Achtergrond ooo Jokkebrokken Complimenteus sfc Fitna MaasstadPers Woensdagi3 oktober20io 'Op mijn vrijgezellenfeest wa- ren 'mijn vrienden' boeren- jongens en ik Volendams meisje. Deze foto heeftmede de ondergang van JP en't CDA ingeluid.'Dit fragment haalde 't nieuws en Pechtold noemde heteen schande. 5 Juni bleek een epische dag en deze foto doet me daar nog altijd aan denken.'Thomas Hoeven 1i•Ilk' 'Ik ben beslist geen fan van JP, maar vond het wel erg leuk orn vlak bij mijn apparte- ment op Wall Street met hem op de foto te gaan. JP was minstens zo verrast dat er 'een fan' op hem wachtte.' Menno Heslinga 'Carnaval is de wereld op zi jn kop, de premier even gewone man en ik als gewone man Prins van Krui- kenstad (Tilburg). 'Ikzeezes jaor jonger dan gij en ik ben al Prins van Kruikenstad en gij moet nog mar zien degge de wordtMark van Stappershoef Dirk Jacob Nieuwboer Jan Peter de machtswellusteling De echte machtspoliticus laat zich niet kennen. Die houdt zich zo veel mogelijkverborgen, hultzich in een gordijn van onnozelheid. Jan Peter Balkenende beheerst die kunst tot in de puntjes; niemand moet zich laten mislei- den door het masker van de fatsoensrak- ker. Vanaf het prille begin is hij bovenal een geslepen machtspoliticus geweest die geen middel schuwde om zijn doel te be- reiken. 'Vanuit democratisch oogpunt weinig fraai, maar vanuit machiavellistisch stand- punt smullen', typeert Hans Hillen, de nieuwe minister van Defensie, de manier waarop Balkenende in 2001 leider werd van het CDA. Voor het grote publiek komt hij uit het niets, maar in werkelijkheid heeft hij er achter de schermen handig voor gezorgd dat hi j aan de macht kan komen. Geduldig wacht hij hoe fractievoorzitter Jaap de Hoop Scheffer en partijvoorzitter Marnix van Rij elkaar de tent uitvechten. Om toe te slaan op het juiste moment. Balkenende opereert het liefst in de luwte om er vervolgens, haast stiekem, met de buit vandoor te gaan. In de campagne van 2002 sluit hij eenniet-aanvalsverdrag met Pirn Fortuyn, zodat hij als enige verte- genwoordiger van de gevestigde partijen gevrijwaard blijft van diens aanvallen. Balkenendewinten wordtpremier. Om dat te blijven laat hij in 2006 zien dat hij ook meedogenloos kan zijn. Consequent zet het CDA PvdA-leider Bos neer als onbe- trouwbaar. Balkenende haalt zelf de trek- ker over als hij in een debat zegt: 'U draait en u bent niet eerlijk.' Bos is niet opgewas- sen tegen de voor Nederland unieke anti- campagne. Tussen de twee komt het nooit meer goed; mede daardoor wordt Balke- nendes vierde kabinet een mislukking. Maar hij blijft wel de premier. Jan Peter de held We zullen Jan Peter Balkenende nog jarendankbaar zijn. Moeten zijn. Kijk hoe ons land er econo- misch voorstaat. Natuurlijk, Nederlandse premiers zijn volledig afhankelijk van de wereldeconomie. Als ze geluk hebben, trekt de wereldhandel aan als zij aan de macht zijn en kunnen ze daarvan profite- ren. Als ze pech hebben, dondert de boel in elkaar en worden zij erop aangekeken. Maar dat wil nietzeggen datze machte- loos staan. Het beste wat ze kunnen doen, is een beetje meeveren. Zorgen dat de over- heid niet al te veel uitdi jt en zo veel moge- lijk sparen. En als dat niet kan, proberen de schade zo beperkt mogelijk te houden. Dat heeft Balkenende perfect gedaan. Cijfers liegen niet. Kijk maar naar wat de overheid onder zij n bewind heeft uitge- geven. Bij zijn aantreden geeft de collec- tieve sector 38,6 procent van het nationaal inkomen uit. In 2008 ligt dat percentage op 38,5 procent. Door de kredietcrisis is dat nu opgelopen tot 43,7 procent. Dom- mepech. MaarBalkenendezou Balkenen de niet zijn als hij het monster van de staat niet nog voor zijn vertrek weer probeerde in te tomen. Mede door zijn laatste begro- ting loopt het volgend j aar al weer terug tot 42,4 procent. En dankzij zijn verstandige beleid valt de werkloosheid erg mee. Nog niet overtuigd? Kijkeens hoe hoog de staatsschuld en het begrotingstekort in Groot-Brittannie zijn. De werkloosheids- cijfers van Duitsland wel eens bekeken? Dit alles is geen toeval, maar een kwes- tie van visionair leiderschap. Balkenendes politieke visie draait om een kleinere staat. 'Geemotioneerd vertelde Joke van den Bos Balke nende het verhaal van haar overle- den vader en over de omstandighe- den in de zorg. Balkenende toon- deveel begrip bij het zien van haar foto's.' Later die middag bekeek Balkenende ook mijn fotoboek overouderen in de zorg.' Roland Pupupin 'Bij een wedstrijdje polo in Vreeland zie ik in- eens allemaal mensen met oordoppen com- municeren, opeens sta ik oog in oog met JP. Omdat ik bijna twee meter lang ben, ga ik voor het eerst in mijn leven door de knieen voor het CDA.' Andre Branderhorst-Molenaar 'Tegen onwaarheden is geen kruid gewassen.' (Prins Johan-Friso en Mabel Wisse-Smit hebben het verbruid bij de premier) 'U draait en u bent niet eerlijk.' (Balkenende geeft PvdA-leider Wouter Bos een schouderklopje) 'Wij betreuren het dat de heer Wilders deze film naar ®buiten heeft gebracht. Wij zien niet welk doel deze film dient, anders dan het kwetsen van gevoelens.'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 21