'17 s Achtergrond OOO Flash-cookies 'Cookiewet' 5|c Schijnveiligheid Niet meer houdbaar jfc Uitzetten tfkWR MaasstadPers Woerisdag 25 augustus 2010 zorgen over het volgen. 'Als jij heel lang hebt rondgekeken op sites die overbloeddrukverlagende middelen gaan, en je gaat vervolgens naar de site van een ziektenkostenverzeke- raar om daar een offerte aan te vra- gen, is het niet uit te sluiten dat de verzekeraar jouw risicoprofiel veran- dert.' En er is het risico van identiteits- fraude, de diefstal van persoonsgege- vens, waarschuwt Dammers. Nee, verboden hoeft tracking niet teworden, vindtVanDaalen. Maarer moet volgens hem wel meer open- heid en zeggenschap komen over wat er gebeurt. 'Er zijn 00k mensen die het op prijs stellen.' Die het fijn vin- den wanneer ze persoonlijke (want relevante) advertenties te zien krij- gen. De internetbranche omschrijft het nog anders: als mensen relevante advertenties zien, voelt dat volgens hen 'bijna als gewone informatie'. Hoe advertentienetwerken ge- bruikmaken van 'tracking' is soms heel eenvoudig te zien. Ga naar de site van Wehkamp, en zoek op dek- bedovertrekken. Of op bureaustoe- len. Klik een beetje door, en je bent geregistreerd als iemand die interesse heeft in die producten: de volgbe- standen die verwijzen naar deze info zijn naar je computer gestuurd. Kom jeeven later op detelegraaf.nl, NU.nl, startpagina.nl, of op veel andere sites, dan zie je links en rechts advertenties van de bureaustoelen die je net hebt gezien. En van de dekbedovertrek- ken. Zelfs dagen nadat je zocht op de site van Wehkamp, verschijnen ze nog. Van Ooteghem kan zich voorstellen dat sommige mensen al dat volgen zien als inbreuk op de privacy. 'Zeker als je de hele dag gevolgd wordt met een advertentie voor een vibrator. Wanneer je als man dat ziet, kun je twijfels krijgen over het surfgedrag van je vrouw.' Hij vervolgt: 'Onze taak is om adverteerders te adviseren niet te ver te gaan. En om mensen niet va- ker dan een paar keer een advertentie te tonen. Anders wordt het te'veel.' Dat is wat een Frans-Amerikaanse partij doet, die 00k veel voor Neder- landse websites en adverteerders werkt: mensen krijgen advertenties tientallen keren te zien, dagenlang. Niet blij De Nederlandse overheid is bezorgd over 'het volgen op internet', en is be- zig met wetgeving, informed 00k wel de 'Cookiewet' genoemd. Die moet regelen dat internetters 00k eenvou dig 'nee' kunnen zeggen als adver teerders ze willen volgen met behulp van cookies. Hoe dat precies gaat ge- beuren, is nog onzeker. De internet branche was met een eerste concept- versievan de wet niet blij. Ja, de branche wil wel meer infor matie geven over de volgbestanden. Dat er bijvoorbeeld een logo komt te staan op een website die gebruik maakt van cookies om gebruikers te volgen (zoals op sites van een adver- tentienetwerk). Maarals gebruikers met een druk op de knop straks al dit soort trackingbestanden kunnen uit- schakelen (er zijn 00k 'gewone' cookies, die vooral nuttigzijn), komt de branche in grote problemen, zegt branche-organisatie IAB. Het plaat- sen van lucratieve persoonlijke ad vertenties wordt ze dan onmogelijk gemaakt. Duizenden mensen zullen hun baan verliezen, vreest de bran che. Kooij"We willen best aan zelfre- gulering doen, als branche.' Maar he- lemaal stoppen met tracken, is geen Cookies (kleine volgbestanden) werden in 1994 voor het eerst ge- bruikt in internetbrowser Netscape. Ze zijn er in allerlei varianten. Bij voorbeeld http-cookies (00k wel browsercookies), die bijvoorbeeld inloggevens'onthouden'. Tracking- cookies volgen gebruikers over een serie van websites. Deze cookies kunnen verwijderd worden via de instellingen van een browser. Daar- naast zijn er flash-cookies, die moeilijkerte verwijderen zijn. Flash-cookies kunnen gedeletete http-cookies opnieuwtot leven roe- pen. Uit Amerikaans onderzoek van vorigjaar bleek dat meer dan 50 procent van de onderzochte grote (internationale) websites gebruik maakt van flash-cookies. O mogelijkheid. 'Dat zou Nederland economisch op achterstand zetten ten opzichte van het buitenland.' Einde van gratis Van Ooteghem: 'In de praktijkzal ie- dereen zeggen: ik accepteer alleen 'normale cookies' en geen third party cookies (zo worden de trackingbe standen in deze context 00k wel ge noemd, red.). Dan ben je mooi van die advertenties af.' Met als gevolg dat websites veel en veel minder geld gaan verdienen, waarschuwt hij. Per soonlijke advertenties leveren tot wel drie keerzoveel geld op als normale, ongerichte banners. Internetters zijn namelijk veel sneller geneigd om te klikken (en te kopen), als een adver tentie bij hun interesses aansluit. Van Ooteghem. 'Het gevolg is dat mensen weer voor websites, voor informatie, moeten gaan betalen. Het tijdperk van gratis zal dan echt eindigen.' Maar 00k al komt er wetgeving, dan Begin 2011 moet de 'Cookiewet' van kracht worden: een Neder landse uitwerking van Europese regelgeving, die zegt dat consu- menten zelf mogen bepalen welke informatie ze weggeven. Het on- gevraagd plaatsen van cookies is volgens die regel niettoegestaan. De wet moet regelen hoe websites toestemminggaan vragen. O nog zullen we gevolgd blijven wor den. Denk alleen al aan de buiten- landse sites, die buiten de regelgeving vallen. En bovendien zijn er allerlei technieken om overheidscontroles te ontwijken. Methodes die nu al veel in de internetpornowereld worden ge- bruikt; een branche die altijd al voor- op heeft gelopen op het web, altijd al innovatief was met nieuwe technie ken. Pornosites gebruiken nu al agressievere technieken om porno- surfers te volgen. Het is de vraag wan neer 'normale bedrijven' die (groot- schalig) gaan toepassen. Een van zulke technieken is finger printing. Daarbij heb je geen cookies nodig om een gebruiker te volgen. Een bezoeker wordt met die techniek herkend aan de hand van (honder- den) computerinstellingen: welke browser wordt gebruikt, welke versie van flash, verzin het maar. Al die in stellingen bij elkaar zijn voor elke computer uniek. Met die gegevens kun je 00k een internetter volgen. Wetgeving of niet, nieuwe tech nieken of niet, je kunt als gebruiker die geen zin heeft om gevolgd te wor den, 00k zelf wat doen, zegt Van Daalen. Gewoon een programmatje installeren, waarmee je anoniem kunt surfen. TOR is zo'n dienst, gefi- nancierd door het Amerikaanse leger. 'Dat is een heel rare ervaring, als je opeens anoniem op het internet surft. Dat je opeens als Duitser aan het rondsurfen bent, en weet dat er niemand meekijkt.' O Anoniem surfen? www.torproject.org Als internetters straks elke keer een cookie moeten ©goedkeuren, gaat de gebruiker op 'de automatische piloot wegklikken', verwacht het IAB. Als cookies niet handmatig worden verwijderd, ver- Odwijnen ze veelal vanzelf van de computer. Cookies hebben namelijk vaak een houdbaarheidsdatum. Moet de browser standaard-cookies niet accepteren? ©Of moet je cookies 'uit kunnen zetten' via de browser? De internetbranche wil het laatste.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 23