000 15 33 MaasstadPers Woensdag 2 maart 2011 Hahahahaha, natuurlijk A /ifrll AaI ga ik niet weg. /\C* IUC 1 Eerdere actie tegen Libie #Revolutie De Libische kolonel Gaddafi heeftin de laatstetwee weken al meerdan duizend van zijn burgers vermoord.Tijd voor ingrijpen dus. Maar hoe? En doorwie? Wanneer?Oftoch maar niet? Vergelding Gezonde concurrentie De aanhouder wint Fotoshopcamera Muammar Gaddafi Leider van Libie Gaddafi verdient wel/niet een pak slaag Mark van Assen Rotterdam v Volgens Broeder Leider zelf is er hele- maal niks aan de hand in Libie. 'Ha- hahahaha, natuurlijk ga ik niet weg', zei hij in een interview. En ook al zou hij willen, hij kan niet eens aftreden: 'Ik heb geen formele titel, u snapt ons systeem niet.' Van de inmiddels ingestelde sanc- ties begrijpt hij niets. Verraad', dat is het, verraad van mensen 'zonder mo- raal'. En hoezo, demonstraties? Er zijn helemaal geen demonstraties. 'Mijnvolk houdtvan mij.' De algemene reactie op het ge- sprek met drie buitenlandse journa- listen: die man is gek. Iedereen kan zien dat in Libie de hel is losgebro- ken. Tegenstanders van Muammar Gaddafi hebben na gevechten het oosten van het land bezet. Ook in het westen wordt strijd geleverd, maar daar is het regime nog steeds aan de macht, net als in de hoofdstad Tri poli. Duizend doden zijn eralgeval- len, als het er niet meer zijn, en een veelvoud aan gewonden. Libie is overduidelijk een land in nood, ook al wordt dat ontkend door de man zonder formele titel. 'Goede vriend' Hoe kan de wereld helpen? Grijpen we in, zoals in Servie (1999)? Doen we niks, zoals in Rwanda (1994)? Gaan we er vol op, zoals in Afghani stan (2001)? Doen we een beetje, zo als in Irak (1991-1998)? Het is ingewikkeld, zo blijkt uit de verschillende internationale readies op hetgeweld in Libie. Elk land heeft zo zijn eigen belang om wel of niet iets te doen, of om alleen maar met een verklaring te komen. Allereerst is daardeVenezolaanse president Hugo Chavez. Die liet gis- teren ondubbelzinnig weten dat hij zijn 'goedevriend' Gaddafi blijft steu- nen. Volgens hem heeft het Westen het gemunt op de Libische olie en is het daarom een lastercampagne be- gonnen tegen zijn 'revolutionaire zielsverwant'. Chavez is echter in alles antiwesters, en wordt langzamer- hand gezien als de gekke Henkie van de internationale politiek. 'Politieke zombie' Dan zijn er de landen die het voorals- nog houden bij publieke berispin- gen. Rusland bijvoorbeeld. Dat liet bijna tien dagen nade eerste ongere- geldheden van 15 februari weten dat het geweld tegen burgers ten zeerste afkeurt. Gisteren ging Moskou een versnelling hoger en noemde het Gaddafi een 'politieke zombie'. Ver- der gaan de Russen vooralsnog niet, en dat zou ook moeilijk zijn omdat ze zelf geen enkele kritiek of inmen- gingduldden tijdens hun twee oorlo- gen inTsjetsjenie. Dat waren tenslotte binnenlandse aangelegenheden. Vanuit China blijft het ook rede- lijk stil. Voor de Chinezen geldt in feite hetzelfde als voor de Russen (denk aan Tibet). Wel lieten ze op 22 februari weten 'erg ongerust' te zijn over de ontwikkelingen in Libie. Maar daarbij ging het voornamelijk om aanvallen op Chinese arbeiders en Chinese bezittingen. Eind vorige week werden er ver- volgens voor het eerst sancties inge- steld. De Europese Unie kondigde, in navolging van VN-resolutie 1970, eenwapenembargo af. Ookbevroor ze de tegoeden van de familie Gad dafi en weigert ze visa uit te geven aan zestien Gaddafi's, onder wie Muam mar. Ook de Verenigde Staten heb ben de tegoeden van de familie be- vroren. Voor de goede orde: dit gebeurde allemaal twee weken na de eerste demonstraties. Genoeg tijd dus voor Gaddafi om zijn centen bij el- kaar te sprokkelen. Humanitaire interventie Blijft over: geweld. Daarvan is nog geen sprake, al hebben de Amerika- nen en de Britten het wel over het in- stellen van een no fly-zone, zoals in de jaren '90 in Irak. De meeste landen hebben grote moeite met inmenging in nationale aangelegenheden van andere landen. Zij worden hierin ge- steund door de prominente Ameri- kaanse filosoof Michael Walzer. In zijn boek Just and Unjust Wars schrijft hij dat de soevereiniteit van landen heilig is. In principe. Alleen als er sprake is van extreme situaties als ge nocide en etnische zuivering bestaat er wat hem betreftzoiets als het recht op 'humanitaire interventie'. Walzer stond dus achter de bom- bardementen op Servie om zo de et nische zuivering van Albanezen te stoppen. En hij snapteer niets van dat er niemand ingreep toen er in Rwan- dabijnaeen mil joenTutsi's en gema- tigde Hutu's werden afgeslacht. In Libie is geen sprake van etnische zuiveringen of genocide. Niet ingrij pen dus. Maar dan: waar ligt de grens? Of moet je in dit geval gewoon luiste- ren naar de bevolking? Erzijn in Libie regelmatig spandoeken gesignaleerd met als strekking: geen interventie, dit is onze strijd. Bijna 25 jaar geleden, op 25 april 1986, werd Libie wel gebombardeerd. De VS voerden toen luchtaanval- len uit als vergelding van een Libische bomaanslag in Berlijn. Daar kwamen veel Amerikaanse soldaten. De operatie El Dorado Canyon, die twaalf minuten duurde, was gericht op Muammar Gaddafi zelf. Hij overleefde, maar er stierven naar verluidt wel zestig an- deren. Lastig, lastig: boeven verjagen zonder de bevolking te treffen. ap Deeigenaarvaneen pizzeria in Pennsylvania werd betrapttoen hij muizen losliet in de restaurants van zijnconcurrenten. In China probeerde een bankovervaller met een bijl door kogelvrij glas te komen. Na 198 keer uithalen luktedat, maartoen wasde politie eral. Eriseen nieuwfototoestel bedachtvoorde min- derfotogenieken onderons. Hettoestel brengt automatisch lipstick en oogschaduw aan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2011 | | pagina 15