Actueel Wat houdt de politie bezig? THEAXEMAN-PROCES STAKING IN DE HAVEN CRIMINALITEIT STDGT oo Leefbaar wil dat illegale mensen die ziekzijn niet meer geholpenworden in deaparte medische opvang. ,rri* Politiek PvdA vindt medische hulp noodzakelijk 'Rotterdam telt twintig hooguit dertig van dit soort gevallen' -f A J MISDAADJOURNAAL Rotterdamse Cold Case Sjorders sjorren niet meer Een op de drie voelt zich wel eens onveilig ;jc Net als bij de gamecornputer 5jc Goeie mop... Kadootje van eigen deeg MaasstadPers Woensdag2 maart20ii 'Geen medische hulp meervoor illegalen' Alleen illegalen met een levensbedreigende ziekte worden in het ziekenhuis behandeld. rob kamminga Van de redactie ROTTERDAM Leefbaar Rotterdam wil dat illegale vreemdelijngen met acute medische problemen niet meer worden geholpen. In Rotterdam worden illega len die acuut ziek worden, maar niet in levensgevaar zijn, geholpen bij de Nico Adriaan Stichting in de Waal- haven. Leefbaar Rotterdam, met 14 zetels de grootste oppositiepartij in onze stad, vindt dat het stadsbestuur hiermee tegen regeringsbe- leid handelt want "de op vang van vreemdelingen is wettelijk verboden", zo zegt Leefbaar. De kosten die de hulp voor vreemdelingen met zich meebrengt wordt vooralsnog niet betaald door het Rijk, maar door de ge- meente Rotterdam. De Nico Adriaan Stichting gaat deze zomer sluiten en het stads bestuur is op zoek naar een nieuwe locatie waar de zieke mensen geholpen zouden kunnen worden. Afgelopen week werd de gemeenteraad middels een brief gei'nfor- meerd over de plannen van het stadsbestuur om op de locatie van de huidige nacht- opvang aan de Smirnoffweg een opvang voor illegalen te starten. Daar zullen illegalen met acute medische proble men worden opgevangen die voorlopig niet uitgezet kun nen worden. Leefbaar Rotter dam begrijpt niet waarom de gemeente veel geld gaat uit- geven aan een noodopvang, omdat "er in het reguliere cir cuit al opvang- en zorgmoge- lijkheden voor deze specifieke groep zijn. Het Erasmus Me- disch Centrum verleent ook al medische zorg aan illegale vreemdelingen", zegt Leef- baar-raadslid Van Elck. "Leef baar Rotterdam vindt dat deze illegale vreemdelingen als zij weer beter zijn gelijk moeten terugkeren naar het land van herkomst." Rotterdam wil doorgaan met de aparte opvang van zie ke illegale asielzoekers. Het is overigens niet zo dat Rotter dam wordt overspoelt met honderden zieke illegalen die op kosten van de belastingbe- taler beter gemaakt worden. In Rotterdam zijn twintig (hoog uit dertig) illegalen die nog niet uitgezet kunnen worden en last hebben van een acuut medisch probleem. Ze worden apart opgevangen en behan deld. De PvdA wil een nieuwe opvang omdat ze niet in ge- wone ziekenhuizen geholpen worden. O We kunnen de hele krant wel vullen met nieuwsberichtjes over misdaad uit de regio. Doen we niet. Hierbij wel een samen- stelling van de politieberichten van de afgelopen 7 dagen. Geen belletje-trek verhalen, maarcij- fers van het echte boevenwerk. Het moet een druk week end geweest zijn voor de hard- werkende diender. Zodra de lente in de lucht hangt, neemt de criminaliteit traditiege- trouw toe. Waar dat aan ligt daar zijn de deskundigen het nog niet over eens, maar laten we het er op houden dat ook de hardcore crimineel tijdens de donkere dagen in het weekend Never warm thuis zit. Goed, zoals gezegd. De len te zit in de lucht en de boef slaat dan weer zijn slag. Dit weekend maar liefst 3 inbra- ken, of pogingen daartoe, in onze regio. Maandagmiddag probeerden drie mannen een schuifpui van een woning in Capelle aan den IJssel teforce- ren. Getuigen zagen hetdrietal in de tuin van de buren en bel- den de politie. Toen die arri- veerden maakten de boeven- op-klaarlichte-dag zich uit de voeten maar dat mocht niet baten. Na een kleine achter- volging konden twee Rotter- dammers van 25 en 27jaar worden aangehouden. De handianger dacht slim te zijn door zich te voegen bij een aantal werklieden die in de buurt bezig waren. Een geval- letje van 'te veel Hollywood- films gekeken'. De agenten trapten er natuurlijk niet in en hielden de 24-jarige Rotter dam aan. Nog meer mannen die het huis van een ander aanzien voor dat van hen: toen de 8l-jarige bewoonster van een woning aan de Noordvest maandagavond thuis kwam, schrok ze zich wezenloos. Een vreemde man stond in haar woning en overrompelde de vrouw. Hij eiste geld van haar en ging ervandoor. Wat een enorme held zeg! De politie is nog op zoek naar de dader. Ook is de politie nog op zoek naar nog een paar 'stoere' mannen die in de nacht van zondag op maandagaanbelden bij een woning aan het Lakerveld. Toen de 25-jarige zoon van het gezin open deed, werd hij door een aantal mannen gedwongen naar binnen te gaan. In de woning waren nog vijf mensen aanwezig, onderwietwee kleine kinde- ren die in hun bedjes lagen. Onder bedreiging van een vuurwapen moesten de be- woners goederen afstaan. De onbekende mannen gingen er vervolgens vandoor. Won der boven wonder raakte er niemand gewond. Dan een merkwaardige inbraak. In de nacht van zaterdag op zon dag kreegde politie melding dat er werd ingebroken in een woning aan de Simon Vestdijkpad. Eenmaal aange- komen trof de politie geen inbreker maar een gefor- ceerd raam aan. Verder vond de politie een openstaande kast met daarin enkele zak- jes cocaine, een weegschaal en twee schaaltjes met wat cocai'neresten. Toen de be- woner rond kwart voor een thuis kwam, wist hij niet wat hem overkwam. Staat de po litie midden inje huiskamer, met je voorraad drugs en handboeien. Hij moest mee naar het bureau en kreeg een boete van 700 euro. Dan vraagt de politie uw aan- dacht voor het volgende: Maandagmiddag liepen twee jongens de bakkerij aan de Malmo in Schiedam bin nen. Zij eisten geld van het aanwezige personeel en dreigden daarbij met een mes. Nadat ze een greep in de kassa hadden gedaan gin gen ze er lopen vandoor rich- ting de Akkers. Hetforen- sisch team is druk bezig spo- ren te vinden en de straten rond de Malmo hangen ca mera's met mogelijke beel- den. Wat is er toch gebeurd met die mannen van vroeger die een conflict gewoon met een ouderwetse knokpartij oplosten? Het lijkt een uit- stervend ras want maandag avond werd een man in tramlijn 23 meermalen ge- stoken door een andere man met wie hij al jaren een con flict heeft. Uitpraten man nen, of ouderwets een rob- bertje vechten. O In Londen startte dinsdag het proces tegen de 54-jarige Brit die onder andere verdacht wordt van de moord op een vrouw in Rotterdam in 1990. De Amerikaanse Melissa Halstead werd datjaardood gevonden in de Westersin- gel. De verdachte John Sweeney is vorigjaar aange houden door politiemensen van het Rotterdamse Cold- Case-team en de Engelse Metropolitan Police. Onder- zoek wees uit dat er mogelijk verband was met de moord op de Engelse Paula Fields die in 2001 in een Brits kanaal werd gevonden. Beide vrouwen waren onthoofd en misten le- dematen. Sweeney zit al een levenslan- ge gevangenisstraf uit voor een poging tot moord op een ex-vriendin. Hij had de vrouw bewerkt met een mes en een bijl. Zijn bijnaam is dan ook 'The Axe Man'. Sjorders in de Rotterdamse ha ven hebben gisteren het werk neergelegd. Sjorders zijn ver- antwoordelijk voor het goed vastzetten van lading op een schip of aan de kade. Ze eisen een betere CAO. Zo'n 100 werknemers van In ternational Lashing Service (ILS) zijn dinsdag voor overleg met hun werkgever naar het Maasgebouw gegaan. Ze eis ten tekst en uitleg. Ook bij APM Terminals hadden de sjorders het werk neerge legd. 's Avonds hebben ze actie gevoerd bij Matrans, een an der sjorbedrijf. Het is de actievoerders onder andere te doen om de lonen van de mensen die de laatste vijf jaar in dienst zijn geko- men. De onderhandelingen voor de nieuwe CAO zijn afge lopen zomer al begonnen. De vakbond stelt dat de werkge- vers hun werknemers niet se- rieusnemen. Bijna een op de drie inwoners van de regio Rotterdam-Rijn- mond is vorigjaar slachtoffer geworden van geweld, vanda- lisme of vermogensdelicten. Uit cijfers van het CBS blijkt een lichte stijging ten opzichte van 2009. In dat jaar daalde de criminaliteit in de regio nog. Vorigjaar is die positieve trend volgens de gepresenteerde cij fers echter doorbroken. Van de ondervraagden gaf 31,9 procent aan vorigjaar slacht offer van criminaliteit ge weest te zijn. Een jaar eerder was dit 28,5 procent. Van alle politieregio's scoor- de alleen Amsterdam hoger dan de Maasstad. In de hoofdstad gaf 36,1 procent aan een slachtoffer te zijn geweest van een misdrijf. Het CBS vroeg de geenque- teerden ook naar hun veilig- heidsgevoel. Een op de drie Rijnmonders zei zich wel eens onveilig te voelen. VeilingmedewerkersinBleiswijkkrijgenvoortaande bestelinformatie te horen over een headset, voorheen waren ze aangewezen op een bonnensysteem. - Een speelgoedslang heeft dinsdag voor ophef gezorgd in Charlois. Een jongen (14) sloeg alarm toen hij een slang <£2/ in de brievenbus zag. Een grap van zij n moeder... -De politie moet notoire overvallers na hun celstraf in *1) degaten kunnen houden. Daarom krijgen deze crimi- nelen voortaan bij hun vrijlating een enkelband kado.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2011 | | pagina 11