OPEN DAG Zaterdagavond stappen? Neejoh,voetballen! 'Zoveel geld naar snot- aapjes OD alle reeds ofgepriisde oruU BOUIVIAIM m m T| MH^oOOWeekblad 'VV jaarr onder'terreur hoortburenoverlastsimpelweg 'Eeneigen huisenzo' Veelsucces, majesteit! Zondagochtend zijn mensen te brak vandeavonder- vooromophet veldte staan. Politiek Tokkietoets: de stand van zaken na 1 jaar log slechts enkele weken geopend, daarna sluiten wij definitief! meubelen QfBi MAGAZIJNVERKOOP OP=OP! i Lees het hiernaast •v 'C Zat. 24 juli 13:00 - 17:00 uur SPARTA - AEK Larnaca www.maasstadpers.nl GRATIS, M AAR NIET G0EDK00P 14*'' 4 DE KWESTIE FORMATIE SPORT CRIME MET BOUMAN OP WEG NAAR DE FINISH Dm inn ari KRALINGSEVEER e*tr® Ko« Gratis Om 18:00 uur toegan9 Met voorafqaand de presentatie van de seleciie en tecnnische staf. Moot meer informatie:wwiAi.sparta-rotterdam.nl vlaasstad Pers Rotterdam maakt serieus werk van het daklozen- probleem in de stad. 2900 daklozen werden onder bruggen vandaan gehaald en in woningen gestopt. Onze verslaggeefster nam een kijkje. Leesverderoppagina2 Nu de formatie van Paars plus misiukt is, moeten alle fractieleiders weer op de koffie bij Beatrix. En al- lemaal gaan ze haar een ander advies geven over wat er nu moet gebeuren. Wildwest in Den Haag? Leesmeeroppagina15 0 Leesverderoppagina8 Van de redactie ROTTERDAM Een jaar na het online onder- zoek naar burenoverlast wil Leefbaar Rotterdam duide- lijkheid over de stand van zaken omtrent overlastge- vers en woongenot. Volgens de grootste oppositiepartij gaan Rotterdammers gebukt onder 'burenterreur', een term die vorig jaar door die- zelfde partij werd verzon- nen, geheel naar de trend van deze tijd. Immers, de term 'terreur' wordt heden ten dage te pas en te onpas ge- bruikt voor allerlei sociaal- maatschappelijke proble- men. Bij monde van raadslid Robert Simons wil de partij ondermeer weten hoeveel aspirant-huurders er zi j n ge- screend en hoeveel er zijn afgewezen op basis van zo'n zogeheten screening. In de volksmond heet, de niet on- omstreden, screening de Tokkietoets'. Mensen die in een bepaalde wi jk willen hu- ren moeten een brand- schoon geweten en 'record' hebben anders wordt aan hen geen huurhuis toege- kend. Eerderdit jaarvroegde MaasstadPers al een update aan verantwoordelijk wet- houder Hamit Karakus (wo- nen). Toen waren er 320 pro- bleemgezinnen. O Lees verder op pagina 3 vvww.zuiuei sici .111 Hoofdweg 18, Rijksweg A20, afslag 16 Capelle a/d IJssel Aalborg 15, direkt naast IKEA, Rijksweg A29, afslag 20 Barendrecht Nu kortingen M -a ,k IJsselmondselaan 175, Rotterdam-Krallngseveer telefoon (010) 284 2111, www.boumanmeubelen.nl U vindt ons aan de N210 Capelle a/d IJssel naast bedrijven- park Rlvium. Gratis parkeren. Alle betallngen contant of per pin. Alle prijzen zijn afhaaiprljzen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 1