'Of het veel zal helpen? Kwestie vanho- penen bidden.' Achtergrond het waalgat wonen ooo Voor MaasstadPers volgtauteurJan D. Swart delandelijke politiekenvraagtzichafwatde beslissingen betekenen voor Rotterdam. Deze week: het nieuwe regeerakkoord. Twister Regeerakkoord Wat is goed voor Rotterdam? model markt 57 - vlaardingen - 010-4343685 Rotterdam in stijl Bloemhof voor even in de picture BEURS PUEiN MaasstadPers Woensdagi3oktober20io Op 2 3 oktober opent Sinf onia Rotterdam het nieuwe seizoen van Serie Klassiek a Wijn met het concert 'Meesters en leerling'. Dinsdag vergaderde de stuurgroep Veilig onder leiding van burgemeester Aboutaleb in Bloemhof. Na het schie- tincident maakt de stuurgroep zich zorgen over de wijk. 'Ik besefdat er klappen gaan vallen, maar daar lig ik niet wakker van' in stof vanaf 796,-, in iedar vanaf e 965,- freme standeerd geschuurd chroom Jan D. Swart ROTTERDAM Nederland krijgt met de hak- ken over de sloot een regering die het mes zet in de overtol- ligebureaucratie. Ookde soci- ale laboratoria worden gekort. Verder gaat het budget voor de ontwikkelingssamenwerking omlaag, terwijl het regionaal economisch beleid van de rijksoverheid wordt geschrapt en gedecentraliseerd. Cohen, Halsema en Pecht- old kijken gefrustreerd toe on- danks dat CDA en WD de ou- deren pleasen en de veiligheid willen liften. En Wilders? Die oogt geduldig omdat hi j beseft dat er nieuwe verkiezingen komen als het dissententair misgaat. Wat vindt het Rotterdamse bedri jfsleven van het regeerak koord? Hoezeer zullen de be- zuinigingen ons treffen en worden de bezuinigingen evenredig verdeeld in het land? Amsterdam heeft al la- ten weten minder te willen bezuinigen dan Rotterdam. Rotterdam presenteerde vori- ge week zelf een aantal maat- regelen. Waar vallen de klap pen en wie wordt ontzien? Kortom: tijd voor Het Panel. Martijn Brakman (Hotel Rotterdam Blijdorp): 'Ik kan me niet voorstellen dat ondernemers veel tijd hebben om alle details van een regeer akkoord uit tepluizen. Zezijn al blij als ze horen dat rechts hun belangen gaat behartigen en dat er eindeli jk verandering komt. Of de gedoogsteun lukt is een tweede. Laten we hopen van wel, want het bedrijfsleven heeft hulp hard nodig. Al was het alleen maar in de sector beveiliging. Laatst zijn we in het hotel overvallen en als je dan aangifte hebt gedaan, moet je het doen met de me- dedeling: u hoort van ons. Maar het uiteindelijke resul- taat is dat je niets hoort. De politie in Nederland stelt wei- nig voor in vergelijking met landen als Italie en Spanje. Hier sta je bij een diefstal hele- maal machteloos aan het lo- ket. Dan kunnen ze er niets mee. Dus of het allemaal veel zal helpen? Kwestie van hopen en bidden'. Terwijl het volgens mij lo- gisch is dat een baas altijd een team dichtspijkert met men- sen die hij kent, vertrouwt, zijn lijn volgen en bovendien zijn taal spreken. Dat heeft Rutte gedaan. Het is godson- mogelijk om het iedereen naar de zin te maken bij een repara- tie. )e houdt altijd verschillen- de bloedgroepen en daarnaast speelt ook in de politiek altijd mee dat mensen eerst aan zichzelf denken. Ik ben erbij- na ook van overtuigd dat Ab Klink tijdens de eerste weken van onderhandelingen metde WD en PW heeft beproefd dat hij niet langer voor een mi- nisterspostin aanmerkingzou komen. Daarna heeft hij de knuppel in het hoenderhok gegooid. Nietvanwegezijn ge- weten, want dan was hij er so- wieso nooit aan begonnen zijn. Dat geldt volgens mij ook voor die raie Hirsch Ballin en zijn vroegere spokesman Schinkelshoek. Ze werden op het laatst pas heel principieel toen ze achter de schermen aanvoelden kansloos te wor den voor een interessante baan. Zo gaat dat al sinds men- senheugenis in Den Haag. Ook vroeger bij links. Je maakt mij niet wijs dat Henk Bleker van het CDA al niet allang wist dat hij staatssecretaris zou worden als hij Verhagen zou steunen. Overigens is die Ble ker een aanwinst, een nuchtere vent met een afwijkend taalge- bruik en met manieren van de gewone man. Dat is verade- mend'. O Wat betekenen deplannen van het nieuwe kabinet voor Rotterdam? Kruipen we uit de economische crisis ofverergeren Rutte en de zijne de situatie? rob kamminga Hennie Haigen (Nirint Shipping): 'Juridisch en economisch heb ben ondernemers behoefte aan deze omslag. Ik geloof niet dat daar enig misverstand over is. De kans op verlaging van de btw en vpb hebben we van een socialistische regering niette verwachten en het moet ook voor buitenlandse onder nemers interessant blijven om zich in Nederland te vestigen. Maar dan raad ik ze wel af om in Barendrecht te gaan verga- deren, want zelfs daar werd ik laatst met relaties door een stel Marokkaantjes geprovoceerd. Dus zeg het maar. Wilders vind ik een mallot, maar met de veiligheid van burgers is het bar slecht gesteld in dit land'. Jos van der Vegt (Ahoy'Rot- terdam en KvK Rotter dam): 'Ik ben al dolblij dat er een re gering is. Langeruitstellen had schadeberokkend. Linksepar- tijen bleven tot het laatst toe hengelen naar nieuwe colle ges. Oke, ik besef dat er nu klappen gaan vallen nu en ik weet ook dat de slachtoffers van die klappen altijd in het verweer zullen komen, maar ik word daar niet zenuwachtig van. Feit is dat dit land moet bezuinigen en dat moet nu ook met duidelijkheid gaan gebeuren, zonderzachte com- promissen en zonder vooruit- schuiven. Sorry voor links, van waaruit ik ben opgevoed'. Henk den Toom (Wijnfa- brikant en Wijnvilla's): 'Regeren en noodzakelijk la- ten gedogen vind ik een han- dige variant. We hebben te er- kennen dat Wilders veel stemmen heeft gekregen. Het gedrag van veel Marokkaanse jongeren is in het verkeerde keelgat geschoten. Aan de an- dere kant hoop ik dat Wilders nu ookzijn verantwoordelijk- heid neemten minder radicaal wordt. Nederland moet de broekriem aantrekken. Daar- om ben ik het zelfs eens met de maatregel dat er 0.1 pro- cent minder naar ontwikke lingssamenwerking gaat. Ik ben zelf met voile overgave be- trokken bij Sharing Succes, dat aan het Liliane Fonds is geli- eerd. Maarjemoetzaaienwaar grond is. Ten bate van de juiste mensen. Dat doen wij wel. Want vanuit de grote pot blijft er te veel aan de strijkstok han- gen'. George van Maurik (JRP Rotterdam): 'We zijn een land van zanikers en frustraties. Dan is er einde- lijk een regering, komen de dames weer i n opstand omdat het een old boys netwerk is. Met mevrouw Dresselhuys voorop.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 3