i Actueel Lucratief beleggen in bommeri, sigaretten, drank en gokken. !-'i YouTube wil van goedkoop imago af Beleggen Immoreel, maar goed verdienen NIEUW EASYGROEN systeem 'Beleggen in 'zondige' sectoren is veilige strategic in een recessie.' OOO md**. 1 www. ekogras. com Google merkfietsen SUPERVOORDELIGE SUMMER-SALES VAN E-BIKES - MEER DAN 10.000 FIETSEN DIRECT VAN FABRIKANT NAAR KLANT MET SUPER- KORTINGEN TOT MAAR LIEFST (Jlwj STADSFIETSEN elEktR.FIETSEN moEoerFIETSEN ch0ssHYBRIDES oma&OPAFIETS MOIjntAINBIKES scHoOLFIETSEN ELKE AVOND K00PAV0ND VAN 16-20 uur* - ROTTERDAM - Kleiweg 127 B - Tel. 010-2180806 jjc Niet te vreten Sperma s|e Te vals voor televisie MaasstadPers Woensdag 25 augustus 2010 Anti-ethisch beleggen met het Vice Fund Edward Deiters ROTTERDAM Voor groen, ethisch of duurzaam moet je vooral niet bij het Vice Fund zijn. Dit in het Amerikaanse Milwau kee gevestigde beleggingsfonds belegt uitsluitend in foute zaken. Volgens het fondsprospectus steekt het Vice Fund het geld van zijn inleggers bij voorkeur in bedrijven die zich bezig- houden met gokken, wapens, tabak en alcohol. Fondsbeheerder Jeff Middleswart noemt zichzelf een tegendraadse be- legger. 'Ikgeloofdatdeze industrieen onafhankelijk van de economische toestand gedijen. Sterker nog: ze pres- teren potentieel zelfs beter in onze- kere tijden, daarom geloven wij dat investeringen in deze 'zondige' secto- ren een solide beleggingsstrategiezijn tijdens een recessie.' Een blik op de meest recente cijfers van het Vice Fund laat zien dat de filo- sofie deels haar vruchten afwerpt. Het Vice Fund presteert de afgelopen tijd een stuk beter dan de Amerikaanse in- dustrie-index Standard Poor's 500. Die daalde dit jaar met zo'n 1,9 pro- cent. De koersen van sigarettenfabri- kanten als Philip Morris, Lorillard en de Altria Group (goed voor ruim een kwart van de totale portfolio) stegen dit jaar met gemiddeld 12 procent. 04/f&tt/i'0£y//VG Tevens leverbaar als DOE-HET-ZELF pakket T: 0418-512927 E: info@ekogras.com Veel mensen willen die aandelen niet in hun portefeuille omdat ze dat niet ethisch vinden', zegt Middleswart. 'Ze hebben weinig concurrentie. Die markt is nagenoeg oligopolisch, en de bedrijven kunnen hun pri jzen dus vri j probleemloosverhogen. Ookhoeven ze geen enorme sommen geld aan marketing en research uit te geven. Mensen roken toch wel. Daar komt momenteel bij dat steeds meer men- sen in groeimarkten, denk aan China, nu genoeg verdienen om merken als Marlboro te kopen.' Bommenwerper Ook bij de defensiebedrijven in de Vice Fund portfolio gaat het crescen do. Gemiddeld stegen de koersen hier 12 procent. 'Hun projecten duren vaak decennia lang', zegt Middles wart. 'Daarom hebben ze meestal een heel stabiele inkomstenstroom. En daaruit volgen weer keurige dividend- stromen die veel hoger zijn dan die van het gemiddelde Standard Poor's bedrijf.' Dat daar niet de meest frisse handel achter schuilgaat, lijkt hem niet te de- ren. En zo stopte het fonds geld in Nor- thropp Grumann, onder meer de fa- b.rikant van de B2 stealth bommenwerper. Daarnaast staat Ray- theon op het lijstje beleggingen van Middleswart. Dit bedrijf maakt onder meer dusterbommen en kruisraketten en kwam enkele jaren geleden in Ne- derland in het nieuws omdat het keu rige ambtenarenpensioenfonds ABP het had gewaagd er in te beleggen. De drankindustrie? Een plus van 6 procent. Hier houdt Vice Fund aande len in Diageo (onder meer bekend Fondsbeheerder Jeff Middleswart van merken als Smirnoff, (ohnny Walker en Guinness). Ookde Ameri- kaans-Belgische biergigant Anheuser- Busch InBev staat op het lijstje en wordt volgens Middleswart binnen anderhalf jaar 'een cash-machine' voor beleggers. Toch was het ook bij het Vice Fund in 2008 en 2009 deels lastig. Vooral in de Amerikaanse casino's en gokhui- zen ging het even aanzienlijk minder. Hier stond een dikke min van 30 pro- cent onder de streep. 'Daarom zijn we nu in de Aziatische gokmarkt gestapt. De investeringenzijn een tijdlanguit- gesteld, maarikverwachtdatdieweer aantrekken. Onze investering in de Wynn casino's in Macau is bijvoor- beeld al erg goed gebleken.' Het Vice Fund behaalde vorig jaar een rendement van 7,73 procent. Ter vergelijking: de MSCI USA Large Cap ESG, een index met sociaal verant- woorde aandelen moet het doen met minus 1,7 procent. Zelf is Middleswart overigens ook nietgeheel zonderzonde, meldthij: 'Ik heb geweren en ga ermee op jacht. Daarnaast gok ik af en toe op de paar- den. Datzieikalseenvormvanfinan- ciele analyse. En het mooie is: binnen een half uur weet je of je goed zit. Ver- der houd ik van een goed glas wijn of Guinness.' O YouTube, de videodienst van Goog le, wil van zijn 'low culture'-imago af om meer aanzien te krijgen bij duurdere adverteerders. Tjeerd Wiersma ROTTERDAM Bij Google worstelen ze al een tijdje met de positionering van de popu late videodienst YouTube. De site wordt volgens het Amerikaanse Busi ness Week nog altijd te veel in ver- band gebracht met amateurfilmpjes van pasgeboren baby's en met film- pjes van kinderen die hun kunsten op een skateboard vertonen. Om daar verandering in te bren- gen en om YouTube aantrekkelijker te maken voor de wat duurdere adver teerders organiseert Google een ten- toonstelling in het prestigieuze Gug genheim museum in New York. Daar zullen op beeldschermen verschil- lende filmpjes van nu nog onbekende maar veelbelovende videokunste- naarste zien zijn. Door prominent in het Guggen heim aanwezig te zijn hoopt Google ook een ander soort (lees: kunstzin- niger) publiek naar YouTube te trek- ken. De YouTube-expositie in het museum begint in oktober. Hulu Google kocht YouTube in 2006 voor een bedrag van 1,65 miljard dollar. Veel geld, maar er staat tegenover dat devideodioenstbij het grote publiek wel razend populair is. Toch wordt er volgens Google nog te weinig geld verdiend, vooral omdat A-merken tot nu toe wegbleven als adverteerder. De grote concurrent van YouTube is Hulu.com, een site die er wel in slaagt om advertenties aan te trekken van de grotere merken. In juli waren maar liefst 783 miljoen reclamefilm- pjes op Hulu te bekijken. Veel meer dan de 'slechts' 219 miljoen van Goo- gle/YouTube. Wat dat betreft heeft de zoekmachinegigant nog een flinke slag te maken. Family Guy Wat Hulu voor heeft op YouTube is dat het populaire shows als Family Guy, The Office en The Daily Show (se ries die bij ons te zien zijn op Comedy Central) mag brengen. Het is content die YouTube niet heeft. Dat moet het doen met een minder programma als World Wrestling Entertainment en met Spaanstalige tv-shows. O fifl%i2S] W3& Hal Pssl 13S» HSI gS3 Tbs-patienten geven een onvoldoende aan de 0maaltijden die zij dagelijks in de Groningse Van Mesdagkliniek opgediend krijgen. Niet tien maar twintig Britse vrouwen mogen straks worden bevrucht met hetzelfde spermamonster. De beloning voor eidonoren gaat ook omhoog. Bazen van het Britse talentenprogramma Y-Fortor geven toe dat geluidsapparatuur is gebruikt om de stemmen van de deelnemers beter te laten klinken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 19