Crime a Sindssaugustus heeft niemandmeerietsvemonnen van Farida Zargar. Haarfamilieen partner doen een oproep. Wat hield de politie bezig? Het WaaTgat Wonen 0VERB00RDGESLAGEN HENNEPAANPAKKEN V/ermissing Farida is niet iemand die een tijdje verdwijnt 'Zeis geen opvallende verschijning, wel geroutmeerd' model 2010 OOO MISDAADJOURNAAL anno 1915 Markt 57 - Vlaardingen - 010-4343685 Drenkeling levenloos aangetroffen Niet voor een gat te vangen Zeg je kwekerijtje maar gedag Aantal verdachten loopt op MaasstadPers Woensdag 25 augustus 2010 Familie is wanhopig op zoek naar Farida Zargar Van dc redactie ROTTERDAM „Op woensdag 4 augustus sprak ik haar voor het laatst", zegt Stefan Ebert. De 21-jarige partner van de verdwenen Fa rida Zargar (21is wanhopig. „We hadden afgesproken om elkaar de volgende dag te zien, zoalswealtijddoen. Jestaater nooit bij stil maar het was de laatste keer dat ik haar had ge- sproken. Farida werkt bij transportbedrijf De Rijke in Spijkenisse, vlakbij het Malle- bos en als zij om 5 uur klaar is, fietst ze elke dag op een grijze herenfiets langs het bos naar huis. De rit naar haar huis in Spijkenisse waarzesamen met haar moeder en broertje woont, duurt ongeveer twintig minuten. Andere fietsters, wandelaars en hondenuitla- ters kennen Farida wel. Dat ontdekte Stefan toen hij flyers uitdeelde met haar foto erop. „Ze was geen opvallende ver- schi j ning maar wel erg gerouti- neerd en ze viel waarschijnlijk op omdatze op een herenfiets reed." Farida is geen type dat uitgaat ofveel vrienden heeft. Flaar sociale leven bestaat uit haar moeder, een broertje, haar vriend Stefan en een goe- de vriend Richard. Het meest opvallend aan haar karakter is volgens haar familie en vriend haar lieve aard. „Het is een rus- tig, verstandig meisje", wil Ste fan graag benadrukken. Heeft u Farida de laatste weken ge- zien? Bel dan naar de opspo- ringstiplijn 0800-6070 O De meest recente foto van Farida Zargar. We kunnen de hele krant wel vullen met nieuwsberichtjes over misdaad uit de regio. Doen we niet. Hierbij wel een samen- stelling van de politieberichten van de afgelopen 7 dagen. Geen belletje-trek verhalen, maarcij- fers van het echte boevenwerk. Nee, het waren geen opnames voor een nieuwe Nedertandse film die in de nacht van maan- dag op dinsdag werden ge- maakt op het Burgemeester Meineszplein. In de vroege ochtenduren was het plein af- gezet met lint omdat er na maandenlangonderzoek een inval gepland stond in maar liefst negen panden. Het onderzoek was gestart na klachten uit de omgevingover drugsoverlast. In een van de panden bleek inderdaad een hennepkwekerij te zijn onder- gebracht, daarnaast werden drie mannen en vrouwen aan- gehouden die mogelijk in ver ba nd staan met de handel. Ook panden in Vlaardingen en Schiedam en in de Van Citter- straat bleken bij de handel be- trokken. En dan iets wat zo uit een Hitchcockfilmzou kunnen ko- men: een 19-jarige Rotterdam- mer is aangehouden op ver- denkingvan vergiftigingvan zijn 17-jarige vriend. Hij zou een bijtende stof in zijn biertje hebben gedaan, waardoor hij met brandwonden aan zijn ge- zicht, keel en slokdarm naar het ziekenhuis moest. In Vlaardingen smaakten de biertjes kennelijk prima want daar werden op de Vulcaan- weg maar liefst elf bestuur- ders aangehouden die te diep in het glaasje hadden gekeken. Een bleek zelfs geen rijbewijs te hebben en was te dronken om de blaastest af te nemen. Een andere bestuurder bleek nog een openstaande boete te hebben van 168 euro, die hij direct moest betalen. Kassa dusvoorde politie Nog zo'n vangst zondagmor- gen bij de Maastunnel. Daar reed een 36-jarige vrouw uit Den Haag zonder rijbewijs met een alcoholpromiliage van 1.1 in haar bloed. Ook hier rinkel- de de kassa toen bleek dat er nog een boete openstond van 281,25 die meteen moest worden voldaan. Hoe belangrijk oplettende burgerszijn bleek in de nacht van 16 op 17 augustus weer eens in Spijkenisse. Iemand zag hoe een aantal mannen met lampen in winkels van winkelcentrum't Plateau schenen en was zo kordaat meteen de politie te bellen. Even later werd de auto met hierin drie mannen van 24, 26 en 26 jaar en de nodige in- brekerswerktuigen aange houden. En heel Nederland luisterde natuurlijk mee naar het on- gelofelijke verhaal van de va- der en zoon die in de Olean- derstraat beschoten zijn door een wildplasser. Devader had een man aangesproken die tegen de gevel van een woning plaste. Hierop ont- stond onenigheid tussen de vader en zoon aan de ene kant en de wildplasser en zijn aanhang aan de andere kant. Iemand uit de groep rondde wildplassertrok zelfs een pistool en loste een schot. Dejongen raakte hierdoor zwaar gewond, maar is in- middels buiten levensgevaar. Inmiddels zijn een 24-jarige vrouw en een 24-jarige Rot- terdammer aangehouden. Het onderzoek wordt voort- gezet dus meerdere aanhou- dingen worden niet uitgeslo- ten. En dan liep er in Capelle ook nog zo'n agressieveling rond die een 37-jarige stadgenoot verwondde met een mes. Dat was nadat hij hem be- schuldigd had van het^telen van zijn fiets. De boel escaleerde toen de man een mes ging halen en een deuk in een geparkeerd staande auto schopte. Alco hol bleek de grootste boos- doener. Korte metten maakte de po litie te.nslotte met een man die de dienders die hem een bekeuringgaven uitmaakte voor 'kankerleiers'. Omdat omstanders zich ermee gin- gen bemoeien moest de poli tie zelfs met de wapenstok zwaaien om de boel te sus- sen. O aanbiedingsprije in stof Mischa 2-zfcsii5ecm)ven 2125,- nu€1910,- 3-zits (214 cm) van 2695,- nu C 2425,- 00k in leder met aanbiedingsprijs De drenkeling die woensdag 18 augustus vanaf een boot op het Haringvliet te water raakte is maandagavond levenloos aangetroffen. Na het ongeval werd een grootscheepse zoekactie ge start die uiteindelijk woens- dagavond bij gebrek aan resul- taat werd stop gezet. Donder- dag werden het Landelijk Dregteam (van de KLPD en Zeehavenpolitie) en de red- dingsmaatschappij ingescha- keld om verder te zoeken. Sonarappartuuren lijkhonden werden ingezeten zelfs de marine hielp mee met zoeken. Uiteindelijk moest ook de Stichting Opsporingsappara- tuur Drenkelingen (SOD) uit Urk er aan te pas komen om metdregmatriaal de bodem af te zoeken. Pas maandagavond rond vijf uur hadden alle in- spanningen resultaat en werd het stoffelijk overschot aange troffen in het Spui. Een gestolen auto werd op internet te koop aangeboden. ©De Rotterdamse eigenaar was zo slim de politie mee te nemen toen hij zijn eigen auto 'terug ging kopen'. Zegje hennepkwekerijtje maar gedag alsje in Vlaardin gen woont, want gemeente en politie maken er werk van deze in hoog tempo op te rol- len. Vrijdag 20 augustus was wat dat betreft een schot in de roos: in een dagtijd werden er maar liefst vier ontmanteld. De ontmantelingen zijn on- derdeel van de bestuurlijke aanpak hennepteelt, die in ja- nuari 2009 van start is gegaan. Dat houdt in dat sindsdien alle kosten die met de ontmante- ling gemoeid gaan, worden verhaald op de dader. In 2009 werd 96.000 euro uitgege- ven aan ontmantelingskos- ten. Tot nu toe is daarvan 26.000 euro verhaald op de daders en is voor een bedrag van 52.000 aan betalingsre- gelingen getroffen. Wie denkt een kwekerij in de buurt te hebben zitten kan bellen met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Er is nu ook een 21 -jarige man uit Sint Maarten gear- Oresteerd op verdenking van een zedenmisdrijf tegen een 12-jarig meisje. De vierde inmiddels.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 5