Actueel V RieVo BV I I Veeteelt 'Don't worry. Make money' He >rs OOO Hondelsondememing Super Apolio, kippeniaadmachine beter voor mens en dier The cutting edge from Germany. Wij wensen u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2010 met veel vangplezier. HANS WIEGEL Ikkan Cohen en uverzekeren: oppositie voeren is een prachtvak! He Geluk bij ongeluk He Smokin' stone )10 MaasstadPers Woensdag 25 augustus 2010 1 if Kijk eens wat een schitterende legbatterijen Remco Tomesen ROTTERDAM Op deze pagina's staan reclame-ui- tingenvandevee- industrie, die nor- maal gesproken onzichtbaar zijn voor het grote pu- bliek. De uitingen komen uit vakbla- den en reclamefolders voor de vee-in- dustrie, en zijn de afgelopen anderhalf jaar verzameld door stichting Wakker Dier. De reclames zijn bedoeld voorde veehouderij en daarom behoorlijk ex- pliciet: subtiele reclames, daarzijn de folders van de supermarkt voor be doeld, die worden gelezen doorconsu- menten. 'Wij hebben de meest smake- loze reclames verzameld', zegt campagnemedewerker I lanneke van Ormondt van Wakker Dier. 'In deze re clames zegt de industrie heel plat waar het op staat. Ze praat over dieren als dingen.' Op een van de advertenties staan twee vrolijke kuikentjes naast een ver- werkingsmachine van kuikenslachtaf- val. Een machine die resten van de al dode kuikens vermaalt. Onderaan de advertentie een bak met kuikenresten. Bij de uiting de slogan: 'From nature... to nature'. Volgens Karel de C.reef, on- derzoeker dierhouderij aan de Wage- ningen llniversiteit, zijn de vrolijke kuikentjes als reclame-uiting niet zo vernieuwend. 'Een jaaroftwintigterug hingen er i n de slageri j nog plaatjes met lachende koeien en varkens. Dat doen we al lang niet meer. We willen er niet meerover nadenken dat een kuikentje een dikke gespierde kip wordt. Eentje die geslacht wordt, en op ons bord te- rechtkomt'. Volgens DeCreef protesteert Wakker Dier vooral tegen de onnatuurlijkheid van de veeteelt in Nederland. Sommige methoden die onnatuurlijkzijn, zoals Kunstmatige Inseminatie, zouden voor het dierenwelzijn niet per seslecht zijn, zegt hij. Met een andereslogan Don't worry. Make money', wordt een legbatterij- kooi aangeprezen ferwijl de kooien vanaf2012 in Nederland verbodenzijn vanwege Europese Regelgeving. De kooien zouden dieronvriendelijk zijn. Alleen een 'luxere' variant van de kooi isstraksnogeen tijdjetoegestaan in Ne derland. De kooien kunnen nog wel geleverd worden aan bedrijven in an- dere landen, bijvoorbeeld in Azie. Van Ormondt: 'Deze reclames tonen hoeziekhet systeem isgeworden.' Ercoiino Shovel Het ontwerp is geheel gebaseerd op de werk zaamheden bij de pluimveebedrijven Hoogte cabine lever- baar vanat 1,8 meter, Zeer wendbaar. Verschillende opties mogelijk Als het kabinet van WD en CDA er met steun van de PW komt - zeker is dat niet! - vindt het een linkse oppositie te gen over zich. Een geschakeerd ge- zelschap. leder met zijn eigen aan- voerder. Twee daarvan hebben be- wezen dat vak van oppositie voeren te beheersen, een nieuwkomer heeft het in zich dat 00k te kunnen. En de firactievoorzitter van de PvdA is daar niet voor gebakken. Dat isjammer. Natuurlijk in de eerste plaats voor hem, zijn partij en haar aanhangers. Maar vooral 00k voor het parlement, voor het politie- ke gevecht en voor de regering. Want een kabinet heeft er baat bij dat het door de oppositie scherp wordt ge- houden. De PvdA lijkt lamgeslagen. De eerste oorzaak ligt in de han- delwijze van Cohens voorganger, Bos. Essentieel voor het succes van een kabinet is dat de premier en de vice- premier samen door een deur kun- nen, elkaar wat gunnen, er iets moois van willen maken. Dat was bij Bos-je kon het zien - niet het geval, integen- deel. De val van het eigen kabinet werd door Bos zelf gezet. Uruzgan, dat on- derwerp moest de PvdA bij de verkie- zingen winst brengen. Intussen ge- loofde Bos zelf niet meer in een goede verkiezingsuitslag voor zijn partij. Hij wilde weg. Een hele tijd al. Want met Cohen heeft hij maanden over zijn opvolging contact gehad. De tweede oorzaak van de crisis waarin de PvdA nu verkeert, ligt in het optreden van het dubje om Cohen heen. Een Kamerlid dat zichtbaar op tv zijn leider met grote gebaren staat te adviseren. Belangrijk willen doen op kosten van zijn baas en z'n partij. Cohen zelf, die op een onzinvraag: 'Weet u wat een Casino kost?', niet antwoordde: 'Ik ga nooit naar een ca sino en wij eten altijd volkorenbrood en in het weekend stokbrood en croissants. Houdt u op met uw onzin. Zullen we het over het landsbelang hebben?' En Cohen die in het spel om de macht, want dat is een kabinetsfor- matie, niet inzette op een kabinet waarin zijn partij een rol kon spelen, maar in een soort Russische roulette de opening bood voor het kabinet datnuindemaakis. Daarbij voel je dat Cohen niet van het vak van oppositieleider houdt. Dan wordt het haast niet te doen. En ik kan hem en u verzekeren: opposi tie voeren is een prachtvak! Maar misschien loopt het voor Cohen bin- nenkorttoch noganders. O Een Vietnamese arts heeft de penis van een man Tn kunnen hechten, nadat diens vrouw deze uit jaloezie ZS2/ had afgesneden. 'Hij zal spoedig weer functioneren.' De Amerikaanse douane kent de meeste smokkel- O trues nu wel. Maar het vervoeren van 2 2 kilo marihuana in een grafzerk was toch een nieuwtje. Amerikaanse regels worden met de dag gekker. Een 23-jarige vrouw kreeg tien dagen eel omdat haar ondergoed zichtbaar was tijdens een rechtszaak.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 21