De Ondernemer HUURSTDGING VAN 1,6% BESTEIDEE VAN WEST HERSTELD VERTROUWEN Van de 'meisjes die cakejes bakken' naar de vrouwen die het brein zijn achtereen ijzersterk merk: Lilys Cupcakes. VANDERKWAST Liefde Lily's Cupcakes 'Sparkling Vanilla' en 'Very Berry Dark' 'Na twee jaar keihard werken, plukken we nu de vrachten' Kunst en Cultuur Toch nog een levendig plein Meat the truth Duurzaamheid begint bij jezelf ERNEST Relatief lage stijgingen Inspraakpicknick MaasstadPers OOO Medemens is best oke Een betere wereld begint hier Sj: In het teken van Gergiev 5fc Barendrecht hoopt op wonder De Turkse bakster is op zoek naar liefde. Ik zie het aan haar ogen. Bij de juiste man sprankelen ze. Ik ben niet de juiste man: te jong en ook nog half Indi- aas. Ik zie haar ogen lachen bij stevige mannen met don- kerhaar.Snorofgeen snor,^ dat maakt geen verschil. Als ze maar groot zijn en glan- zend dik haar hebben. De vrouw is vijftig plus, draagt een hoofddoek en heeft rim- pels in haar voorhoofd. Maar haar ogen zijn van een acht- tienjarige. Ik heb een keer een Turkse man in een zwar- te lederen jas horen stotte- ren. De vrouw overhandigde hem even later een rond brood metgehakteamande- len en suiker. Soms vang ik gesprekken optussen haar en het meisje dat ook in de bakkerij werkt. De gesprekken worden in het Nederlands gevoerd. Mis- schien om te voorkomen dat de bakkers in de ruimte er- achter meeluisteren. De ge sprekken gaan altijd over liefde. 'Hoe weet je dat een man de ware is?' hoorde ik de vrouw op een ochtend aan het meisje vragen. 'Dat weet je pas na een paar keer,' ant- woordde ze. De bakster bloosde. Ik vroeg met zachte stem om een volkoren stok- brood. ie vreest dat de meeste mannen die bij de bakkerij komen gebonden mannen zijn. En een gebonden man is zelden de ware. Daarom hoop ik op regen. Een on- weersbui in augustus, wol- ken donker als zeehonden. En dan stapt hij de bakkerij binnen. Sterke armen, brede schouders. Zijn haar en zijn jas zwart en nat. Hij is de bakkerij binnengevlucht. Heel even weet hij niet waar hij is, maar dan ruikt hij de geur van versgebakken bro- den, van gevulde pasteien en van gebak zo zoet dat het kleeft als lijm. En dan kijkt hij op en ziet haar, ziet haar ogen die sprankelen en we- ten wat je niet kunt weten. Ze moet aan sloffen denken, zijn voeten in sloffen die over haartapijt gaan. Hij hoopt dat ze het niet erg vindt dat hij rookt. Buiten regent het nog al tijd. De laatste zomerregen. Het mag herfst worden. En daarna koud, een lange en strenge winter. Het maakt nietmeeruit. O Ernest van der Kwast is schrijver. Onlangs verscheen zijn nieuwe boek: Mama Tandoori. 'Een zoete, bests vriendin voor altijd' Angelique van Tilburg ROTTERDAM Ze verleidt. Verwent. Is zacht en zoet. Houdtvan desmaken vanille, aardbei en chocolade, maar probeert af en toe ook iets anders. Ziet er onweer- staanbaar uit. In New York en Londen staan ze voor haar in de rij. En iedereen die kennis met haar maakt, heeft er voor altijd een nieuwe beste vrien din bij, zeggen Cecile Wijde- nes en Angelie Kaag. Het Rot- terdamse duo dat als eerste de authentieke, Amerikaanse cupcake op de Nederlandse markt bracht. Het begon anderhalf jaar geleden. Dudok Rotterdam was het eerste verkooppunt van Lily's Cupcakes. Inmid- dels zijn de kleine, kleurige, zoete gebakjes verkrijgbaar in twintig Nederlandse steden. De komende weken is Lily's te vinden bij zeven vestigingen van de Bijenkorf en als dat een succes is, worden de cupcakes in het assortiment van het wa- renhuis opgenomen. Kaag en Wijdenes zijn in gesprek met een internationale koffieketen die de cakejes in Duitsland op de markt wil brengen. En er zijn plannen voor een eigen servieslijn. Kaag: "We hebben twee jaar lang keihard gewerkt en daar gaan we nu de vruch- ten van plukken." Versieren Erzijn volgens de onderneem- sters verschillende factoren die een rol spelen bij het suc ces van Lily's. In de eerste plaats de smaak. "In Neder- land kennen we de muffin, maar een cupcake is toch wat anders", legt Kaag uit. "Cup cakes zijn heel smeui'g en de cremelaag bovenop is boter- zacht. Het duurde even voor- 'Zoete meiden' Celine Wijdenes en Angelie Kaag. vincent van dordrecht dat we met de Dudok-bakke- rij, die de productie voor zijn rekening neemt, de juiste smaak te pakken hadden." "We zijn zelfs naar Londen ge- vlogen om de bakkers de origi- nele cupcakes te laten proe- ven", lacht Wijdenes. Ten tweede is Lily's ook echt een beleving. lets persoonlijks. Een verwenmoment. Kaag: "Een jongen vertelde ons laatst dat hij als hij een afspraakje heeft met een meisje, altijd een doos Lily's Cupcakes voor haar meeneemt. Zo'n verhaal vinden wij geweldig om te ho ren. Het past perfect bij wat we voor ogen hebben. Dat een Lily echt een cadeautje is om De huren zijn per 1 juli van dit jaar met 1,6 procent gestegen ten opzichte van vorigjaar. Dat betekent dat huurders ge- middeld 7 euro per maand meer moeten betaien, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandagge- meld. Het is de op een na kleinste stijging sinds i960, aldus het CBS. Alleen in 2007 stegen de huren nog minder. De huren stegen het meeste in de pro- vincies Drenthe en Groningen, waar zij met gemiddeld 1,9 procent omhooggingen. In Noord-Brabanten Limburg bleef de stijging met 1,5 pro- cent onder het landelijk ge- middelde. In de vier grote steden lag de stijging op of net iets boven het gemiddelde. In Utrecht en Den Haaggingen zij met 1,7 procent omhoog; in Amster dam en Rotterdam met 1,6 procent. heerlijk van te genieten." Wij denes: "Daarnaast richten we ons op de dingen waar we goed in zijn: het in de markt zetten van ons merk. Voor de andere disciplines, bijvoor- beeld de productie, het trans port en de verkoop, schakelen we partners in die op dat ge- bied meer ervaring hebben." Een sterk merk Lily's Cupcakes zijn volgens Wijdenes en Kaag ook precies op het juiste moment op de Nederlandse markt gebracht. Wijdenes zag een aantal jaar geleden tijdens een Sex and the City-tour door New York mensen een half uur voor een cupcake in de rij staan. Bij de uit de serie bekende Magnolia Bakery. Na er zelf eentje geproefd te hebben was ze verkocht en wistze: daar moet ik in Neder- land wat mee gaan doen, want die trend gaat ongetwijfeld Hoezo er wordt niet naar de burger geluisterd? Kom zater- dag 28 augustus van 12.00 tot 16.00 uurje ideeen delen in wijkpark Oude Westen aan de grootste picknicktafel van Ne- derland. Heeft u een goed idee om het Oude Westen te verbeteren? Ga naar: www.rotterdam.nl/ subsidiescentrum of bel 010 - 2672870. overwaaien. Kaag: "We heb ben geen makkelijke start ge- had. Moesten constant uitleg- gen wat een cupcake is. We waren de 'meisjes die cakejes bakken'. Mensen begrepen het niet. Maar Lily's Cupcakes is gaan leven. Een sterk merk ge- worden." De afgelopen maan- den heeft Lily's meer concur- rentie gekregen. En dat is goed, meent Wijdenes, want het be tekent dat de cupcake ook in Nederland bekendheid krijgt. Bang voor de concurrentie zij n ze niet. "Wij waren de eerste en proberen iedereen een stap voor te blijven. En zolang mensen blijven omri jden voor een echte Lily, weten wij dat we goed bezig zijn." O Lily's Cupcakes zijn in Rotterdam verkrijgbaar bij de Dudok Patisserie aan de Weste- wagenstraat. Meer informatie en bestellingen via www.lilyscupcakes.nl. Woensdag 25 augustus 2010 Van de redactie ROTTERDAM Het anders zo kille en best saaie Schouwburgplein veran- dert de komende maanden in een plein waar we allemaal zo naar snakken. Afgelopen weekend konden we al genie ten van Radio Barkas en ver- toonden de talenten van Cir cus Rotjeknor hun kunstjes. Volgend weekend is het weer een bmisend gebeuren tijdens de Ramadantent. Een dagvullend program- ma met cabaret, theater, mu- ziek, dans en natuurlijk ont- zettend veel (gratis) eten vanwege de Ramadan. In Sep tember blijft het ieder week end feest. Het eerste weekend is het meeslepende poppen- spel Deborah van Wim Noor- dergraaf op het plein en zon- dagiserlivemuziek. O Meer info: www.schouw- burgpleinrotterdam.nl Van de redactie ROTTERDAM Op 21 September 2010 wordt de eerste Nederlandse kli- maatfilm 'Meat theTruth' ver- toond in Rotterdam-Schie- broek in LCC De Castagnet. De film oogstte veel lof bij de landelijke premiere en toont wetenschappelijk aan dat de veehouderij een veel groter aandeel heeft in de opwar- ming van de aarde dan ge- dacht. De veehouderij blijkt we- reldwijd meer broeikasgassen uit te stoten dan alle auto's, vrachtwagens, treinen, boten en vliegtuigen samen. Het aandeel komt volgens bereke- ningen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VerenigdeNaties (FAO) uit op 18%. O Aanmelden kan via: zuidhol- iand@partijvoordedieren.nl. Nederlanders hebben meejr vertrouwen in de medemens. Ook het vertrouwen in de poli- tiek, de politie en het rechts- stelsel neemt toe. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gepubliceerd. In 2002 zei 58 procent van de Nederlanders vertrouwen te hebben in de medemens. In 2008 was dit opgelopen naar 64 procent. Daarmee laat Ne derland in Europees perspec- tief gezien alleen de Scandi- navische landen voor zich. In Belgie en Duitsland heeft zo'n veertig procent vertrou wen in anderen. Het vertrou wen in de medemens is het laagst in Turkije: minder dan vijftien procent. Het vertrou wen in de politie en het rechtsstelsel is tussen 2002 en 2008 zo'n elf procent ge stegen. Ook het vertrouwen in politici, politieke partijen is gestegen. Op 9 September vindt in het Auditorium van museum ®Boij mans van Beuningen een Cradle to Cradle debat plaats. Diverse wetenschappers zijn van de partij. De grote Gergiev laat ons nog niet los. Arminius organi- ®seert verschillende bijeenkomsten ter ere van de diri- gent, die onlosmakelijkaan Rotterdam isverbonden. Barendrecht hoopt dat de ondernandelaars van WD, OCDA en PW besluiten om de plannen voor CO 2 -opslag in de grond onder Barendrecht te schrappen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 6