Crime i i i i I ooo Op ons verzoekte reageren op het Glazenwassersverhaal werdmassaalgemaild. Hierondereenkleineselectie. POLITIEM AN VERVOLGD AGENT SCHIET MAN DOOD Wat hield de politie bezig? OVERVAL IN SCENE GEZET Glazenwassers Lezersreacties geven eenduidig beeld 'Hij bleef keihard op de deur bonken en bleef maar aanbellen' -- - -- Goede bedoelingen vs. ernstige gevolgen Zoals het klokje thuis tikt A/MSDAADJOURNAAL Hassan B. de geldloopster He De Tour kent geen hooligans He En zo vis je een granaat uit de sloot He Strevelsweg a.k.a. Ghetto Nuovo cB MaasstadPers Woensdag7juli20io n Wat tolereerje in mil voor schone ramen? - I g3HS De glazenwasser op de foto heeft geen. link met het verhaal Behoorlijk Overstuur Twee jaar geleden kregen wij voor het eerst te maken met een intimiderende glazenwas ser. Hij belde aan en vertelde dat hij nog 22 euro tegoed had. Wij hadden datal betaald en moesten op zoek naar de notitiewaaropdatstond. Om- dat we het niet direct konden vinden zou hij later terugko- men. Hij kwam een jaar later pas terug en eiste dat we zou- den betalen! Inmiddels had den we de notitie gevonden en lieten dat zien maar hij bleef vol houden dat we niet betaald hadden. Er gingen harde woorden over en weer en om- dat ik overstuur werd, deed ik de voordeur dicht. Ik belde de politie, ondertussen stond hij hard op de deur te bonken en aan te bellen. Even later ging hij weg en kwam mijn man thuis. De man was in geen vel- den meer te bekennen. Regel- matig krijgen we nog steeds kaartjes in de bus waarop staat dat de ramen gezeemd zijn maar er staat nooit een naam onder. We hebben het gemeld bij de gemeente, ze zouden er werk van maken. Tot die tijd klimt mijn man op de ladder omzelfte lappen. B.E. te Schiedam Glazenwasser monopolie Ik woon in de een buitenwijk en erzit mij iets erg hoog. Met veel moeite vonden wij een aantal jaar geleden een goede vriendelijke glazenwasser die onze ramen deed. Tot dat een andere glazenwasser zich in onze wijk meldde. Een korte tijd later kwam onze vriende lijke glazenwasser vertellen dat hij onze straat niet meer mocht zemen want er was hem 'verteld' dat hij niet meer in onze straat mocht komen. De nieuwe glazenwasser had zelfs zijn boekje met namen en adressen opgeei'st. Dit soort acties kunnen we niet tolere- ren. Ik ben ontzettend boos! M.vd.H te Rotterdam Blij met mijn glazen wasser Ik woon in Cappelle en heb al jaren dezelfde glazenwasser. Hij komt trouw elke maand, laat briefjes achter. De reke- ningen kloppen altijd, soms betaal ik voor de buren of an- dersom. Kortom: de ramen zijn altijd schoon, hij is ont zettend vriendelijk en als hij tijd heeft komt hij graag een bakje koffie drinken. Ik ben heel blij met mijn glazenwas- Patricia Bogers, Capelle a/d Ussel Justitie gaat de Rotterdamse politieman vervolgen die in juni vorigjaar een ernstige aanrijding heeft veroorzaakt op de Pretorialaan in Zuid. Daarbij werden twee kinde- ren geschept. Een 5-jarigjon- getje raakte zwaar gewond. Het kind liep hersenletsel en verlammingsverschijnselen op. Zijn 9-jarige zusje was er gelukkigbeteraantoe. Uit onderzoek is gebleken dat de man tussen de 66 en 72 km per uur heeft gereden, waar 30 km per uur is toegestaan. De agent was op weg naar een persoon die onwel was ge- worden. Hij was in uniform, maar reed niet in een herken- bare politiewagen. Agenten mogen in nood harder rijden, maar dan moeten zij wel toe- stemming vragen. Dat was nu niet gebeurd. Hij heeft gehan- deld met goede bedoelingen, maar met ernstige gevolgen. De rechtzaak is op 29 juli. Een agent heeft in de vroege dinsdagochtend een man een doodgeschoten die met een mes op hem afkwam. Het speelde zich af in een pand voor begeleid wonen van Flexibel Wonen in de Osse- weistraat in Rotterdam. Rond 6 uur kwam bij de politie een melding binnen van een ruzie. Toen de politie arriveerde, kwam de man aanrennen met een mes in zijn hand. Volgens een woordvoerder is uit nood- weereenschotgelost. De man bezweek korte tijd later aan zijn verwondingen. Een bewo- ner van een hoger gelegen etage moest met een hoog- werker van de brandweer zijn woningverlaten omdatde schietpartij zich in het trap- penhuis zou hebben voorge- daan. In het pand wonen men- sen die moeilijk voor zichzelf kunnen zorgen. Van gehandi- capten en tienermoeders tot ex-gedetineerden. We kunnen dehele krant wel vullen met nieuwsberichtjes over misdaad uit de regio. Doen we niet. Hierbij wel een samen- stelling van de politieberichten van de afgelopen 7 dagen. Geen belletje-trek verhalen, maarcij- fersvan het echte boevenwerk. Anne Dorst ROTTERDAM Om met de deur in huis te val- len: deze week zijn er 3 gewa- pende overvallen gepleegd. Bij een roofoverval op een super- markt in de Maasstad werd een medewerker in het been geschoten. Het personeel van een pizzeria in Rotterdam werd onder bedreigingvan een vuurwapen gedwongen geld af te staan. In Rhoon is een juwelier overvallen door een viertal mannen met bi- vakmuts. De daders van de laatste twee overvallen zijn vooralsnog niet opgepakt. Wel heeft de politie 6 men- sen opgepakt voor beroving. In Maassluis is een minderjarig tweetal opgepakt voor straat- roof. Na een lange achtervol- ging op de A15 heeft de politie een man aangehouden voor carjacking en beroving. Een trio is in Rotterdam Zuid gear- resteerd voor pogingtot bero ving. Zij probeerden de porte- monnee van een oudere vrouw met rollator te stelen. Vanaf een volkstuinencom- plex in Rotterdam Oost heeft een man geprobeerd een fiets te stelen. Hij vergiste zich ech- ter in de kracht die nodig was om op een elektrische fiets weg te rijden en kon makkelijk worden aangehouden. Snor- fietsen zijnschijnbaarergin trek onder criminelen, 00k in Maassluis zijn twee jongens aangehouden voor diefstal er- van. In Hoogvliet zag een duo meer winst in een scooter, maar 00k zij zijn aangehou den. In totaal heeft de politie deze week 5 mensen aange houden voor diefstal. Een vier- de diefstal is nog niet opge- lost. Bij een opticien in Maas sluis werden vier dure zonne- brillen gestolen. Na een ach- tervolging werden wel de brillen, maar niet de dieven gevonden. De categorie 'blijf met je handen van ander- mans spullen af is deze week pas compleet met de arrestatie van maar liefst 8 inbrekers. Drie jongens zijn in Rotterdam aangehouden voor autoinbraak. Ook in Vlaardingen zijn hiervoor twee jongen opgepakt. In Maassluis is een man op he- terdaad betrapttoen hij een woning binnen wilde drin- gen. Aan de Westzeedijk is een Rotterdammer opgepakt op verdenking van woning- inbraak. In Schiedam zijn met het arresteren van een inbreker al diverse inbraken opgelost. 8 mannen zijn aangehou den voor vernieling. Vier jon gens vernielden schoorste- nen in Rotterdam. Een man is opgepakt omdat hij een me- tropoortje met geweld open- de. Een andere man had kort voor zijn arrestatie op het dak van geparkeerde auto's in Capelle gesprongen. En twee jongens hebben met het vernielen van autoruiten in Vlaardingen Carglass extra werk gegeven. Hoe nobel. Eveneens 8 mannen zijn opgepakt voor mishande- linjEen hond uit Vlaardin gen werd door zijn baasje flink in elkaar gestagen. De andere zeven mannen heb ben zich in Rotterdam, Bleis- wijk en Spijkenisse afgerea- geerd op medemensen. Verder zijn deze week bij 1 schietparti) in Rotterdam Zuid twee mensen gewond geraakt. De dader is nog niet gepakt. Ook de dader van 1 steekincident op Zuid is nog niet aangehouden. Naast echte criminelen heeft de politie zich ook be zig gehouden met jolige 40- plussers. Een 50-jarige man en een 40-jarige vrouw uit Rotterdam kregen bekeurin- gen opgelegd van in totaal 300 euro. Zij hadden in de nacht van donderdag op vrij- dag vanaf een partyschip een duik genomen in de Nieuwe Maas. Levensgevaarlijk en duur, zo'n duik in de Maas. Wanttsja, het zal u wel be- kend zijn; vijftigers zijn de nieuwe twintigers. O Justitie in Rotterdam heeft 2,5 jaar eel geeist tegen de man die een overval op een geld loopster in scene zou hebben gezet. Dat gebeurde in juli 2009 bij een pinautomaat in de Koopgoot. De geldloopster zat in het complot. De buit be- droeg €265.000. De overvaller is de 23-jarige Oscar van der B. uit Vlaardingen. Die zou het geld hebben afgestaan aan de hoofdverdachte, de 32-jarige Hassan B. uit Delft. De geld loopster had een relatie met Hassan en zij heeft hem aan- gewezen als brein achter de overval. Hassan ontkent dat. Volgens de verdachte han- delde zij uit rancune, nadat zij erachter was gekomen dat haar vriend getrouwd was, kinderen had en er meerdere vriendinnen op na hield. B. zegt rond te komen van een WAO-uitkering, maar heeft wel twee Mercedessen op zijn naam staan. De politie had met 2 500 agenten hoog ingezet. Maar de aanhoudingen in het weekend van DeTourkun je op 2 handen tellen. Gewoon, baldadigheid door de drank. Een man uit Krimpen heeft vorige week in een sloot een KfjM granaat gevonden. De Explosieven Opruimings Dienst heeft het op de Schaardijk tot ontploffing gebracht. Drugshandel enintimidatie zijn op de Strevelsweg aan de orde van de dag, als je Leefbaar Rotterdam moet geloven. De partij heeft gisteren aan de bel getrokken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 7