Actueel Tweede kans voorjeugd Wat je zoal tegen kunt komen RESPIJT VOOR WATT OPERA MET YANNICK LAGER Vier het feest mee! esta Fauteuil Spider Herdenking Internationale Dag van Vermiste kinderen Leerlingen delen 30 duizend bloe- men uit voor ver miste kinderen. Verklaring omtrent gedrag Met een strafblad kun je fluiten naar een verkla ring van justitie. OOO 4 j&nm Kunst en Cultuur 3jc Vaste prijs voor nieuw rijbewijs Lezersaanbieding: vijf euro korting Zwakke school moet dicht in vele MaasstadPers Woensdag 26 mei 2010 Vergeet-mij-nietjes voor vermiste kids Van de redactie ROTTERDAM Jongeren van verschillende scholen in Nederland deelden dindag zo'n 30 duizend ver geet-mij-nietjes uit. De acht- honderd jongeren deden dit in het kader van de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen georganiseerd door de Hulplijn Vermiste Personen van het Ro de Kruis. Voorafgaand aan het uitdelen kregen de jongeren een les over deze bijzondere dag, vermissing en het werk van de Hulplijn. Op deze manier wil de Hulplijn Vermiste Personen mensen aansporen stil te staan bij alle kinderen die vermist zijn en ze zo hun solidariteit la- ten betuigen aan ouders die achterblijven na een vermis sing. Ook hoopt de organisatie dat deze dag mensen aanspoort na te denken over preventieve maatregelen. De Hulplijn Ver miste Personen is een onder- deel van het Nederlandse Rode Kruis en bestaat uit een team van deskundige hulpverleners. De Hulplijn biedt middels een gratis 0800-nummer praktische en emotionele ondersteuning aan achterblijvers van vermis- ten en aan vermisten zelf en is er voor iedereen die iemand vermist of zelf vermist wordt en niet weet wat te doen. Aan de vergeet-mij-niet-actie deed ook De Sluis, een school in Spijkenisse mee. De vergeet- mij-niet-actie is geen Neder- lands idee. Het is ooit, dertig jaar geleden, in de Verenigde Staten ontstaan. In de ochtend van 25 mei 1979 vertrekt Etan Patz in New York voor het eerst alleen naar de bushalte. Het ge- zin Patz woont in een goede buurt. Etan is een zelfstandige jongen van zes jaar en wordt dagelijks bij de bushalte opge- haald door de schoolbus. Zijn moeder houdt Etan in de gaten tot de hoek van de straat, totdat hij is overgestoken. Vanaf daar is het nog vijftig meter tot de bushalte. Pas later op de dag blijkt dat Etan nooit in de schoolbus is gestapt of op school is aangekomen. Bijna honderd agenten zoeken die avond naar Etan. Tot op de dag van vandaag is er nooit meer een spoor van hem gevonden. Etan is ondertussen, indien hij nog leeft, 33 jaar oud. Sinds- dien is de datum 25 mei als her denking aan vermiste kinderen gebruikt door verschillende or- ganisaties over de hele wereld. Het vergeet-mij-nietje werd symbool voor de Internationale Dag van Vermiste Kinderen in Europa. O Op zijn vrije Pinksterdag kwam onze fotograaf dit bord in de afvalbak tegen. Tsja, wat doe je dan? vincent van dordrecht Van de redactie ROTTERDAM A1 jaren zit het Rotterdams stadsbestuur met een groot aan- tal schoolverlaters in de maag. Daarom werd er afgelopen ja ren veel tijd, geld en energie ge- stoken in het voorkomen van dropouts. Dat doet de huidig wethouder Dominic Schrijer (grotesteden, PvdA) en dat deed voormalig wethouder Le- onart Geluk (onderwijs, CDA) de jaren daarvoor. Het streven was jongeren met minimaal een startkwalificatie (mbo-ni- veau 4 of een havo-diploma) van school te laten gaan. Een la ger diploma zorgt voor emstige problemen omdat jongeren zonder een startkwalificatie niet snel aan een baan komen om over een echte carriere maar te zwijgen. Rotterdam zou een einde maken aan het vroegtij- dig schoolverlaten, zo liet voor malig wethouder Geluk des- tijds weten. Met extra geld voor scholen en ondersteuning van jongeren die dreigden af te glij- den, ging Rotterdam de strijd aan. Maar zoals vaker bleek de realiteit weerbarstiger. Veel van onze jongeren kampen vaak met multi-problemen: schul- den, een beroerde of helemaal geen huisvesting en problemen thuis. Het komt ook vaak voor dat jongeren een strafblad heb- ben. Op het moment dat jonge ren hun zaakjes op orde willen brengen en hun best willen doen om een opleiding te be- ginnen of af te maken, lopen ze vast in de modder van hun ver- leden. Als ze stage willen lopen hebben ze in veel gevallen een zogenoemde VOG (verklaring omtrent gedrag) nodig. Zo'n verklaring wordt door het mi- nisterie van Justitie verstrekt en als ze een strafblad hebben, krijgen ze die verklaring niet. Met als gevolg dat de jongeren kunnen fluiten naar een stage- plek bij de overheid, in de ha ven, op scholen en nog een aantal andere werkplekken. Vervolgens kunnen zij hun op leiding niet af maken en voor je het weet heb je er weer tiental- len vroegtijdig schoolverlaters bij. Er is het stadsbestuur veel aan gelegen hier een eind aan te maken want dropouts kosten de samenleving op den duur handenvol geld, voomamelijk in de vorm van uitkeringen. Zo ging het ook met 'Meno'. De 21-jarige dropout wil liever niet met zijn echte naam in de krant (zijn naam is wel bekend bij de redactie van de Maasstad Pers). Uit schaamte, zegt hij. „Maar ik vind wel dat anderen iets kunnen leren van mijn ver- haal." Wat ging er mis? Het be- kende liedje, zegt hij: verkeerde vrienden, hij liep zich al han- gend op straat dood te vervelen en haalde dingen uit die toen vooral spannend en stoer wa- ren. Toen hij achttien werd, groeiden de problemen hem boven het hoofd. Hij werd op- gepakt wegens heling van een auto en veroordeeld tot zes maanden cel. Terwijl hij dat half jaar uitzat, had hij genoeg tijd om eens te reflecteren op zijn leven. „Helemaal kut", zegt hij nu. „Iets anders kon ik er niet van maken." Zwaar te- leurgesteld in zichzelf beloof- de hij zijn ouders zijn leven te beteren, ook God deed hij die belofte. „Eenmaal op vrije voe- ten ging ik weer naar school en wilde mijn diploma halen. Maar in het tweede jaar moest ik stage lopen. Ik kreeg mijn vog niet, kon mijn opleiding niet afmaken en hier zit ik dan: 21 jaar, werkloos en ik woon weer in mijn oude wijk." De stad Rotterdam wil deze jonge ren een tweede kans geven. Donderdag start een unieke Rotterdamse pilot met de 'VOG onder voorwaarden'. longeren met een strafblad krijgen de verklaring dan als- nog. O Het besluit over de toekomst van het Rotterdamse Poppo- dium Watt aan de Rotter damse West-Kruiskade is op- nieuw uitgesteld. Wethouder Grashoff vindt dat het nieu- we college moet bepalen of Watt extra geld krijgt van de overheid. Als het enige pop- podium van Rotterdam geen J extra geld krijgt, dan dreigt een faillissement, maar bijna alle politieke partijen in de Rotterdamse gemeenteraad Het aanvragen of verlengen van een rijbewijs mag ©maximaal 36 euro kosten. Dat heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat besloten. staan kritisch tegenover een extra subsidie. Het podium ging September 2008 open als opvolger van het failliete Nighttown. Grote de len van het podium werden verbouwd en vooral de ener- gieopwekkende dansvloer werd een van de blikvangers. Maar sinds het begin heeft het poppodium aan de West- Kruiskade veel problemen. Vo- rig jaar leed Watt een veriies van 1,8 miljoen euro. Het Rotterdams Philharmo- nisch Orkest brengt 4 en 5 juni onder leiding van de alombeju- belde chef-dirigent Yannick Nezet- Seguin twee korte ro- mantische Franse werken in een programma. Het opera- tweeluik is onderdeel van de Operadagen Rotterdam. Lezers van MaasstadPers krijgen vijf euro korting op hun kaartje als ze bij De Doelen opgeven dat ze gebruik willen maken van de lezersaanbieding van Maas stadPers. Het eerste werk is La Voix Hu- maine van Poulenc, een mee- slepende monoloog over de pijn van een verbroken relatie. Het tweede is L'Enfant Prodi- que, een dramatisch contrast met Poulenc's stuk. Dit vertelt in dromerige klanken het Bij- belse verhaal van de terugkeer van de verloren zoon. Kaarten kunnen worden be- steld via telefoon 010-2171717 of www.dedoelen.nl. Ouders van ongeveer 100 leerlingen van een islamiti- sche basisschool in Rotterdam zijn boos, omdat de school aan het einde van het schooljaar dicht moet. Kanaalweg 39-53, Capelle aan den IJssel Telefoon 010-4507466, Fax 010-4588992 email: info@lagerwaard.nl, www.lagerwaard.nl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 3