De Kwestie MEER ONTEVREDENHEID MaasstadPers ooo De mededelingvanTNTPostdati5.ooo postbodes hun baanverliezen is hard aangekomen in deze regio. ZOBEZIEN PASTORS p Werkgelegenheid Grote onzekerheid bij postbodes 'Het postbedrijf zoalswedatnu kennen, bestaat straks niet meer' Steun uit bekende hoek MARCO %f Sociaal PC-REPARATIE v.a. 20,- Tel. 010-2657337 $|c 'Boeven' vang je met 'boeven' jjc Zwakke euro, hoge prijzen sjc Nog niet uitgewapperd MaasstadPers Woensdag7juli20io t Het afgelopenTour- weekeinde was een hoogtepunt in mijn nu 27-jarige verblijf in onze stad. Al gravend in mijn ge- heugen kan ik me op het ge- bied van leuke collectieve publieke evenementen nog het kampioenschap van Fey- enoord herinneren in 1993 (Jooozsef, Jooozsef), een paar marathons, Bavaria City Racing, de Red Bull Air Race, het voorbijvaren van de tweede Van Brienenoord- brug, maar dit slaat alles. Gek genoeg heeft het EK Voetbal in 2000 veel minder indruk op mij gemaakt. Ik herinner me vooral de prachtige sky- linesticker op mijn auto die doorgang verleende in het spergebied rond de Kuip waar ik woon. Misschien plaatste ik zo'n evenement toen 00k minder in perspec- tief. Ons Rotterdam van nu realiseert zich haar gebreken en snakt naar positieve ge- beurtenissen. Een paar da- gen genieten van vriendelij- ke mensen (bedankt daar- voor) en 00k nog beelden over de hele wereld heen van Rotterdam, de havens, en de molens van Kinderdijk zijn dan een aangename gewaar- wording. Ik vind de uitgave 00k best verantwoord. De gemeente is rijk genoeg, en het geld wordt meestal aan minder zinnige dingen uitge- geven. Niemand noemde overigens de afgelopen da- gen hetzelfde bedrag dus het zal nog wel hoger zijn dan de twaalf miljoen die is afge- sproken. De organisatie was fantastisch, de Rotterdamse ambtenaren, politiemensen en vrijwilligers onder leiding van Wim Hoogendoorn (ont- houdt die naam) hebben het fantastisch gedaan. Abouta- leb glom van trots. Met 00k nog een Nederlands elftal dat knokt voor wat het waard is, maakt Nederland en in het bijzonder Rotter dam dezer dagen over de hele wereld indruk. Dat moet toch leiden tot een beter imago, en meer landgenoten en Europeanen die besluiten voor een congres of een weekendje weg Rotterdam aan te doen. Als die mensen dan een fijne ervaring heb ben en het weer doorvertel- len aan hun vrienden, dan wordt het hier steeds leuker. Af en toe twijfel ik wel eens of Rotterdam ooit de klap van de massale sociale wo- ningbouw, de massa-immi- gratie en de zelfverklaarde onmacht die daarop volgde tot 2002, te boven komt. Op ditsoort dagen zie ik dat dat wel degelijk kan. Hoop en optimisme, zullen we maar zeggen. O Reageren wwwwaas j stadpers- Massa-ontslag postbodes komt in onze regio hard aan Piet de Meer ROTTERDAM „Dit is een persoonlijk drama voor alle postbodes. Het me- rendeel van de mensen is ou- der dan 50 jaar en dan vind je niet gemakkelijk een andere baan", zegt Henk Koning. Hij heeft dertig jaar lang dagelijks de post bezorgd in Sliedrecht en is kort geleden overge- plaatstnaar Papendrecht. Ook Sjaak Kroon en Seeg Suiker- buikuit Dordrecht, Jan Coen- radie uit Vlaardingen en Ro nald Schotte, die bij TNT Post in het Groothandelskantoor in Rotterdam werken, zien de toekomst niet rooskleurig te- gemoet. Vorige week kregen alle postbodes een brief van de directie van TNT waarin de plannen werden ontvouwd. Tijdens een presentatie van het reorganisatieplan verdui- delijkte directeur Harry Koor- stra het rigoureuze besluit. Hij wil de werknemers van TNT Post geen 'valse hoop-ge- ven en duidelijkheid schep- pen. Het postbedrijf van nu, met een zesdaagse bezorging, bestaat over enkele jaren niet meer. Daavoor in de plaats wil TNT Post gaan werken met parttimers en het bezorgsy- steem radicaal aanpassen. De belangrijkste reden voor dit ingrijpende besluit is de volu- medaling van de papieren post. Volgens de directie van TNT Post is de markt in ons land sinds 2000 met dertig procentgekrompen. Hetvolu- meverlies bij TNT Post gaat nog sneller. In 2009 lag dit rond 6 procent en dit jaar ver- wacht het bedrijf 9 procent minder post te bezorgen. De extra daling komt voort uit het volledig vrijgeven van de post- markt sinds april 2009. Daar- door verliest TNT Post terrein aan concurrenten als Sandd en Selekt Mail. Bovendien is veel papieren post vervangen door de toename van e-mail, internet en andere electroni- sche communicatie. Ronald Schotte en zijn col- lega's voelen zich in de steek gelaten. ,,Wij hebben dertig jaar door weer en wind voor het bedrijf klaar gestaan. Wij hadden jarenlang een sociale functie in de wijken waar wij werkten. Wij kenden de men- sen en zorgden vooroptimale bezorging van de post", zegt hij. De laatste jaren zagen de postbodes al met lede ogen aan dat hun werk afnam. „De functie van postbode werd de laatste jaren al 'uitgekleed'. Vroeger bezorgden wij ook pakketpost en aangetekende stukken en dat is al bij ons weggehaald. Maar wij zijn het meest genekt door het beleid van het Paarse kabinet. Zij hebben besloten de postmarkt te privatiseren en daardoor zijn er concurrenten bij geko- men die zich niet aan de CAO houden. O Rotterdammersgeven hun persoonlijkesituatie een later rapportcijfer dan voorgaande jaren. Dit blijkt uit het jaarlijkse rapport 'Staat van Rotterdam' en de Sociale Index. Met de Sociale Index wordt elk jaar de leefbaarheid en de te- vredenheid onder Rotterdammers gemeten. Volgens de onderzoekers ligt het lagere rap portcijfer aan de impact van de economische crisis. Hoewel de crisis over zijn dieptepunt heen lijkt te zijn, heeft de recessie wel duidelijk zijn sporen achter gelaten, zo melden de onder zoekers. Vooral jongeren zijn getroffen door de economische crisis, zij komen veel moeilijker aan het werk. Naicom Computers R'dam-Noord t.o. Correct Bergweg Wist u dat wij: Ruim 12 jaar de pc-speciaalzaak in R'dam-Noord zijn. Alle merken computers repareren. Computers verkopen met standaard 3 jaar garantie. Goedkope printercartridges verkopen. Uw oude cartridges voordelig hervullen 8,-). Computers laptops v.a. 299,- De postbodes vinden dat zij politiek gezien alleen steun krijgen van de SP. „Zij staan achter ons en steken ons een hart onder de riem. Zij voe- ren ook actie met de slogan: Redt de postbode", zegt Henk. De postbodes hebben inmiddels gesprekken ge- voerd met de Abvakabo FNV. De vakbond wil dat de post bodes op een nette manier het bedrijf TNT Post kunnen verlaten„Wij weten dat er geld is gereserveerd voor deze reorganisatie en gaan er vanuit dat TNT Post volledig zijn verantwoordelijkheid neemt. Overigens blijft ook dan de ontevredenheid bij de mensen. Wij hadden het graag anders gezien en tot ons pensioen bij TNT Post ge- werkt. Wij widen dat er via natuurl ijk verloop medewer- kers zouden afvloeien. Daar- voor is niet gekozen, omdat men deze oplossing blijkbaar te duur vindt. Dat is de trieste balans voor alle postbode in ons land", zegt Henk Ko ning. O Benthuizerstraat 10a - Rotterdam www.naicom.nl Di. t/m Za. 10.00 - 17.30 uur Bezorgklachten: Telefoon: 0900-4245 726 www.maasstadpers.nl/bezorgklachten Prins Hendrikkade 16a 3071 KB Rotterdam Postbus 1162,3000 BD Rotterdam Telefoon: 010-4699 500 Fax:010-4699504 www.maasstadpers.nl info@maasstad.nl Sluitingstijden: Advertenties: tot maandag 15.00 uur Redactie: tot dinsdag 9.00 uur Redactie: L. el Barkany en K. Moerman Telefoon: 010-4699 527 redactie@maasstad.nl Hoofdredacteur: M.GJ. lochemsen Advertenties: Telefoon:010-4699525 Fax:010-4699504 advertentie@maasstad.nl Commercieel directeur: R. Feenstra Oplage: 365.205 MaasstadPers is een uitgave van PLM Lokale Media in samenwerking met Dagblad De Pers. Algemene voorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar. ®De gemeente Schiedam gaat een valkenier inzetten om de overlast van een groep meeuwen terug te dringen. Tsja, zo kan het dus ook. Door de zwakke euro profiteerden Nederlandse automo- bilisten in de maand mei nauwelijks van de gedaalde olieprijs. Bron: Centraal Plan Bureau. De Rotterdamse Tourvlaggen van de Boompjes krijgen een tweede leven. Ze verhuizen naar Parijs en komen daarte hangen bij de finish aan de Champs-Elysees. Wat ooit een zekere baan was, staat nu op losse schroeven. arie kievit/hh

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 2