De kortste weg naar een passende baan Het werk[t]! -f Werkgeversbetalen geen premies vogfkleine banen i u.3 €•4 Kijk verder dan je neus lang is en vergroot jekans op een baan' Zoek je een nieuwe uitdagiiig in de mode? Hoe maakje dejuiste keuzes? Ook de U WV werkcoaches zijn erbij om je te helpen. Wegens sdW^WrTengSae kleine banen regeling. In iedergeval tot voorjaar2QJi Arbeidsmarkt if&C Wmw sUSBt-A k&L m ■■MM G.T. Fashion zoekt een medewerkster die middels party's mode verkoopt. Benje in bezitvan een auto en mini- maal 2 avonden per week beschik- baar, bel dan voor meer informatie. G.T. Fashion 071-5018581 of 06-54750101 MaasstadPersWierklt Verlegje grenzen fc.-., verp s i ssfjs? -if- "f*s?s Van de redactie ROTTERDAM De Landelijke Banenmarkt is vorigeweek goedbezocht. Op het Werkplein op de Schieka- de zijn bijna 4500 mensen geteld. In de hele regio, ver- deeld over vier locaties, zijn werkgevers getrakteerd op zo'n 9000 bezoekers. "Dat is absoluut een groot succes," bliktSoner Qinarterug. Hij is adjunct vestigingsmanager van het Werkbedrijf aan de Schiekade. Niet zo heel gek, want de regio Rijnmond heeft nog steeds 51.888 werklozen. Dat zijn weer 1.691 werklozen meer dan vorig jaar. De crisis slaat niemand over, want ook de jeugdwerkloosheid is toeg- nomen. Net als het aantal WW-uitkeringen dat is opge- lopen tot 22.522. Toch is er ook goed nieuws. Zo neemt het tempo waarmee de werkloosheid toeneemt af. Dit en volgend jaar neemt de werkloosheid nog toe, maar in een aflopend tempo van 8% in 2010 naar 2% in 2011. Dat blijkt uit de Regionale arbeids- marktschetsen van het UWV Werkbedrijf. Verder zijn er meer kansen door scholing en mobiliteit. De komende jaren speelt de vergrijzing een steeds grotere rol en wordt de arbeidsmarkt krapper. Dat biedt mogelijk- heden voor groepen die in een ruime markt moeilijk aan een baan kunnen komen, zoals 45-pIussers, laagopge- leiden en langdurig werklo zen. Een laatste positieve ont- wikkeling volgens de Regio nale arbeidsmarktschetsen is de aantrekkende werkgele- genheid in een aantal secto- ren. Volgend jaar wordt de groei van het aantal banen in de transport, horeca, zorg en de zakelijke dienstverlening voortgezet. In deze sectoren stijgt het aantal barten naar verwachting met 2.000. Hier staat tegenover dat door de recessie het aantal banen in andere sectoren verder zal afnemen. Met namedewerkgelegenheidin de sectoren bouw en indu- strie krimpen behoorlijk. Daar heeft het UWV een oplossing op bedacht: verder kijken dan je neus lang is. Werkzoekenden die ook bui- ten de eigen sector zoeken naar werk, vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk. Bijna tweederde van de bij UWV ingeschreven werkzoekenden vond afge- lopen jaar een baan in een andere sector. Dit zijn de re- sultaten van een onderzoek van UWV Werkbedrijf naar de dynamiek op de arbeids markt in crisistijd. Uit het onderzoek blijkt dat werknemers die hun baan verloren in sectoren die hard werden getroffen door de crisis vaak overstapten naar andere sectoren. Dus als je op zoek bent naar werk is het belangrij k te weten wat je allemaal kunt. Dat is vaak meer dan je denkt. Heb je de Banenmarkt gemist? Ook op www.werk.nl kun je compe- tentietesten maken. O

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 8