Bomen voor de bijl in Schiedam I I I I I Mondzorg I 0 I GROEN OF ASFALT? OPEN DAG VLIETLAND STOERE GEWONDE NSGK 12 ArriiAAl Woensdag2 maart20ii ooo Schiedam Bomen moeten weg vanwege slecht onderhoud Een noodkap voor 15 maart, voordevogels gaan nestelen. Voetkundig Centrum De Loper www.voetklachten.com Franselaan met de breedste Klankbordgroep A4 Gezondheidzorg Steekpartij NOOIT MEER LAST VAN PIJNLIJKE VOETEN EN RUGKLACHTEN! Maak een afspraak bij: www.mzcfranselaan.nl TOPSPORTEVENEMENTEN 2011 www.rotterdamtopsport.nl rotterdam "Rotterdam TOP W city of sports Ons lunchcafe. Waar Kevin het horeca-vak leert. MaasstadPers Schiedam is bezig met het ontwerpen van plannen voor het tunneldak van de toe- komstige A4 Delft-Schiedam. Bij het verder uitwerken van deze plannen worden verte- genwoordigers van omwo- nenden en belanghebben- den betrokken via onder meereen Klankbordgroep. Opdonderdag24februari was de bijeenkomst. Opzaterdagig maart zet het Vlietland Ziekenhuis haar deuren open voor inwoners uit de regio. ledereen die al- tijd al eens mee heeft willen kijken metonze specialisten, kan die dag in het ziekenhuis terecht. Op de open dag is er een informatiemarkt met alle informatie over zorg in het ziekenhuis en in nabij ge- legen zorginstellingen. Ook zijn er rondleidingen. Bij een steekpartij in Vlaar- dingen is in de nacht van za- terdag op zondag een man gewond geraakt. De politie kreeg rond half twee een melding van de steekpartij op de Spechtlaan. Op de plek aangekomen zagen de agen- ten een bebloed mes, maar geen slachtoffer. De 29-jarige man bleek zelf naar het zie kenhuis te zijn gereden. De bijl gaat komende weken in de wortel van duizenden bomen. Achterstallig onder houd levert gevaar op voor weggebruikers in Schiedam. Frank Willemse SCHIEDAM ,,De laatste vijf jaar is er ach terstallig onderhoud geweest bij het onderhouden van de bomen in parken en lanen van Schiedam". De nieuwe wet- houder Ad Hekman van Openbare Ruimte en Groen wijst met zijn beschuldigende vinger naar de vorige coalitie. De laatste vijf jaar zijn de bo men in een slechte staat en daarom moeten er ruim 900 worden geveld. Volgens een veiligheidsin- spectiezijn van de 20.000 bo men er 929 afgekeurd en mim 300 dood. We moeten nu een- malig stevig ingrijpen, oor- deelt de wethouder als verkla- ring voor de massale bomenkap in Schiedam. Een aantal oudere bomen leveren gevaar op: ze kunnen omval- len en takken breken af. Zoals de oude boom op de hoek van Penninglaan en Stadhouder- slaan. Een negenigtal grote oude rotten metstamdikte tot een meter worden geveld. Via een zogenaamde nood kap maakt de gemeente het mogelijk dat de bomen snel gesnoeid gaan worden en wel voordat vogels gaan nestelen. Voor 15 maart moet de klus geklaard zijn. Volgens het on- derzoek naar de staat van de bomen in Schiedam is de mas sale bomenkap nog niet ge- noeg, er blijven 3500 bomen met een risico over. Volgens stadsecoloog Hans de Kruijf vallen de grootste klappen in het sportpark Harga. Daar staan snelgroeiende en zachte houtensoorten als populieren die door ouderdom omvallen. Ook ziektes treffen bomen zo als een tiental elzen aan het De Raadtpad in Kethel. In Schiedam-West komt de houthakker langs in de omge- ving Frans Halsplein en De Genestetstraat. De bewoners zijn door de gemeente Schie dam gewaarschuwd dat er deze weken twintig grote bo men worden gerooid. En deze week zijn zeventien kastanje- bomen aan de statige Warande gekapt waarvan zeven net her- plant. Indetopdrievan de af- gekeurde bomen staan de zachte houtsoorten - en snelle groeiers - als els, populier en esdoorn. Deze bomen zijn vaak na de oorlog geplant en zijn nu 60 jaar later 'versleten en op', volgens de ecoloog. Daarom pleit de wethouder voor kwaliteit boven kwanti- teit. ,,Liever een mooie maar traag groeiende eik terug, dan drie populieren". De wethou der betreurt de massale kap maar wij st op de noodzaak en het totale aantal bomen dat er overblijft. Door droge zomers is jonge aanplantvan bomen de laat ste jaren gesneuveld is een an- dere reden, volgens Schiedam, van de grote opruimactie. Stichting Boombehoud Schie dam verwijt de gemeente (Groendienst en BGS) dat die aanplant weinig bewatert. Er staan 300 bomen klaar voor herplant en compensatie, maar de heer Lukaart van Stichting Bomenbehoud vreest dat die zonder bewate- ring en onderhoud 'ook over 5 jaar dood zijn'. Het groen en bomen moe ten beter beheerd worden. Onderhoud van groen is de garantie voor een lang leven en de gemeente Schiedam had dat moeten kunnen weten. De kap van honderden bomen is, simpel gesteld, hetgevolg. Met bijvoorbeeld aanschafvan wa- tertankwagens voor de bo men. Daarvoor kreeg wethou der Ad Hekman een kalenderjaar de tijd zodat hij kan bijhouden hoelang het droog bli jft in de zomermaan- den en hoeveel water de bo men, naast het regenwater, dus extra nodighebben. O Het resultaatvan achterstallig onderhoud. robkamminga Steunzolen-correctiezolen. Voetklachten en/of klachten die daaruit kunnen voortvloeien zoals enkel-, knie-, heup- en rugklachten. Geen verwijzing huisarts nodig - Erkend bij uw zorgverzekeraar Schiedam - Rotterdam - Pijnacker - Maassluis - Alphen a/d Rijn Tel.: 010 4710365 Aangesloten bij het L.O.O.P en Omni Tel.: 010 4710365 MONDZORGCENTRUM lach Onze praktijk biedt u mondzorg in de breedste zin. Of het nu gaat om heelkunde, preventie of cosmetische ingrepen. Wij bieden onze clienten een compleet pakket aan als het gaat om de zorg voor hun mond. Franselaan 2S9A, 3028 AE Rotterdam. Tetefoon: {010J 43? 51 72 05/03 - 06/03 DUTCH OPEN KARATE Topsportcentrum Rotterdam 12/03 EK KWALIFiCATIE HANDBAL HEREN NEDERLAND - GRIEKENLAND Topsportcentrum Rotterdam 10/04 ABN AMRO MARATHON ROTTERDAM Start/finish Coolsingel 16/04 FINALE LOTTO KORFBAL LEAGUE Ahoy Rotterdam NSGK helpt kinderen en jongeren met een handicap. Help mee en word donateur. Meld u aan via www.nsgk.nl het gehandicapte kind Giro 552000

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2011 | | pagina 12