Achtergrond Vr OOO 'Het is een briljante manier om oud materiaal te gebruiken en Dylanfans gelukkigte houden.' ooo s|e Oude koeien Best verkopende albums ooit Sfc Compilatie MaasstadPers Woensdag4augustus20io To My World van de overleden coun- tryzanger Jim Reeves gebruikte. Sommige zangers of bands zijn vanzelfsprekend beter geschikt voor reissues dan andere. Elvis, The Beat les, Jimi Hendrix, Bob Dylan en John: ny Cash zijn alien, zoals Stanford het noemt, 'bestendige meerjarenplan- ten', door hun status als muziekle- gende. Het helpt ook als je een einde- loze voorraad materiaal hebt. Bob Dylan is volgens Stanford het voor- beeld van een artiest die op slimme wijze zijn eigen nalatenschap heeft opgepimpt met een serie bootleg al bums met voornamelijk onbekend materiaal uit het verleden. 'Er zijn niet veel artiesten die zo productief zijn of waren als Dylan en die over zoveel niet uitgebracht werk beschik- ken. Het is een briljante manier om oud materiaal te gebruiken en de fans gelukkig te houden.' Nostalgie En fans gelukkig houden, terwijl je hen het geld uit de zakken klopt, is waar het allemaal om draait in deze industrie. Zijn die fans gelukkig met de gerecyclede muziek die ze al heb- ben?Jezouzeggenvanwel, nadertien miljoen verkochte peperdure Beatles- reissues. Hetmaaktduidelijkdatdeze markt goed inspeelt op ons collectie- ve nostalgische gevoel. Voor de platenmaatschappijen geldt dat heruitgaven een veiliger fi- nancieel gokje zijn dan miljoenen stoppen in jong en onbewezen talent. Maar elke tien jaar oude albums in een nieuw doosje stoppen met wat bonusmateriaal is niet genoeg-. De muzikale nalatenschap van musici moet worden bewaard en gekoesterd, niet worden gedegradeerd en uitge- buit. Reissues moetenzowel de artiest als zijn fans eren, zowel artistiek als financieel. Zo niet, dan kunnen ze maar beter op de plank bli jven. O ©The Independent moet het pakket diens geld en aan- dacht waard maken. Stanford: 'Het is absoluut geen exacte wetenschap, hoewel we veel onderzoek doen naar de perceptie van de consument van- bepaalde artiesten en hoe we ze rele- vanter kunnen maken. We hebben vaak te maken met een hoogopgelei- de consument dus moet je content toevoegen, of dat nou een grappige bonusdisc is of een prachtig boek zo als ze dat nog niet eerder hebben ge- zien. De tijd dat je gewoon een paar B-nummers op het album zette is voorbij.' En dus hanteren Stanford en zijn team een systeem dat ze 'artist DNA' noemen om uit te vinden waarom een artiest bij het publiek aanslaat. 'We laten onze eigen veronderstellin- gen daarover los op een aantal focus- groepen om te zien of we het bij het goede eind hebben', vertelt hij. 'Bij- voorbeeld, onlangs hebben we ont- dekt dat Elvis in zijn jumpsuit lang niet zo aanspreekt als Elvis uit de ja- renvijftigperiode. Dat soort kennis is cruciaal bij het presenteren van het product en het kunstwerk dat we er mogelijk bij gebruiken.' Timing is ook de sleu- tel. Heruit gaven zijn het meest lu- cratief bij een ver- jaar- of gedenkdag, want dan is er doorgaans meer publiciteit rond de artiest in kwestie. Kijk naar de hoeveelheid columns, ra dio- en televisietijd die dit jaar al is besteed aan John Lennon. 'Er is geen twijfel over mogelijk dat EMI dikzal verdienen aan de heruitgaven van lennon deze herfst.' TV-reclames waarin een bepaalde songwordtgebruikt, kan deverkopen ook enorm doen stijgen; zoals on langs gebeurde toen reisorganisatie Thomas Cook het nummer Welcome 1Michael Jackson - Thriller 2. AC/DC - Back in Black 3. Pink Floyd - The Dark Side of the Moon. Volgens Wikipediaverschenen van Michael Jackson maar liefst 76 verschillende compilatiealbums. Van de Beatles slechts 43. Sommige bands weigeren een verzamelalbum uit te brengen. Metallica vindt het onnodig een album uit te brengen met alleen maar oude nummers.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 17