5 Ife i t Ondanks alle technieken maken we glas met de hand. Woensdag JL Isjouw nieuwe kamer wel veilig? H m m "WH^OOOWeekblad Agenten van het Rotterdams korps blijven het nieuws halen, maarnietop een manierwaarje blij van wordt. Omgekvan te worden! HoeArjande Spelenmiste In Schiedam weten ze eralles van. Naastjenever is het nu ook de glasgemeente. Sari jflnu^jSSSa ■La!»b 9CMok Uit elkaar Feyenoord niet meerbij Radio Rijnmond MET BOUMAN OP WEG NAAR DE FINISH Nog slechts enkele weken geopend, daarna sluiten wij definitief! meubelen 13 r H S3 KRALINGSEVEER DEONDERNEMER In diverse kleuren. Keuken kompleet met apparatuur BEKIJK 5NEL ONZE RPVERTENTIE VERPEROP III PEZE KRIUIT September 2010 www www.maasstadpers.nl GRATIS, MAAR NIET G0EDK00P 0 Leesverderoppagina3 CRIME STUDEREN SPORT SCVL www.zuiderster.nl Hoofdweg 18, Rijksweg A20, afslag 16 Capelle a/d IJssel Aalborg 15, direkt naast IKEA, Rijksweg A29, afslag 20 Barendrecht saho»"* -- a-uinr - mmmm H SCHOK»EJ*Tk4 1 CTVl 111 Vk UuRt - - •A"""*" SMS0EM rRQTE BfeU*T^ SCHOK# *N - aAUAHCr hM - 8AHOeH GROTe Bfc< W* -o,TUUHeN - B 1 '^UKJts NOO% vlaasstad Per s Van de redactie ROTTERDAM Feyenoord geeft RTV Rijn mond definitief geen toe- stemming om live verslag te doenvanuithetstadion. Dat meldt de tv-zender waar bij- na elke Rot'terdammer tij- dens Feyenoord-wedstrijden aan gekluisterd zit. De wei- gering van de voetbalclub geldt voor alle wedstrijden, thuisen uit. Rijnmond moest een sub- stantieel deel extra betalen voor een -overigens uitge- kleed pakket- van alleen de radiorechten en de hoofdre- dactie vond dat ze het niet kon maken om onverant- woorde financiele risico's te nemen, terwijl de gemaakte kosten nooit door de publie- ke zender (want dat is Rijn mond) terug verdiend zou- den worden. In de praktijk betekent dit dat de live-voetbalwedstrij- den van Feyenoord de ko- mende drie jaar niet te vol- genzijn bij Radio Rijnmond. Een tamelijk bevreemdend toekomstbeeld omdat RTV Rijnmond de afgelopen 25 j aar verslag heeft gedaan van alle thuis-, uit-, beker- en Eu- ropese wedstrijden van Fey enoord. De club gaat nu in zee met een onbekende om- roep, Megastad FM. RTV Rijnmond betreurt de gang vanzaken. O Wie durft deze pet nogtedragen? Straatraces worden door de overheid zwaar onder- schat vinden bewoners op Zuid die er dag in dag uit fast van hebben. Maas- stadPers wilde wel eens weten hoe hard die dare devils eigenlijk gaan. Lees verder op pagina 6 Lees verder op pagina 10 Voor het Nederlands bob- sleeteam kan iedereen zichaanmelden. Dat deed ook onze verslaggever. Hij had wel naar de Olympi- sche Spelen in Sotsji ge- wild. Als sporter. Maar ja, die hamstrings. Leesmeeroppagina16 I IJsselmondselaan 175, Rotterdam-Kralingseveer telefoon {010) 284 2111, www.boumanmeubelen.nl U vindt ons aan de N210 Capelle a/d IJssel naast bedrijven- park Rlvium. Gratis parkeren. Alle betalingen contant of per pin. Alle prijzen zijn afhaalprijzen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 1