordvoerster Annelou van Eg- mond. Met de eens/oneens-stellingen creeren de stemwijzers schijnduide- lijkheid, vindt Vliegenthart. Hij neemt de hypotheekrenteaftrek als voorbeeld. 'Zijn wij voor de afschaf- fing van de hypotheekrenteaftrek? Dat is niet te beantwoorden met ja of nee. We widen de aftrek aanpas- sen en alleen behouden voor men- sen met een hypotheek tot 350.000 euro, maar zo'n antwoord past niet in een stemwijzer.'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 19