Achtergrond HR-ketel verwerkt in het asfalt Een heg die staat in een handomdraai Innovatie Creme de la creme van Nededand Maar liefst 375 slimste kindjes van deklasmenen hetmeestinnovatieve product van 2010 te hebben ontwikkeld. Gisteren werd in Eindhoven de MKBInnovatieTop-100 bekendgemaakt.DePerssteldehaareigentopvijfsamen. 'Nu kunnen hoveniers het hele jaar rond tuinen opleveren.' OOO He Slimste km2 He Ondernemende gast He Innovatiejager MaasstadPers Woensdag26 mei 2010 Je moet er maar op komen Edward Deiters Emiel van Dongen i IXen je die zindering boven de weg in een IVhete zomer? Asfalt heeft door zijn zwarte kleur een groot warmte-absorberend vermo- gen', zegt Marcel Roozendaal. "Wij vangen met een buizensysteem in het asfalt de thermische energie op. Die wordt opgeslagen en kan in de winter worden gebruikt om gebouwen, wonin- gen en wegen te verwarmen en's zomers om ze te koelen.1 Rozendaal is projectmanager Road Energy Systems bij het Noord-Hollandse familiebe- drijf Ooms Avenhorn. Deze wegenbouwers we- ten alles van asfalt: in de jaren vijftig werkten ze al aan het realiseren van de startbanen voor Schiphol, die ze nog steeds onderhouden. En sinds de jaren '60 legt Ooms snelwegen aan. Vanuit die expertise zijn we gaan ki jken wat er nog meer kan met asfalt', zegt Roozendaal. Hij rekent voor dat er met de Road Energy Sy stems zo'n 2 kilometer weg nodig is om een nieuwbouwwijk van 500 woningen geheel te verwarmen of te koelen. Na acht tot twaalf jaar is de investeringterugverdiend. Een mooie bijkomstigheid is dat het asfalt 's winters boven het vriespunt kan worden ge- houden. Strooizout is dus overbodig. Tot op heden deed het bedri jf een vijftiental projecten. Dat gaat van het drukbereden Von- delingenviaduct bij Hoogvliet, waar met de gewon- nen warmte een brandweerkazerne en een paar kantoren worden verwarmd, tot de woonstraat bij woonzorgcentrum Vijverstate in Koggen- land, die het gebouw nu grotendeels van ener gie voorziet. Haken en ogen 'Waarom dit nog niet door het hele land wordt toegepast?Tja, het is natuurlijk anders dan het ophangen vanwatstandaard HR-keteltjes', zegt Roozendaal. Haken en ogen zijn er namelijk 00k: de extra kosten voor aanleg bedragen circa 80 euro per vierkante meter. Roozendaal wijst er op dat een deel van die extra kosten wordt terugverdiend door lagere onderhoudskosten en levensduurverlenging van het asfalt. En na tuurlijk door een lagere rekening om te stoken of te koelen. Ook lastig is dat het bedrijf er heel vroeg bij moet zi j n, 1 iefst wan neer een woonwi j k of kan- torenpark nog in ontwerpstadium is. Een com- plicerende factor is dat de zaken deels met de overheid worden gedaan en de opgeslagen energie natuurlijk naar particulieren en bedrij- ven gaat. 'Het zijn processen waarzo drie, vier jaar overheen gaan.' Over omzetten wil Roozendaal niets kwijt, maar hij wil jaarlijks 4 a 5 projecten realiseren. 'Dit is een idee waar mensen langzaam warm voor moeten lopenO Bedrijf: Ooms Avenhorn Product: Road Energy Systems Wat: Energiewinning uit asfalt Wie: Marcel Roozendaal Bedrijf: QuickHedge BV Product: QuickHedge Wat: Kant en klare heggen Wie: Peter Bongers ILLUSTRATIESrMERIJN BEELDVERTELLER Toen een hagelbui in 2004 zijn le- venswerk vernietigde, besloot de Brabantse laanbomenkweker Peter Bongers de zaken heel anders aan te pakken. 'Het voelde bijna alsof er ie- mand was gestorven. De helft van mijn kwekerij was vernietigd en ik had ineens geen werk meer voor mijn mensen.' Eerder was het Bongers al opgevallen dat er steeds meer vraag naar kant-en-klare hagen kwamToen hij wat beter naar die markt ging kij- ken, constateerde hij dat de vraag naar hagen in de wereld van de tui- nen ongeveer 10 procent van het to- taal uitmaakt. Die werden het dus. 'Het ruwe concept van de QuickHedge stond binnen een halve dag op papier', zegt Bongers. "We besloten als eerste Ne- derlandse boomkweker om met GPS te gaan werken. Onze trekker is voor- zien van een schotel, die vijf a zes sa- telieten ontvangt. Zo kunnen we de heggen op een centimeter nauwkeu- rig plaatsen. De planten kunnen zo op ideale afstand van elkaargeplaatst worden en ieder jaar perfect worden ondersneden. Daardoorverwelkthet blad niet en krijg je een hele compac- te wortelkluit. Zo kunnen we zelfs al vanaf September nog mooie groene en voile hagen leveren.' En zo werkt het bedrijf in tegen- stelling tot vroeger bijna niet meer seizoensgebonden. 'Van eind sep- Peter Bongers, QuickHedge tember tot juni kunnen we kant en klare hagen groenblijvend of blad- verliezend, bloem of vruchtdragend vanuitdevollegrond leveren. Bomen of heesters in potten waren al jaren te krijgen', zegt Bongers, 'maar hagen niet. Nu kunnen hoveniers het hele jaar rond tuinen opleveren. We leve ren met een druppelbevloeiingssy- steem, dus kunnen ze in principe niet doodgaan. Vroeger viel soms de helft van de jong aangeplante beu- ken uit.' Bongers legt uit dat met het vroe- gere systeem gewoon per meter vier kliiitjes werden geplant. 'Die waren visueel niet half zo dicht als ons pro duct. Dan moest je nog altijd zeker drie jaar wachten voor alle gaten wa ren dichtgegroeid. Bij ons heb je met- een een voile haag en dus privacy.' Dit jaar is QuickHedge voor het eerst volop aan het leveren. 'Het is een nieuw product en iedereen moet er aan wennen, maar het loopt goed', zegt Bongers. 'Het voile grond-sei- zoen zou normaal ten einde zijn. Maar wij leveren nog gewoon door. Over zijn omzet wil hij niets kwijt. 'Nou ja, een beetje dan... ikverwacht snel te groeien van tien naar twintig kilometer haag per jaar.' O Het MKB Innovatie Top-100-evenement vond plaats op 'de slimste km2 van Nederland', de High. Tech Campus Eindhoven. Demissionair minister Dan Kees de Jager van Flnan- ©cien lauwerde de toppers. Hij heeft zelf een achter grond als fnternetondememer. Innovatie is De Dager niet vreemd. Hij was een actief lid van het Innovatieplatform en stond (mede) aan de wieg van de innovatievouchers.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 22