8 Crime Wat hield de politie bezig? o STRANDRELLEN IN BOEK TAR WE WD K, FDNE WDK? SCOOTMOBIEL IN WATER Schiedam telt 900 Marokkanen, maanoo ervan worden verdacht van een misdnjf. Hoog tijd om hard op te treden. Statistiek Schiedam op zevende plaats Marokkaanse daderpopulaties 'We staan niet op de zevende plek, maar op de acht- ste plaats.' OOO Misdaadjournaal Agenten schrijven van zich af Gezamenlijke aanpak werpt vruchten af Noodlottig ongeval aan Rijsdijk jjc Weer RETers mishandeld En toch gaat het goed met de RET Helaas een succes MaasstadPers Woensdag 26 mei 2010 Marokkaanse boefjes keihard aanpakken Waarom heeft Schiedam zoveel met de weinige Marokkaanse jeugd te stellen? hh/jan degroen Frank Willemse SCHIEDAM Schiedam kent een relatief klei- ne Marokkaanse gemeenschap. Toch staat Schiedam, volgens het rapport 'Analyse Marok kaanse daderpopulaties', op de 7e plaats van gemeenten met Marokkaanse boefjes. Wat gaat Schiedam daar aan doen? Zo vraagt Leefbaar Schiedam aan burgemeester Wilma Verver vanVeiligheid. Leefbaar eist een keiharde aanpak en zero-tole- rancebeleid. Raadslid Theo Schoenmakers, leefbaar Schie dam/Schiedam Actief, stelde in maart al schriftelijke vragen aan het Schiedamse B&W bij het verschijnen van het rapport van het ministerie van Binnenland- se Zaken. Want het is nogal wat als je als stad zevende staat op een lijst van gemeenten die Burgemeester Verver overlast ondervinden van Ma rokkaanse daders. Volgens (harde) politiecij- fers telt Schiedam ruim hon- derd Marokkaanse verdachten van een misdrijf op een totaal van 900. Met ruim 10 procent komt deze groep dus ruim uit boven het Nederlands gemid- delde van steden. 'Misleidend gebruik maken van de cijfers', zo bestrijdt bur gemeester Verver de conclusies van Leefbaar Schiedam/Schie dam Actief. „We staan niet op de 7e plaats in de criminele Top Tien, maar op de achtste plek", schrijft zij. „En cinders berekend zelfs op de 16e plek. Statistiek die omzichtig moet worden ge- analyseerd en onbetrouwbaar is door kleine aantallen en gra te schommelingen. Volgens Schoenmakers, in een vorig leven afgetreden wet- houder, wijzen de nieuwste cij fers in dit rapport maar in een richting: de aanpak van dit, en vorige colleges, is zwaar onvol- doende. Het enige alternatief is volgens hem een zero-toleran- cebeleid en keiharde repressie. Burgemeester Verver stelt dat 'al het mogelijke wordt gedaan om overlast en criminaliteit te- rug te dringen'. Schiedam werkt volgens haar aan een persoons- gerichte aanpak, vooral gericht op jongeren. Schiedam is geen voorstander van doelgroepen- beleid. Met de inzet van extra straatcoaches wil de stad de jongerenoverlast en criminali teit tegengaan. We kunnen de hele krant wel vul- len met nieuwsberichtjes over misdaad uit de regio. Doen we niet Hierbij wel een samenstelling van de politieberichten van de af- gelopen 7 dagen. Geen belletje- trek verhalen, maar cijfers van het echte boevenwerk. Van de redactie REGIO 'De politie en het mysterie van de luchtbukskogel.' Het klinkt als een stripverhaal, maar het is waar. Vorige week heeft de politie een onderzoek ingesteld naar de afkomst van een ko- geltje uit een iuchtbuks, dat woensdag werd afgeschoten in Rotterdam. Uit het politiebe- richt: 'Rond negen uur zat een 61-jarige man in zijn kantoor aan de Arrheniusweg te wer- ken met de deur open. Op een gegeven moment hoorde hij wat suizen en een tik en zag vervolgens een kogeltje op de grand liggen. Een 38-jarige man was rond hetzelfde tijd- stip buiten aan het werk, toen hij een tik tegen zijn laars voel- de. Toen hij keek, zag hij een afdruk van een kogeltje op zijn laars.' De afkomst van het ko geltje is nog steeds een raadsel. De politie is er mee bezig. Er zijn 00k meer reguliere za ken die de gemoederen in het Rotterdam-rijnmond korps be zig houden. Diefstal bijvoor- beeld. Afgelopen week zijn 8 dieven aangehouden. Twee mannen hadden een paal van een fastfoodrestaurant ont- vreemd in Capelle. Een ander tweetal is in Vlaardingen aan gehouden voor koperdiefstal. In Rotterdam zijn een autodief en een bromfietsdief opgepakt. Ook zijn een man en vrouw aangehouden die stoeptegels probeerden te stelen van de Katendrechtse Lagedijk. In de vroege donderdagoch- tend hebben drie jonge Rotter- dammers hun feestje voortge- zet op de daken van gepar- keerde auto's in de Aegidius- straat in Rotterdam. De 3 man nen zijn aangehouden voor vemieling. Verder waren er deze week 3 gevallen van mishandeling. Maandag is een man aange houden die een vrouw in el- kaar had gestagen. De agenten moesten pepperspray gebrui- ken om de razende man op te kunnen pakken. Donderdag is een man aangehouden voor poging tot zware mishandeling van een agent. De agent wilde de man bekeuren voor een overtrading, maar de man in kwestie was het er niet mee eens. Terwijl de agent bekneld zat, gaf de dader gas. Pep perspray en een verkeerspaal brachten de auto uiteindelijk tot stilstand. Vorige week is de 18-jarige Rotterdammer opge pakt die een buschauffeur in het gezicht had gestagen. In Barendrecht zijn deze week 2 tieners opgepakt voor open- lijke geweldpleging. De 14- en 15-jarige jongens zouden een andere jongen uit Barendrecht hebben geschopt terwijl hij weerloos op de grand lag. Het 15-jarige slachtoffer moest in het Ikazia behandeld worden aan zijn verwondingen, de da ders zijn in verzekering gesteld. In Capelle zitten 2 mannen vast voor ernstige openlijke ge weldpleging. In het winkelcen- trum werd de pet afgerukt van een 22-jarige man. Hierop sprak hij de dader aan. Dat had hij beter niet kunnen doen, want de dader en zijn vrienden sprongen bovenop hem. Hij is met een gebroken nek opge- nomen in het ziekenhuis. Al geruime tijd ontvangt de politie in Vlaardingen uiteenlo- pende klachten over de jonge ren ontmoetingsplaats (JOP). Daarom hebben agenten vorige week een actie gehouden rond deze plaats. Hierbij zijn onder andere meerdere aanhoudin- gen verricht voor een drugs- deaL Ook de komende weken is de politie zichtbaar en on- zichtbaar aanwezig om de jeugdoverlast aan te pakken. O Op 22 augustus, precies een jaar later, worden de strand- rellen in Hoek van Holland herdacht met een boek. Korpschef Aad Meijboom van de politie Rotterdam-Rijn- mond opperde het idee om tot deze uitgave over te gaan omdat veel agenten aanga- ven hun belevenissen van zich af te willen schrijven. Eind vorig jaar brak er nog een hevige discussie uit door de beslissing van het OM om een aantal agenten als ver- dachte aan te wijzen. Dit van- wege het lossen van schoten tijdens de rellen op het feest. CDA-kamerlid Coskan Coruz re- ageerde daarop door te zeggen dat een stevig politieoptreden niet onmogelijk gemaakt mag worden. "We zijn te ver door- geschoten. Geweld door de po litie moet mogen. Helaas komt de politie hierdoor al snel in het verdachtenbankje. Rad- draaiers vinden dat prachtig." Een gezamenlijke aanpak van de politie, de deelgemeente Charlois, het OBR en de stads- marinier heeft de afgelopen twee maanden geleid tot de sluiting van 16 overlastgevende panden in de Tarwewijk. Van de 16 panden zorgden er 14 voor drugsgeralateerde over- last. Naar aanleiding van klach ten van omwonenden en ob- servaties van de politie en de stadsmarinier maken de partij- en een aanpak op maat De behaalde resultaten zijn voor de partners aanleiding om de aanpak voort te zetten. De indruk is dat de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk er- door verbeteren. De verschil- lende partijen benadrukken dat het belangrijk is dat bewo- ners klachten blijven melden bij de politie, deelgemeente en stadsmarinier. Zo kunnen ze samenwerken om van de Tar wewijk een schone, veilige plek te maken. Heel erg bedreven was hij er nog niet in; in scootmobielen. Waarschijnlijk is die onerva- renheid een 65-jarige Rotter dammer afgelopen zondag- morgen fataal geworden toen hij met zijn scootmobiel op de Rijsdijk langs een sloot reed. De Rotterdammer zou zondag- morgen op bezoek gaan bij be- kenden aan de Rijsdijk. Hij maakte sinds een paar weken gebruik van een scootmobiel en moest nog een beetje wen- nen aan het vervoersmiddel. Hoe de man precies rond een uur of elf met zijn scootmo biel in de sloot terecht is ge- komen, is nog onbekend. Omwonenden sloegen in ie- der geval alarm toen hij in het water lag. De man werd uit het water gehaald, waar- na hij meteen gereanimeerd werd. De GGD nam later de reanimatie over, maar alle in- spanningen mochten niet ba- ten. Lekker sfeertje in het OV deze week. Een buschauffeur r -. kreeg een klap in het gezicht en een toezichthouder in de tram brak zijn hand bij een 'aanvaring'. RET'ers worden bij bosjes in elkaar geslagen, maar de ©titel van het RET-jaarverslag is 'Op vele fronten aardig onderweg!' De financien gaan dus wel goed. Fijn. De LPF in Spijkenisse heeft op haar digitale meld- punt na twee weken online al 40 meldingen binnen gekregen van gevaarlijke locaties in het verkeer.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 8