Ookin 1965werder gevochten om een ijsbaan 8 O'diZMuSter cuiikfcer 'Ik heb jarenlang geleefd op een pot kapu- cijners.' Woensdag 1V1 Is het een verrijkingvoor Rotterdam alsde burgers zelf mogen beslissen waarde politie wordt ingezet? Culturele aanbod is reden in Rotterdam te wonen 30% in10% 40% 60% Niks mis met fouilleren? Europamoet VSloslaten OOOWeekblad Kunst Onderzoek OUD NIEUWS In20nzijnwe weer terugbijaf.We hebbentochweer geen ijs. Januari 2CiO www.wiaasstadpers.nl GRATIS, W1AARNIETGOEDKOOP rO; Rotterdammers bepalen nu zelfwaarde politie wordt ingezet. In elke wijk mogen bewoners een top-drie lijstje met ergenissen maken... SignUp> 11 @politie Nou, oom agent. Zestaaner weer hoor,tegen dat hekkie om de hoek. @tante_saar Geen zorgen mevrouw, we komen er onmiddelijk aan! 0 Lees verder op pagina 3 Verzilver uw qoud! goudwisseikantoor KWESTIE ONDERNEMER OOSTWAARTS LET OP DE KORTING-STICKERS, DIE BEPALEN DE PRIJS, DUS REKEN MAAR UIT UW VOORDEEL! yvywvv_7ujHerster.nl Hoofdweg 18, Rijksweg A20, afslag 16 Capelle a/d IJssel Aalborg 15, direkt naast IKEA, Rijksweg A29, afslag 20 Barendrecht 4 minutes ago 2 minutes ago Coritrole over politie? Van de redactie ROTTERDAM Rotterdammers bezoeken steeds vakercultureel erfgoed, musea, festivals en andere cul turele evenementen. Boven- dien is negentig procent van de bevolking zeer tevreden over het cultuuraanbod in de stad. Voor ruim driekwart van de bevolking is het culturele aanbod de reden waarom zij het aantrekkelijk vinden om in Rotterdam te wonen. Dat blijkt uit een onderzoek van het centrum voor onderzoek en statistiek (cos) in Rotter dam, dat dinsdag werd gepre- senteerd. Na jaren stabiel te zijn ge- bleven werd eind 2007 voor het eerst een stijging gemeten van het aandeel Rotterdam mers dat wel eens een culturele instellingbezoekt. Nustelthet cos dat de stijging blijvend is. Jarenlang bezocht 75 procent van de Rotterdammers wel eens een voorstelling, nu is dat al drie jaar 78 procent. Het be- zoek van voorstellingen en culturele instellingen ligt re- latief hoog onder jongeren, hogeropgeleiden en Rotter dammers met een wat hoger inkomen. Festivals bezoeken doen de Rotterdammers iets minder dan een paar jaar ge- leden. Het meest bezocht is nog altijd het Wereldhaven- festival, gevolgd door het Zomercarnaval en het Dun- yafestival. Jongeren, man- nen en ook enigszins niet- westerse Rotterdammers bezoeken de festivals iets meerdan andere Rotterdam mers. Opvallend is ook het aandeel Rotterdammers dat kunstzinnig actief is. Dat aantal was al jaren licht aan het stijgen, maar is behoor- lijk omhoog gegaan tot bijna de helft (48 procent). Bijna de helft van de Rotterdam mers doet overigens iets aan urban culture. De onder- zoeksresultaten zullen een steun in de rug zijn voor het stadsbestuur omdat Rotter dam probeert hogeropgelei den naar de stad te krijgen. Kunst en cultuur zij n daarbi j onontbeerlijk. O Inkoop van goud en munten Dorpsweg 74a 3083 LD Rotterdam T 010-4803001 Open: di. t/m za. 09.30 -17.00 uur www.goudwisselkantoor.nl De ombudsman gaat on- derzoeken hoe de Rotter- damse politie te werk gaat bij het preventief fouilleren. De aanleiding is vaag, want er is geen klacht binnengekomen sinds het preventief fouil leren werd ingevoerd. Maar zekerweten doe je dat natuurlijk niet. Lees verder op pagina 2 1 Jacques Tange over zijn weg naar succes. Pagina 5 Deskundigen begrijpen niet wat de Europeanen nog op hebben met de Verenigde Staten. Alles wijst erop dat zij de ko- mende decennia meer voorspoed uit het Oosten kunnen verwachten. Lees meer op pagina18

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2011 | | pagina 1