Cultuur ooo In detheaterwereld staan dezetwintigers bekend alssupertalenten Breken Sanne en Thomaszaterdagdefinitiefdoorals respectievelijk Hamlet en Frits wan Egters? FILM RECENSIE 'Frits is cynisch, - gevoelig en wreed' Een hilarischzooitje ongeregeld Thomas Cammaert jfj Gerard Reve Kritiek De film MaasstadPers Woensdagi3oktober20io iets beter dan een hetero. Reves wor- steling heb ik wel gehad toen ik er- achter kwam dat ik anders was, maar mijn familie en vrienden gingen er goed mee om, dus dat was snel be- klonken.' Je hebt lang puberrollen, zonen van gespeeld. Is dit je doorbraak naar volwassen rollen? 'Absoluut niet. Ik hoop stiekem dat het een opstapje is naar grote rollen, maar als er een puberrol voorbij- komt, dan pak ik die. Typecasten hoort bij de sector, dus zolang ik er jong uitzie hoort dat erbij.' Waarom wilde je acteren? 'Mijn oma zegt dat ik al op mijn zesde riep dat ik acteur wilde worden. Dat is wel vroeg. Op mijn twaalfde had ik drie opties openstaan: sinterklaas, priester of acteur. Sint bestaat niet en priesters zijn vieze mannen, dus dan word je maar acteur.' Je praat volledig accentloos Hol lands, geen Vlaams te horen. 'Daar heb ik bewust aan gewerkt. Ik kan zo omschakelen (praat verder met Vlaamse tongval, red.). Als ik in Holland wil werken, moet ik beide kunnen.' In de voorstelling ga je naakt. Ver- plicht onderdeel van Nederlands toneel? 'Nee, Frits gaat ook naakt in het boek. In het deel na de pauze inspecteer ik mijn aars, dus dat is gewoon mijn ei- gen lichaam bekijken. Geen pro- bleem, al ishetwelaltijdeendingetje tijdens de repetitie. Het is gemakke- lijker voor 600 man in een theater. Dan is het je werk.' Je moet enorme lappen tekst uit- spreken. Zwaar? 'Na een tijdje kan ik mijn stem niet meer horen. Soms houd ik thuis een hele avond mijn bek. Ik voel vooral de angst dat ik het publiek ga verve- len, 'is die nou nog aan het praten?" Je zou het kunnen ophippen met een hiphopbeat erbij. 'Reve met hiphop? Een mooie tango misschien, die is ook van alle tijden. We willen geen hip toneel maken. Daarom benadrukken we de diepe treurigheid, maar ook dezwartgallige humor. Ikmaaktheatervoorpubliek, niet voor een jongerenniche.' O DeAvonden, tot en metigjanuari. www.bostheaterproducties.nl 26jaar,geboren in Antwerpen. Studeerde in 2006 af aan de Am- sterdamseToneel- schooi. Was te zien in de film Tiramisu en binnenkort in Sonny Boy. Speelde in Don Carlos bij Toneelgroep Amsterdam en daarna in Maria Goos' Defa milie Avenier. Afgelo- pen zomer in Molieres De ingebeelde zieke bij De Utrechtse Spelen. Ook had hij een gastrol indetv-serieAspe. Onze held betreedt fris - 'ik voel me bijzonder fit vandaag' - met spuug- lok, nette spencer en keurige schoe- nen het toneel. 'Ik moet er even uit', kondigt Frits van Egters aan. Hij loopt even langs bij Louis, becommentari- eert diens kaalheid en dist met smaak het verhaal op van een vader die al stoeiend met zijn kinderen hen per ongeluk de nek breekt. Vlaming Thomas Cammaert zet een volstrekt geloofwaardige Revi- aanse held neer. In deze toneelversie van Reves klassieker De Avonden be- waart Cammaert een bijna stripfi- guurachtige onschuld (denk Kuifje). Aan de andere kant ontglippen aan zijn lippen de meest cynische oneli- ners. Langzamerhand ontglipt hem ook de grip op zijn zwartgallige wer- kelijkheid. 'Deze voorstelling wordt een lange grillige nachtmerrie van Frits van Egters', belooft regisseur Leon van der Sanden. Frits van Egters is je'eerste grote hoofdrol. Caat dat goed komen? 'Ik had vanaf het begin het gevoel dat ik dit kan, al ligt Frits ver van me af. Een tijdsgebonden personage, die in de jaren veertig worstelt met zijn ho- moseksualiteit. Tegelijkertijd is Frits een puber van 23 jaar, die niet weet wat hij met zijn leven aan moet: een universeel uitgangspunt. Van Egters bestrijdt zijn besluiteloosheid met cynisme en lugubere opmerkingen. Van cynisme naar gevoeligheid naar wreedheid, ik wreef in mijn handen toen ik hem beter leerde kennen.' Frits was een alter ego van Gerard Reve. Heb je hemzelf bestudeerd? 'Ik vind het doodzonde dat hij er niet meer is. Tijdens een eerdere versie van dit stuk was hij bij de premiere. Hij was snoeihard grappig. Daar had ik graag bij willen zijn. Een man met veel facetten, moeilijk te doorgron- den. Genieten van het treiteren van mensen, het Frits van Egters-showtje, dat had hij ook.' Identificeer je je meer met Frits omdat je zelf homo bent? 'Misschien snap ik sommige dingen JEFFREYBUYS Een sadistische boef op zijn re- tour wil de maan verkleinen en vervolgens stelen om zijn moeder en de rest van de wereld er- van te overtuigen dat hij de grootste crimineel op aarde is. Het is duidelijk, een plot is niet nodigom een geslaagde animatie- Na het bijzondere 3D-geweld van Avatar vielen eigenlijk alle daarop- volgende driedimensionale films te- gen. Vaak werd de 3D uit winstoog- punt op het laatste moment toege- voegd (Alice in Wonderland) of was de film gewoon slecht (Clash of the Ti tans). De makers van Despicable Me kie- zen voor een ingetogen aanpak, en gebruiken de techniek op momenten in de film die er echt toe doen. De personages zijn daarentegen totaal niet ingetogen, sterker nog, deze zijn geheel over de top. Ook de grappen zijn spitsvondig en niet te braaf. Jammer alleen datdeschrijverseen wat moralistisch einde aan het ver- haaltjeknopen. De wereld heeft er met Illumina tion Entertainment weer een veel- belovende animatiestudio bij, die natuurlijk nog niet kan tippen aan het superieure Pixar, maar die voor Dreamworks een geduchte concur rent zal blijken. Despicable Me zal nietde beste film zijn die dit jaar in de Neder- landse bioscopen te zien is, wel de meest vermakelijke. O Pierre Coffin Chris Renaud Despicable Me (3D) film te maken. Een hoge grapdicht- heid en totaal gestoorde of enorm schattige karakters zijn genoeg. 3? Hoofdpersoon is Gru (met de stem van Steve Carrell), een misdadiger J meteenpuntneuseneenRussisch 1 accent. Met zijn debieleleger aan rare a tA JMfcrL* w gele wezentjes, de Minions, die wil- lekeurigenamenhebbenalsDaveen John, en de hulp van de hardhorende V wetenschapper Dr. Nefario (de Britse w komiek Russell Brand), tracht Gru een M verkleiningsmachine in handen te Daarvoor moet wel eerst worden afgerekend met Vector (Jason Segel), Edith en Agnes, die door Gru worden zijn aartsvijand. En dan krijgt hij ook geadopteerd om Vector in de val te la- nog te maken met de zusjes Margo, ten lopen. Na een pas later uitgegeven dichtbundel in 1940 was DeAvonden in 1947 de eerste roman van Gerard Kornelis van het Reve. DeAvonden werd kritisch onthaald door Neder- landse recensenten. Zo noemde Godfried Bomans het boek in Elsevier 'schrikbarend en naargeestig'. Ook DeAvonden is al eens verfilmd. In 1989 won Rudolf van den Bergs filmversie met Thom Hoffman in de hoofdrol twee Gouden Kalveren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 19