'm- KNVB wil meer ouders betrekken bij jeugdvoetbal Win tickets voor de wedstrijd Nederland-Finland Uitbreken van de oorlog stond sportiefhoogtepunt van Corvan Luijkindeweg. Meer weten? Kijk op de speciale campagnesite www.voetbalouder.nl CfUQ, NieUWS Woensdag 25 augustus 2010 KNVB Voetbalverenigingen trekken de wijken in om ouders en kinderen te enthousiasmeren Lid zijn van een voetbalvereniging is leuk. Niet alleen voor het voetballende kind, maar ook voor de ouders. Dat is de voornaamste boodschap van de KNVB-campagne 'Voetbalouders staan achter hun kind'. 200N BV. Wil je het elftal dat in Zuid-Afrika zo succesvol was van dichtbij aan het werk zien? Dat kan! Op 7 September speelt Oranje in de Rotterdamse Kuip tegen Finland. De kwalificatiewedstrijd voor het EK 2012 is de eerste keer dat het Nederlands elftal na het WK weer op eigen bodem voetbalt. Wil jij erbij zijn? Kijk op www.voetbalouder.nl en win 2 toegangskaarten voor deze wedstrijd! WIHNEN DOE JE SAMEK! umuma so Een van de uitingen van de campagne 'Voetbalouders' waarmee de KNVB ou- ders van kinderen tussen 6 en 10 jaar wil betrekken bij voetbalverenigingen. en bewegen hierdoor minder en lopen een hoger risico op over- gewicht. Daarnaast biedt het lid zijn van een voetbalvereniging een fantastische mogelijkheid om nieuwe vriendjes te maken. Van der Kerk: "Wij vinden dat voetbal toegankelijk moet zijn voor ieder- een en dat jong en oud zich wel- kom voelt bij de voetbalvereni ging." MaasstadPers Afblazen Olympische Spelen n Norbert Veringmeier SCHIEDAM Een echte waterrat. Zo mag je Cor van Luijk wel noemen. Hij heeft nog altijd een Nederlands zwemrecord op zijn naam staan. ,,Bij zwemwedstrijden van de politiesportbond zwommen wij een record op de 4x100 meter vrije slag esta- fette. En die tijd staat nog steeds want dat onderdeel wordt nooit meer gezwom- men", lacht de 90-jarige Schie- dammer. Die laatste relative- ring mag niet verhullen dat Van Luijk een groot zwem- sporttalent was. Als lid van de Schiedamse ZwemClub drong hij door tot de Nederlandse waterpoloploeg. Frans Kuyper was de trainer van het Neder lands team. Hij kende Frank Blok de trainer van SZC en deze introduceerde Van Luijk Op het schoolplein, op een trap- veldje of op het pleintje op de hoek. Overal in de wijk zie je kinderen tegen een bal trap- pen. Zeker na het succes van het Nederlands elftal in Zuid-Afrika is voetbal ongekend populair. ledereen wil Sneijder, Van Persie of Affelay zijn. Toch zijn lang niet alle ouders be- kend met de voetbalvereniging in hun buurt. Juist deze vaders en moeders wil de KNVB beter be- reiken. "In veel aandachtswijken weten ouders de weg naar een vereniging niet te vinden. Dat is jammer. We willen hen laten ken- nismaken met de vereniging als een leuke en veilige omgeving, waar hun kinderen in een team lekker kunnen voetballen", zegt jens van der Kerk, projectmana- ger Tijd voor Sport van de KNVB. Voetbal is voor iedereen De KNVB wil stimuleren dat meer jongens en meisjes uit de stads- wijken lid worden van een voet balvereniging en zo regelmatig sporten. In vergelijking met ande- re buurten zijn opvallend weinig kinderen uit de oudere stadswij- ken lid van een club. Zij sporten In de aandachtswijken zijn min der kinderen lid van een voet balvereniging. Dat heeft verschil- lende oorzaken. Allereerst zijn voetbalverenigingen vaak aan de rand van de stad gevestigd, op flinke afstand van de stads- wijken. Op de fiets springen om naar de training of de wedstrijd te gaan is voor veel kinderen las- tig. Daarnaast zijn met name ou ders van allochtone afkomst niet bekend met het verenigingsleven. Ze weten niet wat er van hen als ouder wordt verlangd. Ook on- zekerheid over de taal speelt een rol. Van der Kerk: "Het zou mooi zijn als bij deze ouders het besef ontstaat dat een voetbalvereni ging een veilige, sociale en ge- zonde omgeving is. Er lopen aar- dige mensen rond en het is leuk om langs de lijn te staan of een keer te helpen in de kantine of bij een toernooitje." Voetbalverenigingen gaan de wijken in De eerste fase van de campagne Voetbalouders ging in juni van start met radiospots en straatpos- ters. In augustus is de tweede fase van start gegaan. Leerlingen van een basisschool krijgen voetbalclinics aangeboden door de KNVB. De voetbalbond organiseert dergelijke clinics in het hele land. Deelnemende verenigingen in 29 steden laten van zich horen. De ene vereniging hangt posters op in de wijk en de moskee of deelt flyers uit aan ouders, bijvoorbeeld om hen uit te nodigen voor een open dag of een proeftraining. Een andere vereniging organi seert juist een informatieavond bij de school of in het buurthuis. Van der Kerk: "De voetbalverenigin gen zijn klaar voor nieuwe leden en gaan echt de wijken in om kin deren en hun ouders te vinden." bij de bondscoach. ,,Na een oefenwedstrijd met het Neder lands team in Amsterdam kwam ikdefinitiefbij de selec- tie." De ploeg was in voorbe- reiding op de Olympische Spelen van 1940 en trainde Spartaans. „Ik moest's avonds na mijn werk naar Amsterdam voor een training van drieen- half uur en bleef daar dan sla- pen om de volgende morgen om 6.00 uur weer te gaan trai- nen voor ik weer terug naar Schiedam ging." De 18-jarige Van Luijk reikte uiteindelijk toch tot de Olympische spe len. „Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog wer- den die afgeblazen en toen in 1948 de Olympische Spelen opnieuw werden gehouden, was ik al te oud." Tot op de dag van vandaag ervaart Cor van Luijk het als een enorme desil- lusie dat hij dat sportfeest nooit heeft mogen meema- ken. Zijn zwemtalent bracht hem wel veel andere herinne- Cor van Luijk (90) is nog altijd een sportfanaat maar van waterpolo geniet hij niet meer. rob kamminga ringen. Van Luijk kreeg bij voorbeeld na de opening van het Sportfondsenbad een abonnement ter waarde van 3,50 gulden. ,,Mijn ouders konden dat niet betalen en daardoor kon ik toch elke avond trainen." De Schiedam se zwemmer was nog enige tijd trainingsmaat van Olym- pisch kampioenen Rie Mas- tenbroek en Willy den Ouden. „Zij trainden bij de legendari- sche 'Ma' Braun en ik mocht ook meedoen." Uit eigen stad herinnert Cor van Luijk zich

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 10