ZONDAG OPEN 30% 20'° 40°/< M Komt de Parade terug? 55 cteZfiiderdter Dehoudter vanofniet In Am sterdam is het gevaar- njker Mario Been, debouwer 'Gio' neemt emotioneel af scheid van De Kuip Een slecht opgevoed puppie is een moordmachine in dedop.Vorigeweekviel hetzoveelste slachtoffertje. Evenementen Niemand die het nog snapt IN CAPELLE VAN 12-17 UUR I ^MBUOtSK DEONDERNEMER CRIME INTERVIEW Lees verder op pagi na 2 SPORT Het legioen gaat'm missen: diegozerdiebegonen eindigde bij Feyenoord. '0 A A/ ht J I m Al\l ^ort.n9 "V**-' OP=OP! ectra t\nim iivi •twiw** Porting Van de Noorderboulevard kun je zeggen wat je wilt maar het is een levende straat meteigenzinnige winkeliers. MaasstadPers hing een paar dagen rond in de winkeistraat. Is het werkelijk zo erg gesteld of valt het bij nader inzien wel mee met de Zwart Jan? Leesverderoppagina5 Leesverderoppagina6 Van de redactie ROTTERDAM Geen Dance Parade, wel een Dance Parade, geen Dance Pa rade, en nu misschien toch wel. Rotterdam is nog niet af van de stoet bonkende trucks met dansende mensen, waar jaarlijks zo'n 400.000 bezoe- kers op af komen. De Rotter- damse raad wil nu dat burge- meester Ahmed Aboutaleb met een reddingsplan komt voor het dansfeest. 'Het pu- bliek snapt er nu helemaal niets meer van', zegt party-or- ganisatorTed Langenbach. De Dance Parade is mis schien wel het prominentste slachtoffer van het enorm strenge politiebeleid van Ahmed Aboutaleb na de rel- len bij Hoek van Holland vo- rig jaar. Maar het evenement helemaal de nek omdraaien, dat lijkt er niet in te zitten. Nu willen de PvdA, Leefbaar Rot terdam, D66, GroenLinks en de SP dat het door gaat. 'Na Hoek van Holland is de burge- meester doorgeschoten in het nemen van veiligheidsmaatre- gelen. Maar nu zien we de ge- volgen: evenementen verlaten de stad', zegt GroenLinks-frac- tielid Amo Bonte. Vandaar de vraagvan de fracties. O De46-jarige trainer van Feyenoord wilde als kind architect worden. Maar daarvoor moest hij te lang naar school. Nu bouwt hi] toch: aan het elftal 'dat over een paar jaar mee moet strijden om de titel.' lees meer op paginal 6 Frorissante handel in moordenaars wwyv zuiderster.nl Hoofdweg 18, Rijksweg A20, afslag 16 Capelle a/d IJssel Aalborg>15, direkt naast IKEA, Rijksweg A29, afslag 20 Barendrecht JSjp,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 1