11 O deZdderSter DAAD bij het woord voegen HOLLAND Feuenoord heeft nieuwe speler in het vizier Woensdag 7^ 'Dode baby's warenfoutje' 'Rotter dam heeft zout genoeg Debeste mutsen 2e KERSTDAC OPEN OOOWeekblad Wij wensen u wijsheid entolerantie. Endatuelkaarmaarveelmagkussen. Werk Jeugd aan het werk 'Dominic Schrijer kijkt tevreden teru gopde lopen i afgelopen jaren.' SPORT Eennaamwordtniet genoemd maareris grote kans dat we eeni verdedigerkrijgen. Capelle a/d IJssel van 10.00 - 17.00 uur Barendrecht van 11.00 - 18.00 uur December 2010 www.maasstadpers.nl t: GRATIS, MAARNIETGOEDKOOP i r Ol 0-41 5 86 76 dedollechinees.nl B Lees volgend jaar verder i ACTUEEL ACTUEEL BONTE BREISELS Verzifver uw goud! goudwisselkantoor 5CVL wvvvvzujderjter ni Hoofdweg 18, Rijksweg A20, afslag 16 Capelle a/d IJssel Aalborg 15, direkt naast IKEA, Rijksweg A29, afslag 20 Barendrecht Maa Van de redactie ROTTERDAM Het Rotterdamse Werkge- versservicepunt DAAD heeft in de afgelopen vijf jaar in totaal 9.816 werkzoekenden uit Rotterdam en omgeving aan het werk geholpen. In oktober 2005 klonk het start- schot voor dit nieuwe werk- geversservicepunt door mi nister De Geus. Sindsdien is DAAD de schakel tussen de vraag van de werkgever en het aanbod op de arbeids- markt. In verschillende sec- toren als zorg, bouw, tech- niek, horeca, transport en logistiek, detailhandel enza- kelijke dienstverlening ont- zorgt DAAD de werkgever door te adviseren op gebied van personeel en te helpen met de invulling hiervan. Wethouder Schrijer (Werk, Sociale Zaken en Ste- delijke Economie, PvdA) kijkt met tevredenheid terug op de afgelopen vijf jaar: "DAAD heeft zich de afgelo pen vijf jaar ontwikkeld tot een belangrijke partner voor werkgevers en werknemers. Het is nu zaak dit binnen en buiten Rotterdam verder uit te bouwen en de komende vijf jaar dit resultaat te over- treffen." Hans Broere, manager van DAAD: "De Rotterdamse arbeidsmarkt is uniek. In geen enkele stad is de uitdaging om vraag en aanbod bij elkaar te brengen zo groot als in Rotter dam. Cijfers van het UWV Werkbedrijf laten zien dat het werkloosheidspercentage in de regio Rijnmond 8,6 pro- cent is. Dit ligt hoger dan het landelijk gemiddelde van 6,3 procent. Rotterdam stad heeft nog een hogerwerkloosheids- percentage dan de andere ge- meenten in de regio. DAAD levert een bijdrage aan het ver- lagen van dit percentage en steltdaarbij de werkgever cen- traal. Als servicepunt vopr werkgevers is DAAD er primair om hen te helpen met de in vulling van de personeels- vraag. Het opleidingsniveau van werkzoekenden vormt hierbij de grootste uitdaging. DAAD brengt op verschil lende manieren vraag en aanbod bij elkaar." Om de kans op een juiste match te vergroten zijn plannen om in de gehele regio de handen ineen te slaan en de hele regio aan te pakken. O X A PENINGSTIJDEN 08:00 TOT 22:00 31 DEC PRO LINE ASSORTIMENT VLAARDINGWEG 60-C 3044 CK RDAM/ Spaanse Polder V Liefs voor 2011 Een meerderheid van de gemeenteraad wil geen extra onderzoek naar de dood van drie baby's die onder toezicht stonden van Jeugdzorg. Leefbaar eiste een spoeddebat om- dat het Rotterdams be- stuur had beloofd Jeugd zorg in de gaten te hou- den. De collegepartijen zien geen noodzaak voor nog een onderzoek. Lees verder op pagi na 3 Lees verder op pagina5 Laat je inspireren door vliegeniers, overvallers, schaatsers, Vikingen of Playstationpersonages. Hoe dan ook,ga nietzon- dereen leuke muts naar buiten, in deze barre winter. Lees verderop pagina18 Inkoop van goud en munten V Dorpsweg 74a 3083 LD Rotterdam T 010-4803001 Open: dl. t/m za. 09.30 -17.00 uur www.goudwlsselkantoor.nl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2010 | | pagina 1