I s 8 1 8 8 8 De Ondernemer H: N©flik MALLENBOS UITGEDUND CYBERLIVE CREMATIE Tweejonge ondernemersstuitten op een probleem bij resta u ra nts e n vo n d e n d e oplossing: m et korting ete n Restaurant Week Kortingstafel.nl Lekkerste onderneming van Rotterdam Driegangen diner voor 25,00 euro Nieuwe wissels Nauwelijks treinen van en naar Dordrecht VANDERKWAST Contrast Rust van het Frlese land Wijhoudenvan restaurants! Nog altijd gaat liefde door de maag.' -B OOO ERNEST Werk in uitvoering in bossen Voorne-Putten Hofwijk is de eerste Boodschappenlijstje op iPhone Eerst fiets stalled dan pas betalen MaasstadPers Woensdag 4 augustus 2010 Van de redactie ROTTERDAM Na het succes van de Restau rant Week in maart van dit jaar, wordt deze propaganda- actie van 23 tot 29 augustus nog eens dunnetjes over ge- daan. In 1250 restaurants in heel Nederland kan in die week worden aangeschoven bij toprestaurants en voor 25 euro een 3-gangen diner wor den veroberd. Een 3-gangen lunch kost 20 euro. Natuurlijk doet 00k het Rotterdamse res taurant Antichic weer mee aan de RestarantWeek. Ditetablis- sement won in maart de lan- delijke publieksprijs. Om zeker te zijn van een plaatsje in een van de 1250 deelnemende restaurants kan er vanaf 4 augustus een plaats je wofden gereserveerd O www.restaurantweek.nl Van de redactie ROTTERDAM ProRail vervangt van zondag- avond 8 tot en met vrijdag- nacht 13 augustus tien wissels bij de brede wisselstraat aan de oostkant van Rotterdam Centraal. Deze wissels zijn na jaren van intensief gebruik aanvervangingtoe. De nieuwe exemplaren zijn meteen een stuk stiller in gebruik dan de oudjes. Vanwege de werkzaamheden is er van maandag 9 tot en met vrijdag 13 augustus zeer be- perkt treinverkeer mogelijk tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. NS adviseert reizi- gers om het bedoelde traject zoveel mogelijk te mijden en zich van tevoren goed te infor- meren over de reismogelijkhe- den: www.ns.nl/treinverkeer- dordrecht. O u\_ivi\viaiv. unuciirviimit van ivuLtciuaill Een beetje van Sven en een beetje van Bjom Anne Dorst ROTTERDAM Een website waar restaurant- houders en restaurantbezoe- kers bij elkaar worden ge- bracht door middel van korting. Restaurateurs kunnen er een tafel aanbieden voor een bepaalde dag, op een be- paald tijdstip, met een be- paald percentage aan korting. Van een diner-voor-twee tot grotere groepen. Dit bod wordt dan zichtbaar op de site en op de hyves, twitter en face- book pagina's van het bedrijf. Bezoekers kunnen toehappen en reserveren. Ideaal. En het bestaat nog 00k. Kortingstafel.nl, heethet. Een idee van Sven van de Rest en Bjorn Hollegien. Twee jon- ge ondernemers die met de uitwerking van dit plan niet Ei leen zichzelf van een bron van inkomsten hebben voorzien, maar 00k culinair Rotterdam een stukje dichterbij hebben gebracht. Sven en Bjorn studeerden allebei bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rot terdam. Ze leerden elkaar ken- nen tijdens de master Entre- preneurship New Business Venturing. Tijdens die studie kwamen ze in contact met res taurateurs en ontdekten ze een probleem: op dagen waarop restauranthouders weinig drukte verwachten konden zij niets meer ondernemen om de potentiele gast te bereiken. Waar een probleem is, is een oplossing. En dat werd Kortingstafel.nl. Het idee van Sven en Bjorn ontstond vorige zomer. Zezijn hetverdergaan uitdenken en hebben een soft- wareontwikkelaar gezocht die het wilde uitvoeren. En zo'n 9 maanden later, op 1 juli 2010, zijn ze live gegaan. Ondertus- bekend van radiospot op mECRSTRa 9 Nofllk is een kwalitelts- boxsprlng van de Frlese fabrikant Avek. Een boxsprlng ontworpen door Hans Oaalder. die zijn Inspiratie putte uit de schoonheid van het Friese land: eenvoud en puurheid. Nofllk maakt gebruik van het nieuwe traagschuim: Talalay Embrace. Dit perfect ventilerende traagschuim biedt u de juiste ondersteuning en ademt veel beter dan de huldlge traagschuimsoorten. Meer Informatle vlndt u op: WWW.kWaliteitSbedden.nl Het Waalgat Markt 57 Vlaardingen 010 4343685 di - vr10.00 -17.30. za 10.00 17 00. geen koopavond Sven van de Rest (links) en Bjorn Hollegien zelf aan een 'kortingtafel'. vincent van dordrecht sen zijn de jongens 00k nog even afgestudeerd. Bjorn in September vorig jaar en Sven afgelopen maart. Bij gebrek aan een marke- tingbudget is er nog niet gei'n- vesteerd in reclame-uitingen. Maar de journalistiek doet haar werk, net als de tevreden klanten. En wat is nou beter dan mond-tot-mondreclame? Gelukkig voor de mannen zijn er op dit moment 00k nog geen grote campagnes nodig om van een succes te kunnen spreken. „Het gaat goed. Vanaf dag een loopthetbezoekersaantal op. Reserveringen lopen daar parallel aan. Stel dat het site- bezoek 100% is, dan is het aantal bezoekers daarvan dat een profieltje aanmaakt 30% en weer een deel daarvan maakt een reservering", legt Sven uit. ,,Iets concreter ge- zegd, het aantal inschrijvingen zit in de honderdtallen, het aantal reserveringen in de tientallen." Aan de andere kant is er het werven van restaurateurs, maar 00k dat gaat naar wens. Sven: „Op de site staan nu 28 Rotterdamse restaurateurs en binnenkort komen daar in ie- dergeval twee nieuwe bij. Voor restaurateurs is kortingstafel. nl aantrekkelijk. Erzijn geen contracten, onze dienst kan maandelijks opgezegd wor den, en het is een manier om snel gasten te bereiken en dus lege tafels te vullen." Een goed idee en mooie cij- fers, maar van zwemmen in het geld is geen sprake. Nog niet, tenminste. Daar is het Staatsbosbeheer neemt haar bossen op Voorne-Putten de komende tijd stevig onder handen. Het werk bestaat uit het dunnen of vellen van po- pulieren in onder meer het Mallenbos bij Spijkenisse. Bij het dunnen gaat het erom de bomen die overblijven meer ruimte te geven, zodat die zich beter kunnen ontwikkelen. Bij het vellen van bomen gaat het om enkele populierenvakken, met name in het Mallenbos, die niet goed groeien en ge- deeltelijk 00k afsterven. Het werk wordt uitgevoerd in de zomer, omdat de bodem in de bedoelde bossen's winters te nat is. Zwaar materieel zorgt dan voor onherstelbare schade aan de wandelpaden. Als er vogels broeden in de bomen worden deze niet gekapt. Ook bomen daar dichtbij in de buurt, blijven staan. Het bout uit de bos is voor de houthan- delaar die het werk uitvoert. verdienmodel niet naar. „Voor bezoekers is het gratis om je te registreren en om een reserve- ring te maken. Van de restau rateur krijgen we een fee per reservering per persoon. Een soort no cure, no pay afspraak. Tot voor kort waren we alleen actief in Rotterdam en daar kunnen we niet van leven", vertelt Sven. In de nabije toekomst zijn er wel uitbreidingsplannen voor de website van Sven en Bjom. Het eerste restaurant uit Dordrecht heeft zich al aange- sloten. Ook Den Haag staat hoog op de agenda. Dedroom is natuurlijk om langzaam, maar zeker in heel Nederland kortingstafels aan te bieden. De jongens kunnen niet wach- ten! Want ondanks dat we full- time bezigzijn met kortingsta fel.nl, teren we gewoon op onze reserves", besluiten de internet-entrepeneurs. O Crematorium Hofwijk biedt nabestaanden de mogelijk- heid het afscheid van een dier- bare rechtstreeks via internet bij te wonen. Het Rotterdamse crematorium biedt deze dienst als eerste in Nederland koste- loos aan. Voor de privacy wor den uitzendingen met codes beschermd. De code gaat naar directe nabestaanden die deze kunnen verspreiden. et sprookjesbos van Rotterdam heeft de vorm aangenomen van een winkel met taarten. Dat kan, want alles kan in sprookjes. Er werken twee vrouwen, moeder en doch- ter. Ze dragen zwarte schor- ten met witte boorden. 'Het zijn Russische prinsessen,' wordt ergefluisterd. En:'De dochter is nog vrijgezel.' Je wordt meteen verliefd op Lof der Zoetheid, het sprook jesbos van Rotterdam aan het Noordplein. 'Ontbijt, lunch, zoete zaken,' is er op het raam geschilderd. Wie de winkel binnengaat, stapt een andere wereld binnen. Oude schooltafels, roze bloemen, vlinders. Grammo- foonmuziek op de achter- grond, Billie Holiday die zingt over 'a fine romance'. Je ruikt geuren die je niet kan thuisbrengen. Even later wordt je een kopje voorgezet van magnoliathee. En dan vergeetje de wereld buiten. De stof en drukte. De men- sen en auto's. De afspraken, de verplichtingen. Je bent omhuld door sluiers die uit pruttelende pannen stro- men. Het eten dat wordt ge- serveerd is ongelooflijk lek- ker. Heerlijkerdan tafeltje- dek-je, een sprookje in een sprookje. Marshmallows van kokos, witte chocolade met aardbeien en rozen. Cheesecake, notenrepen, ka- ramels met fleur de sel. En dan zie je de tekst die op je schoteltje staat: 'Ik spring op 'n vliegmachien alleen maar om jou te zien.' Je denkt aan de liefde die je nooit hebt mogen veroveren. Het meis- je met de krullen uit je jeugd, steeds langergeleden. Na tuurlijk, je had een vliegma- chine moeten bouwen. Troost is een pistachecake met frambozen. Maar mis- schien is het mooiste van Lof der Zoetheid wel de geur- vreter die in het halletje van de toiletten staat. Een geur- vreter zo groot als een ana nas. Even denk je aan de vre- selijke stanken die de mens kan verspreiden, maarde ongehu wde prinses fluistert: 'Het zijn de buren.' Naast het sprookjesbos is Oranje ge- vestigd, de buurtvereniging van de Woelwijksestraat en omgeving. Binnen wordt ge- rookt en gekaart. Het ruikt naar bier en frituur. De stem van Hazes in plaats van Holi day. Er wordt gesproken over de versplintering van de maatschappij. Versplinte ring, verharding, verwilderi- sering. Mensen die niet net als andere mensen widen worden. Ik geloof in het con trast. Sluiers naast rook. Taartenwinkel naast frituur- kot. Het sprookjesbos kan alle vormen aannemen. O Hoogvliet supermarkten bieden klanten een 'app'voor de iPhone om actuele aanbiedingen te bekijken, recep- ten op te zoeken en een boodschappenlijstje te maken. 0 De NS start onder meer in Rotterdam met 'Stallen-0p- Pas'. Vaste klanten betalen voor het stallen van hun fiets niet meer contant in de stalling, maar achteraf.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 5