Achtergrond ooo Zo is het maar net Dirk Scheringa Jajaja Pas als de overheid een stapje terug zou doen, zouden de door hem geliefde maat- schappelijke organisaties weer kunnen opbloeien. Dat ideologische verhaal is amperopgepikt, maardaarzou Balkenen- de niet lang over moeten somberen. Hij kan beter blij zijn dat hij keurig op de win- kel heeftgepast. Jan Peter de foute Zelden heeft iemand zijn vroegere ik zo verraden als Jan Peter Balkenen- de. In 2001 leest hij zijn collega-po- litici gretig de democratische les. Als Ka- merlid klaagt hij over de 'sorry- democratie' (politici zouden vaker moeten aftreden na fouten), hekelt hij de slaafse houding van coalitiepartijen en zegt hij dat juist mensen 'boven aan de trap' hun verantwoordelijkheid moeten nemen als hetmisgaat. Maar eenmaal zelf op de hoogste tree ont- popt de CDA'erzich als een van de minst democratische premiers uitde Nederland- se geschiedenis. Bewijs 1: het Irak-onderzoek. Balken- ende erft een traditie waarin de coalitie partijen in deTweede Kamervooral het kabinet u it de wind houden, maar hij heeft die slechte gewoonte wel geperfectioneerd en misbruikt. Tijdens de formatie van het kabinet Balkenende IV krijgt hij de PvdA zover tegen een onderzoek naar de Neder- landse betrokkenheid bij de Irak-oorlog te stemmen. Hij laat een Kamermeerderheid afstand doen van een fundamenteel recht en schoffeert de rest van het parlement keer op keer door, als de roep klinkt voor zo'n onderzoek, met telkens hetzelfde ar gument te komen: er is geen meerderheid. Terwijl hij die meerderheid zelf, tegen de democratische mores in, heeft afgedwon- gen. Pas na jarenlange druk zwicht hij. Dan blijkt waarom hij het nooit heeft gewild. De commissie-Davids oordeelt dat de Ne- derlandse regering in een brainstorm van drie kwartier heeft besloten de oorlog te steunen, om daama alle tegenargumenten van tafel te schuiven. Ze had al voor de in- val moeten weten dat die juridisch niet door de beugel kon. Balkenende concen- treert zich vervolgens lang op zijn speciali- teit: hij laat de boel de boel. Davids biedt Balkenende een schitterende kans om 'bo ven aan de trap' verantwoordelijkheid te nemen. Maar nee hoor, met een leugen- achtige persconferentie en een wanstaltige kabinetsreactie rekt hij het leven van zijn vierde kabinet. Nog niet overtuigd? Bewijs 2 is de fijn- zinnige rechtszaak die hij begon tegen het blad Opinio. Om het publieke debat te prikkelen publiceert dat weekblad in 2008 een neprede van Balkenende over de is lam. Dat is tegen het zere been van de pre mier, die vreest voor reputatieschade in het buitenland (lees: de islamitische we- reld). Een beetje democraat zou gewoon uitleggen hoe het ook weer zit met de vrij- heid van meningsuiting. Maar zo zit Bal kenende niet in elkaar. Aanklagen die lui Hij verliest de rechtszaak, maar het nood- lijdende blad legt toch het loodje. Zo zal Balkenende voortleven als de premier die een opinieblad de nek om heeft gedraaid. Jan Peter de drammer Een tandje erbij, een procentje eraf, en maar compromissen sluiten. Zo kom je als politicus in Nederland het verst. Tot afgrijzen van Jan Peter Balkenen de. Natuurlijk, hij doet uiteindelijk water bij de wijn, maar wel altijd met tegenzin. Hoogstpersoonlijk maakt Jan Peter de drammer een eind aan de labbekakkerige gewoonte in de Nederlandse politiek om altijd maar de goede vrede te bewaren. Als 'Zonder geloof kun je niet functioneren, dat hoef ik de kijkers van Hour of Power niet uit te leggen.' 'Je bent een voorbeeld voor ons allemaal, je speelt een geweldige rol in de financiele sector. Ik vind dat fantastisch. We zijn trots op je!' (op 18 mei 2009) 'Ik heb al eerder gezegd dat ik geen kandidaat ben' (vestigt een wereldrecord ontkennen, maar wil dolgraag de eerste Europese president worden) MaasstadPers Woensdagi3oktober2cno 'Hier sta ik dan augustus 2010 (2e van links) met vriendinnen op Curasao op de foto met meneer Balkenende terwijl wij gezellig een biertje met hem drinken!Een topavond en een topfoto want (zoals te zien) dronk hij ge zellig mee! :D' Met vriendelijke groet, lordana Roelofs 'Deze foto is wat ongelukkig omdat Jan Peter precies op het moment van de foto naar omstanders schreeuwde om opzij tegaan, hilarisch! Ik weet niet of hij het apprecieert dat die in De Pers komt!' Martijn van der Plaat Zelden tot nooit was JP te beroerd om even te poseren. Met de klok mee: Bianca Vorstenbosch, de tweeling Ju lie-Anne en Charlotte Siegers, Bart Kloosterboer met das en tot slot Linda Poelman met haar vriendinnen. We konden in Malta ons ogen niet geloven toen wij meneer Balkenende met zijn vrouw en dochtertje hebben in ons hotel gezien! Minister-President logeerde in een "normaal" hotel met normale mensen! Bijzonder om hem naast ons in de zon zien liggen. Het was ons vierde jaar in Nederland. Kinderen kregen complimenten voor de goede beheersingvan Nederland se taal, maar ik niet. Het is nog steeds een probleem voor mij.' Margarita van Gellecom

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 22