X T I Actueel Spullen uit het dagelijks leven WEEKENDAFSLUITINGEN A20 ITALIAANS IN HET PARK ooo "X vanAnaarBeter Depot Uniek magazijn Filmmakers die rekwisieten zoekenweten hem te vinden. fi ROTTERDAM awe TUSSEN KNOOPPUNT KETHELPLEIN EN KNOOPPUNT KLEINPOLDERPLEIN AVRIJDAG 27 AUG. 21.30 UUR TOT MAAIMDAG 30 AUG. 05.00 UUR VRIJDAG 10 SEPT. 21.30 UUR TOT MAAIMDAG 13 SEPT. 05.00 UUR AVRIJDAG 17 SEPT. 21.30 UUR TOT MAAIMDAG 20 SEPT. 05.00 UUR VRIJDAG 24 SEPT. 21.30 UUR TOT MAAIMDAG 27 SEPT. 05.00 UUR 15 Casa Juliana voor Casa Ochetto j|e Hele opluchting! MaasstadPers Woensdag25augustus20io 0 1 LU o GOUDA/UTRECHT DEN HAAG KNOOPPUNT Vk KNOOPPUNT TER,?1f1PSE" irjs^ KLEIN- PLEIN VV POLDERPLE KNOOPPUNT KETHEL- VLAARDINGEN VV POLDERPLEIN SCHIEDAM HH VAN 1 BRIENENOQRD- BENEtUXTUNNEL KNOOPPUNT BENELUX KNOOPPUNT VAAN- n Ptf»N HEINENOORD TUNN VLISSINGEN KNOOPPUNT RIDDERKERK BREDA afgesloten route Rijkswaterstaat voert in de weekenden van vrijdag 27 augustus 21.30 uur tot maandag 30 augustus 05.00 uur en van vrijdag 10 September 21.30 uur tot maandag 13 September 05.00 uur onderhoudswerkzaamheden uit aan de A20 vanuit Hoek van Holland richting Gouda/Utrecht. In de weekenden van vrijdag 17 September 21.30 uur tot maandag 20 September 05.00 uur en vrijdag 24 September 21.30 uur tot maandag 27 September 05.00 uur voert Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uit aan de A20 vanuit Gouda/ Utrecht richting Hoek van Holland. Daarom is de A20 tussen knooppunt Kethelplein en knooppunt Kleinpolderplein in deze weekenden steeds vanaf 21.30 uur in een rijrichting afgesloten voor alle verkeer. Ook de □p- en afritten Spaanse Polder (12), Schiedam (11) en Schiedam-Noord (10) zijn afgesloten. Houd rekening met een langere reistijd. In de weekenden van vrijdag 27 augustus 21.30 uur tot maandag 30 augustus 05.00 uur en vrijdag 10 September 21.30 uur tot maandag 13 September 05.00 uur is ook de afrit Overschie (13) afgesloten voor alle verkeer. Omleidingsroutes verkeer vanuit Hoek van Holland richting Gouda/Utrecht en vice versa wordt omgeleid via de Ring Rotterdam (de A4, de A15 en de A1B); verkeer vanuit Europoort richting Den Haag of Utrecht en vice versa wordt omgeleid via de Ring Rotterdam (de A15 en de A1B). Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan. Omleidingsroutes lokaal verkeer lokaal verkeer wordt door gele borden ter plaatse omgeleid naar de rijksweg. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op www.vanAnaarBeter.nl of bel 0800 - 8002 (ma t/m zo van 06.00 uur tot 22.30 uur). Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat Frank Willemse VLAARDINGEN -» Hij noemt zich verzamelaar van oude spulletjes. Een ama teur, geen historicus, maareen gedreven verzamelaar van spulletjes die het gewone le ven van vroeger laten zien. In- middels barst zijn privemu- seum bijna uit zijn voegen. Zaterdag opent Jan Anderson daarom een depot of maga- zijnin het centrum van Vlaar- dingen waar ieder gratis een kijkjekan nemen. Het rederijpakhuis uit 1869 bij de Oosthavenkade, in de Scheveningse buurt, staat er gelikt bij. De luiken geverfd en de houten kap bruin geteerd. Binnen ruikt het naar vis in het drie etages hoge pakhuis waar een visbe- drijfhuisde. Hetfamiliebedrijf hield er mee op, Anderson hapte toe en maakte van het pakhuis een depot voor zijn enorme collectie. Zijn boerde- rij annex streekmuseum aan de Kethelweg raakte overvol en daarom gaan in het depot honderdduizend museum- stukken. Jan Anderson's verzame- ling groeit en groeit en daar- mee zijn naam als collectio- neur. Musea komen graag langs, net als archieven en filmmakers. Allemaal op zoek naar originele voorwerpen uit de recente geschiedenis. Voorwerpen en attributen die je opa nog gebruikte. Zeg maar uit de geschiedenis van de gewone man en niet van koningshuizen. Daarom ein- deloze planken vol 'gewone' spulletjes als piespotten, mui- zenvallen, maar ook huishou- delijke apparaten zoals Toma- dorekjes of electrisch gereedschap. Op de begane grond staat de betegelde koelcel van de vishandel. Datis dekluisvoor zijn meest kwetsbare spullen. In de houten stellages dozen vol mappen met geordende tijdschriften en albums. Er is genoegplekzodathij nietlan- ger wegens ruimtegebrek spul len moet weigeren. Die krijgt hij doorgaans aangeboden, maar betalen doet de ex-za- kenman niet. ,,Kijk hier die oude fornuisstoof. Die kon ik wegens plaatsgebrek vroeger niet Jcwijt, laat staan repare- ren. Nu heb ik hem en ben er blij mee. Tot op de zolder, waar vroe ger vissersvrouwen netten boeten, staat het vol met spul len en overal zit een verhaal bij: van een PTT-uniform tot aan verdwenen ambachten als melkboerofkuiper. Anderson heeft een goede naam in 'museumland'. Menig expositiemaker leent uit de collectie van het Streekmuse um. Maar ook filmmakers op zoek naar rekwisieten. De BBC leende voor de inrichting van de filmhuiskamer van Anne Frank spullen. Of pas nog de opname van de Nederlandse Film 'Sunny Boy'. Het Suri- naamse groentewinkeltje dat er in voor komt staat vol met zijn verzameling uit de jaren 40-50. 'Fingerspitzengefuhl' noemt hij de kunst van het verzamelen. De items moeten iets zeggen over de tijd. Hij wijst op een reiskist uit de ja ren vijftig. Erop in grote letters de naam van de familie die ging emigreren naar Canada. ,,Die kist vertelt het verhaal van mensen die uit het arme Nederland verhuisden om een beter bestaan op te bouwen. Vele kwamen terug; net als deze kist. Daar zit tragiek in." Verzamelt hij ook iets van deze tijd? Ja, bijvoorbeeld een oud Senseo-apparaat, misschien niks waard maarwel een tijds- beeld. Dit jaar verzamelde hij alles van de griepepidemie. „Over tig jaar kan dat waarde- vol worden", voorspelt hij. Zaterdag 28 augustus 'open huis' in het nieuwe magazijn aan de Willem Beukelszoon- straat2, Vlaardingen. O Mocht je het land deze zomer even over hebben moeten slaan, dan kun je dat zondag 29 augustus helemaal goed maken. Want dan staat het Schiedamse Julianapark hele maal in het teken van Italie. Wijn, eten, mode en heerlijke muziek zetten die middag van 13.00 tot 17.00 uur de toon on- der de noemer: 'Casa Juliana'. Het Italiaanse festijn wordt georganiseerd door Ladies' Circle Schiedam en de op- brengst komt ten goede aan Casa Ochetto, een gereno- veerde boerderij in het Itali aanse Piemonte waar jonge mensen, die herstellen van kanker, even met hun naas- ten tot bezinning kunnen ko men. De entree is 7,50 voor volwassen (indusief een heerlijk glas Prosecco) en voor kinderen vanaf 4 jaar 5,00 euro (indusief knutse- len, schmink en een Itaiiaans ijsje). Het Groen in Vlaardingen heeft een subsidie in de Owacht weten te slepen voor een verbetering van het binnenklimaat. Zweten is dus verleden tijd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 15