Actueel Opkomst van de communkatiepurist Hongkong is inrouwom dodetoeristen TOCH B0B0B00T OP SAIL 2010 Smartphones Terwijl je er steeds meer mee kunt, groeit de groep afhakers 'Mensen reageerden lacherig, maar ik mis mijn Blackberry voor geen meter.' Argus Spionerende agent voor de rechter ^8 OOO ...datweslimme machines maken Politiek nog niet klaar met festijn !fi Blok wc-ijs door voorruit sfc Dronken Poten vervelen zich He& vJU DIE TWEE KUKOATen in HET SlRAFDOSSlER GEKNlPT? OEPSj /AACHT DER GEVi/OONTEj MaasstadPers Woensdag 25 augustus 2010 Nog deze eeu w, zo be- weert astronoom Seth Shostak, gaan we intelli- gente machines maken. Shostak deed zijn uitspraak in een astro- nomisch vakblad, om zijn colle- ga's te waarschuwen straks niet te vroeg te juichen: onze speur- tocht naar buitenaards leven zal ons volgens hem eerder in con tact brengen met intelligente machines dan met de makers daarvan - het echte buitenaardse leven. Want 00k zij gaan derge- lijke machines maken, en waar- om zou je je leven wagen in de kosmos, als je intelligente ma chines het zware werk kunt laten doen? Stel dat we inderdaad intelli gente machines kunnen maken. Moeten we daar blij mee zijn? Nee. Integendeel. Het voordeel is natuurlijk dat ze vrijwel alle menselijke arbeid kunnen over- nemen. Het grate nadeel is dat we gevoelens voor ze gaan koes- teren. Nu al zijn mensen in staat om hun computer streng toe te spreken, ofjuistte strelen. Die- zelfde mensen zullen straks be- weren dat intelligente machines recht hebben op een menswaar- dige behandeling. Wie er een aanschaft, moet beioven goed voor zijn machine te zorgen. Hij mag haargeen verkeerde dingen leren, bijvoorbeeld dat zij een slaaf is-de slaaf van de mens. Wie een nieuwe koopt, mag de oude niet verwaariozen; haar 'la- ten inslapen'isvolstrektonaan- vaardbaar. De intelligente machine zal, kortom, leiden tot een volstrekt vervagen van de grenzen tussen mens en machine. En dat bete- kent dat het ethisch onaanvaard- baarzal zijn om een intelligente machine de ruimte in te schieten. Shostak heeft dus ongelijk. Als ethische beschavingen intelli gente machines ontwikkelen, zullen de makers nog steeds z6lf op zoek moeten gaan naar bui tenaards leven. Als zij dat zo no- dig widen. De machines zelf zul len daar, als ze correct gepro- grammeerd zijn, absoluut niks voorvoelen. O De rubriek Stel... verkent wat 00k het nieuws had kunnen zijn. ReactieVsuggesties: stel@depers.nl Op de beurs van Hongkong wordt een minuut stilte gehouden voor de acht slachtoffers die maandag om- kwamen bij een busgijzeling in het Filipijnse Manila. Bij de Filipijnse ambassade werd gedemonstreerd. Veel inwoners van Hongkong zijn boosomdat de autoriteiten in Ma nila vreselijkgeblunderd hebben bij de beeindiging van de gijzeling. De Filipijnse politieerkentdaterfouten zijn gemaakt. O fotoafp Een iPhone met onbeperkt internet, je mobiele mail- en Twitter-account onmisbaar? Dacht het niet. 'Ik mis hem voor geen meter.' Julien Althuisius ROTTERDAM Het is 2010. Je oma zit op Twitter, je nichtje van twaalf heeft een Black berry en handsfree bellen is alleen nog maar verantwoord als dat met de witte headset van een iPhone gebeurt. Toch is er, terwijl de tentakels van de social media en de smartphones om zich heen grijpen, een grote groep mensen die z'n kont tegen de krib gooit. Peter Vlietstra is IT-directeur, het beroep bij uitstek om altijd bereikbaar te zijn en met Blackberry de hele dag driftig in de weer te zijn. Maar Peter heeft geen Blackberry. Peter heeft zelfs geen mobiele telefoon. Nooit gehad 00k, omdat hij het 'vanaf het eerste begin dat ik mensen met zo'n ding op straat zag lopen belachelijk vond'. Maar moet hij dan niet bereikbaar zijn voor klanten en collega's? 'Dat continu bereikbaar zijn is, juist met mijnzeeractieve leven, een nadeel. Ik ben bereikbaar via e-mail, ofvia mijn ouderwetse, degelijk Duitse ant- woordapparaat. Ik wil bepalen wan- neer ik bereikbaar wil zijn.' Sociale codes Ook Jop Ubbens, directeur van vei- linghuis Christie's ruildez'n superde- luxe Blackberry in voor een oerdege- lijke Nokia. Niet alleen omdat hij, naareigenzeggen, redelijkonhandig is met nieuwe technieken. Maar voor- al omdat het gebruik van een Black berry volgens Ubbens 'de toeganke- lijke sociale codes stoort'. 'Mensen denken dat het verplicht is, het vreet aan je priveleven, het stoort gesprek- ken en het is een nieuwe verslaving. Op dat moment haak ik af.' Z'n omgeving reageerde in eerste instantie lacherig en dacht dat Ub bens 'te oorspronkelijk of niet goed bij z'n hoofd was'. Maar het leven zonder Blackberry bevalt de directeur uitstekend: 'ik mis hem voor geen meter'. Bodemonderzoeker Lucien Greef- kes wil met zijn mobielloze leven aantonen dat je met het maken van goede afspraken een heel eind kunt komen en dat je in veel gevallen ei- Jop Ubbens, directeur Christie's genlijk overbodig belt. En je ontdekt nog eens wat: 'Veel mensen weten niet dat je vanuit een telefooncel kunt sms'en. Dat is toch lekkercamp!' Puristen Collega Mark Koster ontdekte per abuisde sereniteitvan een leven zon der smartphone. Hij liet z'n Nokia N9 7 in de koffie vallen en belt nu met een oud beestje. 'Bevalt prima, want nu word je gedwongen je mailtjes te schiften als je ze in een keer moet le- zen op je computer, en aldus minder overload aan nieuws- en pr-porno hoeft weg te kauwen. Je houdt meer tijd over voor kwaliteitsinfo: vooruit- gang door achteruitgang.' Jan van Dijk, mediasocioloog aan de UniversiteitTwente, ziet de 'ontdi- gitalisering' al langer gebeuren en noemt de groep afhakers 'dropouts': '10 procent van de gebruikers haakt af. Dat was bij internetters, maar dat heb je oak bij mobiele telefoons. Mensen hebben het wel, maar ze ge- bruiken het niet meer. Ze zijn teleur- gesteld in de gebruiksvriendeli jkheid, vinden dat ze geen rust hebben en voortdurend door iedereen bestookt worden. Sommigen vinden simpel- weg dat het apparaat niet zo veel op- levert als ze gedacht hadden Van Dijk voorspelt dat we in de toekomst een groep krijgen die hij 'de puristen' noemt. 'Die willen niets meer met media te maken hebben en alleen nog maar mensen fysiek ont- mrteten.' Oftewel: leven 1.0. O 'We hebben het nog zo afgesproken', zegt GroenLinks-voorzitter Astrid Kuiper van Amsterdam Oost stellig. 'Om de kosten te drukken zou er bij Sail geen boboboot komen, dat was cruciaal.' Maar wat schetst haar ver- bazing? Op de begroting is er nu in- eens wel een pleziertochtje te vinden van het stadsdeel van Fatima Elatik (PvdA). De huurkosten van haar42 meter lange traditionele zeilschip be- droegen naar schatting 7.000 euro. De PvdA-bestuurder zegt dat de vaart al was geboekt voordat die afspraken in het stadsdeel waren gemaakt. Maar datdurft Kuiper te betwijfelen. De schepen mogen dan weer koers hebben gezet richting de Noordzee, de politiek is nog niet uitgesproken over het festijn. Zo stelt de Groen- Links-politica ook vraagtekens bij de naar schatting 4,2 miljoen euro af- dracht die scheepseigenaren moeten betalen aan het Nautisch Evenemen- ten Bureau, dat van de Stichting Sail Amsterdam een monopolie kreegop de organisatie van het vijfjaarlijkse evenement. ©Een brokblauw ijs van drie kilogram uit een vliegtuig heeft de voorruit van een geparkeerde auto in Zwolle verpulverd. OBeschonken Poolse automobilisten die ongelukken veroorzaken, drinken volgens de Poolse consul in Noord-Brabant uit verveling.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 18