WK VOORDEEL 0<bZdderSter Woensdag Md^SStaOPeTS WK verslagen op deurmat 'Joran maakt alles kapot' Lijnbaan was het summum op mode- gebied.' Dit is de grote dag van het hypotheekreferendum Ikhebniets verboden' Hamster- walhalla scvl P itt W m T| W^OOOWeekblad Sport Rotterdam en de Pers Wendy Gevangen in Peru Joran heeft met zijn gruwelijke daad alle hoop de grond ingeboord' Voetbalveld ZITZAK Juni2010 www.maasstadpers.nl gratis,maarnietgoedkoop KWESTIE OUD NIEUWS ONDERNEMER VERKIEZINGEN 9juni20i0: staatsreferendum overdeeigen portemonnee In oranje/groen. Afmeting 180x140 cm. Bestemd voor binnen en buiten. Op=Op Nu van 59,- voor slechts Hoofdweg 18, Rijksweg A20, afslag 16 Capelle a/d IJssel Aalborg 15, direkt naast IKEA, Rijksweg A29, afslag 20 Barendrecht www.zuiderster.nl Aboutaleb haalt fel uit naar criticasters. De eerste burger van Rotterdam is het meer dan zat dat hij deschuld krijgt van het vertrek van de Dance Pa rade. Ook vindt hij het on- terecht dat de grimmige, ongezellige sfeer in de stad hem in de schoenen wordt geschoven. Leesverderoppagina2 Leesverderoppagina 6 Van de redactie ROTTERDAM De samenwerking tussen gra tis dagblad De Pers en de MaasstadPers kan u niet ont- gaan zijn. Ook tijdens de we- reldkampioenschappen Voet- bal in Zuid-Afrika houden onze collega's van De Pers u wekelijks op de hoogte van de ontwikkelingen, ongetwijfeld ook persoonli jke verwikkelin- gen en uiteraard de wedstrijd- verslagen. Verder zal de 13- koppige WK-redactie het dagelijks leven in Zuid-Afrika onder de aandacht brengen. Met reportages, interviews, achtergrondverhalen en voet- balarialyses houden wij u via de MaasstadPers op de hoogte, u hoeft niets te missen. Ach- terin onze krant vindt u vanaf vandaag een uitgebreid katern over het WK. Vorige week zijn de eerste collega's al richting de andere kant van de wereld vertrokken, deze week volgen er nog een aantal. Speciaal voor de MaasstadPers schre- ven zij al zeven pagina's over dit wonderbaarlijke en altijd verrassende continent. Met onder andere handige ma- nagementadviezen voor Van Marwijk, alles over 'de vul- kaan' van 1996 en de Mande- la-meetlat waar de bonds- coach langs wordt gelegd. Wij wensen uveel leesplezier! O Een georganiseerd dool- hof van kubieke meters; dat is Kubus Opslag. De roots van het bedrijf lig- gen in Rotterdam, hoewel de eigenaar niet eens Rot- terdammeris. Eigenlijk bij toeval vond hij zijn eerste pand aan de Ceintuur- baan. Nu zijn we tien jaar en 17 vestigingen verder. Leesverderoppagina 10 'iB- Van de redactie ROTTERDAM loran heeft meer kapot ge- maakt dan we ons kunnen voorstellen, zegt Irma van Lien. "Ik strijd al jarenlang voor de uitlevering van mijn dochter en met mij vele fami lies in Nederland", zegt de Rotterdamse Van Lien, wier dochter in een gevangenis in Peruzit, emotioneel. "Wehad- den goede hoop dat Peru het uitleveringsverdrag met Ne derland zou tekenen, het Mi- nisterievan BuitenlandseZa- ken is daar al sinds 2006 mee bezig. Maar sinds de moord op dat arme meisje Stephany, is bij mij de hoop vervlogen dat Lima (de hoofdstad van Peru, red.) hetverdragooitzal tekenen", zucht Van Lien. "De gevolgen van zijn gruwelijke daden zijn ontzettend groot." De Rotterdamse moeder haalde vijf jaar geleden het nieuws toen haar dochter Wendy in Peru werd opgepakt voordrugssmokkel. Hetzager slecht uit voor de destijds 19- jarige Wendy. Ze kreeg een ja- renlange gevangenisstraf (14 jaar) in een van de levensge- vaarlijke gevangenissen van Peru, Santa Monica. Maarelke hel heeft wel een overtref- fende trap. Zes weken gele den is Wendy (die nu 24 jaar is) overgeplaatst naar Hua- raz, de hoofdstad van de Noordelijke regio in de regio Ancash en midden in de An des. Huaraz is een mannen- gevangenis met e£n extra ruimte voor dertig vrouwen, onderwie Wendy. "Degede- tineerden worden daar on- menselijk behandeld en de eenzaamheid maakt de ge- vangenen geestelijk kapot." AlsVan Lien haar dochter wil bezoeken moet ze een busrit van zes a zeven uur door het gevaarlijke gebergte door- staan. "Ikben mijn leven niet zeker tijdens zo'n busrit. Struikrovers maken daar de dienst uit. Levensgevaarlijk, zeker voor een Nederland- se." De bezorgde moeder legt uit waarom: "Sinds het ge- doe met die Joran heeft Wen dy het extra zwaar. In Peru doen ze niet aan voorzetsels in achternamen met als af- schuweli j k gevolg dat ze daar denken dat zij en Joran fami- lie zijn, door het voorzetsel VAN in hun namen", ver- volgt Van Lien. De situatie voor Wendy en alien die net als Wendy vanwege fouten in het verleden, in Peruaanse gevangenissen hun straf uit- zitten, heeft Joran de proble- men aanzienlijk vergroot, zegt Van Lien stellig. "De di- plomatieke gesprekken lie- pen voorspoedig. Ik had weer hoop, nu is mijn hoop de grond ingeboord." O

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 1