L Achtergrond Nooit meer een Marilyn Monroe'tje De robot doet gewoon al het shitwerk -Sniff heeft een neusjevooronraad OOO 23 er s|c Raad der wijzen s}c Willy Wortel en de poen 3jc Kijk mee ers 010 MaasstadPers Woensdag26 mei 2010 Bedrijf: Mobas Projects (handelsnaam: Nomondro) Product: N0M0NR0 Dress Clip Wat: Een jurk/- rokdip Wie: Elma Bassa orn Door Elma Bassa zal rokjesdag nooit meer dezelfde zijn. Ze be- dacht en verkoopt de NOMONRO Dress Clip, een clip waardoorrokken of jurken niet meeropwaaien tijdens hetfietsen. In feite is het een soort wasknijper. Of een tafelkleedhangertje. 'Prak- tisch, maar daarmee wil je als vrouw niet gezien worden', stelt Bassa. De NOMONRO is een soort broche of speld die een vrouw in het midden van haar rok of jurk kan klemmen, waardoor die niet meer opwaait. En die modieus is vormgegeven. Het innovatieve van de clip isvol- gens de bedenkster dat er niets soort - gelijks op de markt is en dat het is ge- maakt van natuurlijk gelooid leer, dus zonder zware metalen. Boven- dien kun je de clip 00k gebruiken om de snoertjes van je iPod bijeen te hou- den of gewoon als modeaccessoire. Het eureka-moment van Bassa was chaotisch. Haar fietsremmen de- den het niet, een laptoptas bemoei- lijkte het fietsen en ondertussen waai- dehaarrokop-waardoorerooknog eens een bouwvakker naar haar be- gon te roepen. Bassa: 'Die bouwvak ker was eigenlijk het minsterge. Maar ik bedacht me dat zo'n clip toch wel handigzouzijn. Je doet automatisch alti jd je hand op je rok als die opwaait en bent daar bewust of onbewust de hele tijd mee bezig.' Flirten De naam NOMONRO knipoogt naar de fameuze scene waarin Marilyn Monroes jurk omhoog wappert; 'No Monroe' met deze clip. De onder- neemster houdt wel van dit soort woordspelingen: 'De ondertitel van de clip is 'For your flirty skirt and other clip moments'. Bassa: 'Flirty skirt slaat op de wapperende rok, maar 00k op het flirten door bouwvakkers.' In het voorjaar van 2009 startte de verkoop van de jurkclip. Een betere start kon ze zich niet voorstellen. 'Mijn product werd opgepikt door media als Elle, Flair, Metro en De Tele- graaf. Vooral nadat Kampioen erover schreef, werd de clip echt een succes.' Dit jaar is ze al toe aan een tweede collectie. Deels heeft ze die zelf ont- worpen, deels een ontwerpster. In het tweede jaar dat Bassa bezig is, hoopt ze haar omzet te verdubbe- len en meer dan een ton om te zetten. Dat moet geschieden via eigen en an- dermans webshop en door de ver koop bij verschillende fietsspeciaal- zaken en modewinkels. Daarnaast loopt ze beurzen af, zoals vorige week de Libelle Zomerweek in Almere. Ook uit onverwachte hoek komen bijdragen aan haar succes. Bassa: 'Ik heb nu een deal met Het Reformato- risch Dagblad. Zij leveren de NO MONRO via de webshop. Alleen in donkere kleuren. Het is perfect voor hun vrouwelijke lezers: stuk voorstuk dragen ze een rok en fietsen ze.' O ling Shit happens, helemaal als je een boer bent. Hetfamiliebedrijf IOZ ('De specialist in stalreiniging') weet daar wel raad mee. 'Mijn vaderdacht: je hebt melkrobots, je hebt voerro- bots, waarom zou je mest niet door een robot laten opruimen?' vertelt al- gemeen directeur Rick Elling. 'Mijn vader bedoelde het eigenlijk gekscherend', herinnert Elling zich. 'Eind vorige eeuw verklaarde iedereen hem voor gek: dat zou niet gaan met levend vee. Zes jaar geleden kwam de mestrobot uit. En kijk waar we nu staan: de concurrenten zijn ons alle- maal gevolgd.' De )OZ-Tech is een hightech mini- bulldozer van roestvrij staal, dievol- automatisch door een koeienstal rijdt om de stront tussen de betonnen roosters in de vloer door te schuiven. Met wat extra ballast (zodat de bandjes met grof profiel meer grip op de stal- vloerkrijgen), is hetgewichttotaal 435 kilo. Voor het bedrag van 15.200 euro heb jeer zelf een in de huiskamer. Voor een boer is het een goede inves- tering. De robot is goedkoop en mak- kelijk in het onderhoud, en kan op moeilijke plekjes komen. Bovendien hebben de koeien er geen last van en kunnen hun hoeven niet beschadigen - wat bij oudere systemen vaak wel hetgeval is. Sensoren De eerste keer moet de boer de robot even het parcours 'inleren' met een afstandsbediening. De robot, slim als-ie is, kan het de volgende keren helemaal zelf. Zo'n twaalf keer per dag rijdt hij zijn rondje, zelfs als de boer in geen velden of wegen is te be- kennen. Maar wat als er nu opeens een koe in de weg ligt? 'Daarvoor is er een koe- beveiliging ingebouwd. De robot zal dankzij sensoren merken dat er een koe ligt en op zoek gaan naar een al- ternatieve route.' Zo'n langszoevend apparaat werkt niet op de zenuwen van een koe, legt Elling uit. 'Binnen de kortste keren zit de robot onder de mest en zien ze'm amper meer. Na een dag of twee, drie zijn de koeien eraan gewend. En hij rijdt heel langzaam, maar vier meter perminuut.' De aftrap in 2005 ging wat moei- li jk, maar sinds een jaar of drie rollen er jaarlijks zo'n drie- tot vijfhonderd JOZ-Techs van de lopende band. El ling: 'We leveren vooral binnen West- Europa. Maar ook aan landen als Ca nada en China.' Ondertussen blijft IOZ de robot verder ontwikkelen. 'Klanten komen steeds met meer wen sen', zegt Elling. 'Een watersproeier voorde droge plek- ken op de vloer. Een versie met een borstel, een hefbare schuif of een voor dichtevloeren.' O Bedrijf: J0Z Product: J0Z- Tech mestrobot Wat: Mestrobot Wie: Rick Elling Bedrijf: Steray Product: l-Sniff Wat: Detectie- techologie Wie: Sergey Mitko Een rookmelder die meldt dat er brand komt, nog voor die begon- nen is, drugssmokkelaarsen bomter- roristen die moeiteloos uit de rij ge- plukt worden, puur door ze elektronisch te besnuffelen. Het lijkt science fiction, maar in Enschede is de Russische ingenieur Sergey Mitko er druk mee bezig. Hij noemtzijn l-Snifftechnologie eenvoudig. 'Wij volgen de beweging van geladen ionen in de lucht. Hoe zwaarder het ion, hoe langzamer het beweegt. Door het moment waarop de wolk van ionen aankomt op elek- trodes vast te leggen, kunnen we be- palen wat voor soort ionen het zijn en dus bepaalde stoffen identificeren'. Jaja; voor Mitko is het peanuts. Mitko - van huis uit natuurkun- dige - is met zijn onderzoek al sinds eind jaren negentigbezig. Hij onder- zocht verschillende technieken. 'Na 9/11 wist ik dat ik op het juiste spoor zat. Ion Mobility Spectrometry is nu ons paradepaardje.' Lachend: 'Of moet ik zeggen hondje?' In het bedrijf is - deels in de vorm van subsidies - zo'n 600.000 euro geinvesteerd en Mitko is nu bezig met de productontwikkeling voor zijn snuffeltechniek. Denk aan de opspo- ring van explosieven en drugs, maar ook aan hypergevoelige brandmel- ders. Bomterrorist 'Stel je een datacenter voor met hele zalen vol pc's en servers waarin een voeding langzaam te heet wordt. Ons systeem detecteert dat de pvc-mole- culen in die voeding te warm worden. En zo kan de brandweer er al bij ko men nog voor erdaadwerkelijk brand is.' Volgens Mitko had zijn elektroni- sche snuffelaar op Schiphol de Nige- riaanse bomterrorist zonder proble- men gedetecteerd. 'Hij had een grote hoeveelheid van een nogal makkelijk te identificeren explosief bij zich.' Hij geeft toe dat dit overigens nog niet voor alle explosieven geldt. 'Maar daar wordt aan gewerkt'. Het is niet zijn bedoeling om een 'soort Zwitsers zakmes' te ontwikke len dat voor alle situaties werkt 'We bekijken het peropdrachtgever', zegt Mitko. 'Er kwam bijvoorbeeld al een politiekorps naar ons toe voor een wietplantage-detector. Als ze aan de buitenkant van een gebouw kunnen ruiken of er binnen iets loos is, zou ze dat een hoop gedoe en papierwerk schelen'. Volgend jaar moeten de eerste pro- ducten op de markt komen. Geld ver- dienen wil Mitko met een licentiesy- steem of eventuele joint ventures. Daarvoor is hij in gesprek met diverse grote partners. Zelfs de Israeli's klop- ten naar eigen zeggen al bij hem aan. 'Omzet? Dat is moeilijk in te schat- ten, maar een paar ton in het begin zou mooi zijn. We're not greedy'. O tief ide ;rs. De jury - Charlie Aptroot (WD), Bart Stomphorst (medeoprichter Sandd), Doris Craandijk (bedenker Beertender) en Arjan Kors (hoof dredacteur Bizz)... ...was blij verrast over de inzenders: meer wat grotere bedrijven domineren dit jaar de Top-100. Fijn, want een uitvinder is nog geen (succesvolle) ondernemer. Op mkbinnovatietop 100.nl was het event te volgen. Mag niet ontbreken, bij zo'n innovatieve prijs!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 23