Achtergrond OOO 'Wanneerje als man de hele dag gevolgd wordt met een advertentievoor een vibrator, dan kun je twijfels krijgen.' u3: Cookies oniem internetten zit er met itreer in In een paarjaartijd zijn adverteerders het klikgedrag op internetintensiefgaanvolgen. 'Erisgeen optie om nee te zeggenSlechts een kleinegroep mensen u it de interneti nd ustrie weet wat er precies gebeu rt. Cashen met persoonlijk Onbekend maakt onbezorgd Tikspionage OOO In de VS kost de gemiddelde 'op de persoon gerichte' advertentie meer dan 4 dollar. Voor een ongerichte is dat zo'n 2 dollar, blijkt uit onderzoek. De branche-organisatie van internetwinkels, Thuiswinkel.org, zegt nog nooit een klacht over het volgen door cookies te hebben gekregen. Met beacons (ook wel: pixel), kan onder meer worden bijgehouden wat een internetter tikt op een webpagina en hoe hij met z'n muis schuift. mmmmm MaasstadPers Woensdag 25 augustus 2010 Remco Tomesen Toch wel raar, die advertentie van die datingwebsite, die je blijft achtervol- gen tijdens je surf- tochtje op internet. Zeker omdat er steeds staat: 'Op zoek naar een man? Ga naar website X!' Waarom is die banner erzo zeker van dat je op zoek ben naar een man? Terwijl je een heteroseksuele man bent. De gemiddelde surfer zal niet door hebben dat die temgkerende banner doelbewust aan hem wordtgetoond, eigenlijkeen persoonlijk 'bericht' aan hem is. Maar wie weet hoe adverteer ders de laatste jaren het surfgedrag van intemetterszijn gaan volgen, kan heel wat afleiden uit die temgkerende banner. Kan er zelfs ongerust van worden. Waarschijnlijk heeft je vrouwofvriendin, die gebruik maakt van dezelfde computer met dezelfde browser, zitten rondsnuffelen op de adverterende datingsite. Er wat per- soonlijke gegevens achtergelaten. En omdat vrouw/vriendin is afgehaakt in haarzoektocht naar een man, zon- der een account aan te maken, wordt ze nu 'achternagezeten' met adver- tenties op andere websites. Met heel persoonlijke advertenties, zeg maar. Dit is de praktijk op internet in 2010. Een groot deel van de adverten ties verschijnt niet willekeurig meer, maar zijn het gevolg van je eigen surf gedrag (ofvan iemand anders die van je browser gebruikt maakt). Of van meer dan dat: sommige websites houden zelfs je muisgeschuif bij, zien alles wat je intikt. Want hoe meer je van een gebmiker weet, hoe persoon- lijker je een advertentie kunt maken. De techniek waarvan veel gebruik wordt gemaakt zijn (tracking) cookies, volgbestandjes die in de browser van een internetter worden geplaatst. Die bestanden met infor- matie worden bij eenvolgendwebsi- tebezoek weer teruggestuurd naar de servers, de computers die de internet ter volgen. Populairzijn ook de flash-cookies, die moeilijk te verwijderen zijn. Ze kunnen volgbestanden die in de browser zijn opgeslagen weer tot le- ven roepen. Volgbestanden bestaan al sinds de jaren negentig (in eerste instantie uit- sluitend om instellingen van gebrui- kers te onthouden), maar zijn steeds geavanceerdergeworden. En worden - na jarenlange kleinschalige toepas- sing - steeds meer gebruikt voor het plaatsen van advertenties. 'Drie jaar geleden gebeurde het nog weinig', zegtTjeerd Kooij, direc- teur van WebAds, dat (als een van de grote partijen in Nederland) adver- tentieruimte op internet verkoopt voor veel grote N ederlandse websites. 'Maar nu heeft het een enorme vlucht genomen.' Bij zijn eigen WebAds is nu tussen de 20 en 30 procent van de ge- plaatste advertenties 'op de persoon gericht'. Met behulp dus van (tracking)cookies. WebAds zorgt dat er advertenties komen op sites van onder meer MTV, huizensite Jaap en Voetbal International. WebAds volgt internetters alleen op sites binnen het eigen advertentienetwerk. Dat netwerk bestaat uit een groot aantal Nederlandse websites: 6,5 miljoen van de Nederlanders komt maande- lijks op een site van WebAds. Kooij: 'Gebruikers zijn anoniem, we her- kennen alleen de cookie waarin geen persoonsgegevens zijn opgeslagen.' Volgens Philippe van Ooteghem, oprichter van Adlantic, een online advertentiebedrijf dat voor zo'n 350 adverteerders werkt, maken tegen- woordig zo ongeveer alle grote web sites die voor hun inkomsten afhan- kelijk zijn van advertenties gebruik van tracking, het volgen van gebrui kers. Denkaan sites als die van Nu.nl, startpagina, en ook die van De Pers. I n de Verenigde Staten is de laatste tijd veel ophef over tracking. Onge- ruste ouders zijn een rechtszaak be- gonnen tegen Disney, omdat het kin- deren met behulp van cookies 'trackt'. The Wall Street Journal deed onder zoek naar de 50 grootste Amerikaan- se websites, en kwam er achter dat deze gemiddeld 64 verschillende soorten 'tracking-technologie' instal- leren op computers van surfers. Meestal zonder waarschuwing. In de afgelopen twee jaar is dit tracken enorm gegroeid, schrijft de krant. Profielen van internetters worden op internetveilingen verhandeld. Ame- rikaanse online advertentiebedri j ven en netwerken waren boos om het ar- tikel. Maar een paar grote partijen gaven toe dat ze internetters slecht of niet informeren over 'het volgen', en beloofden dit wel te gaan doen. Ook in Nederland weet vrijwel niemand wat er precies gebeurt tij dens het surfen. Slechts mensen uit de online advertentie-industrie zijn goed op de hoogte. 'Een klein groep je mensen begrijpt het maar', zegt IT- advocaat Wouter Dammers van SOLV. 'Gebruikers zijnvrijwel niet op de hoogte dat hun surfgedrag wordt geregistreerd', zegt Ot van Daalen, van digitale burgerrechtenvereniging Bits of Freedom. 'En ze hebben al he- lemaal niet de keuze om hier nee te gen tezeggen.'Van Daalen maaktzich

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 22