De Ondernemer 7 DUURZAME DAGEN TIENDE MUSEUMNACHT DEMONSTRATIES OMAN ooo Vroegergebeurde hetondergronds.Tegenwoordigis het hot. Zelfs scholen staan in de rij voor een workshop bij de Paaldans-Academy. Fout! Niet alleen voor sekspoezen Nieuw bewijs: vooral jongeren dupe van crisis Herstel Rotterdamse haven bevestigd zijn koppositie Bart is geen danser, maar goed met palen is hij wel Stop de vergrijzing! Acties in het kader van het modewoord Kunst en Cultuur Havenbedrijf evacueert medewerkers Ork, ork, ork 5jc Op (g)een onbewoond eiland MaasstadPers Woensdag2 maart20n Van dc redactie ROTTERDAM Dat de economische crisis jongeren hethardsttreft, bleek afgelopen maandag opnieuw uit ci jfers van het Centraal Bu reau voor de Statistiek (CBS). In Zuid-Holland is het aantal jongeren met een bijstands- uitkering de afgelopen twee jaar met tweederde gestegen. Eind 2008 kregen 5630 Zuid-Hollandse jongeren on- der de 27 jaar een uitkering. Eind 2009 waren dat er 7080, om in 2010 verder te sti jgen tot 9410. Dat komt neer op een stijgingvan 67 procent in twee jaar tijd. Het totale aantal bijstands- uitkeringen in Nederland is in 2010 met 26.000 toegenomen. In totaal ontvangen 307.000 Nederlanders jonger dan 65 jaar momenteel een bijstands- uitkering. O Bart Olga willen je door de palen de sport laten zien Van de redactie ROTTERDAM De haven van Rotterdam her- stelt sneller van de crisis dan de grote concurrent Hamburg. De grootste Duitse haven is zelfs teruggezakt naar de derde plaats in Europa. De Antwerpse haven heeft Hamburg nu ingehaald op de lijst van grootste Europese ha vens. Rotterdam voert de lijst nog altijd aan en heeft zijn koppositie zelfs weten te ver- stevigen. Hamburg is niet de enige Duitse haven die veel last on- dervind van de economische crisis. In Wilhelmshave iszelfs nog steeds een achteruitgang te zien. Alleen de Duitse ha vens Emden en Cuxhaven doen het goed. Via die havens worden veel Duitse auto's uit- gevoerd. O Anne Dorst ROTTERDAM Een buitenschoolse opvang, twee kinderdagverblijven en twee seksshops. Het is een bij- zonder stukje Schieweg waar de onderneming van Bart en Olga gevestigd is. Achter een weinig verhullende gevel gaat een mooie open ruimte schuil Zwart plafond, paarse muren, glas in lood en zes palen: de Paaldans-Academy. Vijf jaar bestaat de school eigenlijk al, maar de eerste ja- ren hadden ze geen eigen plekje. Verschillende tijdeli jke huurlocaties hebben een poosje volstaan, tot het duo anderhalf jaar geleden geen groeimogelijkheden meerzag. Er moest een keuze gemaakt worden: stoppen of investe- ren. Het werd het laatste. Niet wetende dat de crisis op de loer lag en de beoogde huis- vesting vol verborgen gebre- ken zat. Het pand aan de Schieweg leek netjes, maar achter sy- steembouw waren allerlei le- lijke dingen weggewerkt: rotte balken, loden pijpen, jute be- drading. Drie maanden had den ze gerekend voor de ver- bouwing. De teller staat inmiddels op achttien... De officiele opening laat dus nog even op zich wachten, maar de grootste ruimte is al wel paal- dans-proof. En dat wordt dan ook al veelvuldig gedaan. Olga geeft lessen in paal- dansen. Aan beginners, gevor- derden, ver gevorderden, showdanseressen en wed- strijddanseressen. Daarnaast leidt ze ook instructrices op en geeft ze workshops. Hetvaakst wordt een workshop aange- vraagd voor een vrijgezellen- feest, maar het wordt steeds populairder. Olga: "Op dit Olga laat wat kunstjes zien aan de fotograaf. Leuk beroep... rob kamminga moment hebben we aanvra- gen van de ROC's Albeda en Zadkine voor een sportdag". Dat is goed nieuws voor de vrouw die de beeldvorming rond het paaldansen wil ver- anderen. Binnen het wereldje zijn de stereotypes al verdwe- nen. "Jedenktmisschien datje lang, slank en sportief moet zijn, maar je moet helemaal niets. Het is gewoon techniek, dat kan iedereen leren. Zo'n 90% van de cursisten ziet het paaldansen dan ook puur als hun wekelijkse work-out avond. Qua samenstelling is het een dwarsdoorsnee van de samenleving. Een tiende is wel bijvoorbeeld gogo danseres." Buiten het wereldje valt daarentegen nog wat winst te behalen, want paaldansen wordt nog steeds niet erkend als sport. Maar Olga is gemoti- veerd en heeft al wat ervaring met het doorbreken van pa- tro'nen. Ooit was ze entertain- mentdanseres. "Ik was best goed in wat ik deed, andere danseressen wilden het van me leren. Dat was niet nor- maal in die tijd. Een ander jouw trucjes leren kon je eigen ondergang betekenen. Maar ik deed het toch. En ik had zoveel trucjes, dat ik die ene best kon delen,vertelt ze. Geef het wat tijd, doe er een zachtaardig karakter bi j en een enthousiasmerende persoon- lijkheid en je hebt een Paal- dans Academy. En vergeet Bart niet. Veertien jaar geleden ont- moetten de twee elkaar op een beurs en nu wonen ze al zeven jaar samen. Zakenpartners en i iefdes dus. Voor de duidelijk- heid: Bart is geen paaldanser. Maar goed met danspalen is hij wel. Bart: "Toen Olga stop- te met entertainmentdansen wilde ze een paal in huis om te blijven oefenen. Dat zou ik wel even regelen. Jaren en tien- tallen metalen buizen later - ze waren al lemaal te glad of te stroef - had ik hem eindelijk gevonden. Deze zoektocht inspireerde Bart tot een andere tak van de Paaldans-Academy. Zijn eigen danspaal is inmid dels al vijf jaar op de markt en de beste in zijn soort. Maar wat wil je na het uitvoerig tes- tendoorzijnwederhelft. "Uit- proberen, dat is de manier waarop wij dingen doen. Drie keer uitproberen en dan vast- leggen. Er zijn namelijk nog geen standaarden in dit we reldje. Nog niet." O mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmm -wwririw—wKa iiimhw mil mil mum—ihhiiiiimmium In Hillegersberg klonk maan- dagochtend het startschot van '7 Days of Inspiration'. Zonder een cent op zak bou - wen aan duurzame initiatie- ven; een groep Rotterdam- mers zet zich met dit project de hele week in voor duur- zaamheid. Deorganisatievan heteve- nement bouwt daar samen metvrijwilligersen kinderen aan een zogenaamd duurza me speelplaats van alleen maargerecycled materiaal. Kunstenaars, interieurbou- wers en andere deskundigen helpen bij de bouw van het pretparkje bij het Hout- en Meubilerings College. En zo zijn er nog veel duurza me initiatieven deze week in de hele stad. Waaronder het uitdelen van kunst op straat. Kunstenaars gaan 4 maart de straat op met deze actie om zo het'grootste kunstwerkvan Nederland' te laten ontstaan. De Rotterdamse Muse- umnacht beleeftaanstaande zaterdag de tiende verjaardag van de meest inspirerende nachtvan het jaar. Kunst, cul tuur, performances, muzieken meer. Laatjeoverdonderen door een feestelijk en verras- send aanbod buiten op straat en binnen bij de 46 musea en galeries die tot diep in de nacht geopend zijn. In het Mu- seumpark bij de Kunsthal en het Natuurhistorisch Museum blaast Ernest van de Kwast om kwart voor achtdekaarsjes uit op de verjaardagstaart. Edwin van der Heide en de artiesten van Vagalume Light Processi on zetten vervolgens de Mu- seumnacht in vuur en vlam. Start hierje route langs alle traktaties van de diverse mu sea engalaries, tot ver buiten het culturele centrum. Gavoor het hele programma naar www.rotterdamsemuse- umnacht. nl Het Rotterdamse Havenbedrijf heeft vijftien medewerkers en hun gezinnen weggehaald uit de havenstad Sohar in de Golf- staat Oman. Ze zijn naarde hoofdstad Muscat gebracht, omdatactievoerdersde in- gangtotde haven blokkeer- den. In Sohar gaan al dagen- lang mensen de straat op om te demonstreren tegen het re gime van sultan Qaboos bin Said Al Said. De demonstran- ten hebben de wegen naan de haven en een raffinaderij ge- blokkeerd en eisen onder meer dat de olie-inkomsten eerlijker worden verdeeld. De haven in Sohar is voor vijftig procent eigendom van het Rotterdamse havenbe drijf. Volgende week staat er een staatsbezoek van Konin- gin Beatrix, prins Willem Alexander, prinses Maxima en minister Verhagen aan Oman gepland. Dat gaat vooralsnogdoor. De stad is vanaf donderdag een culinair adresje rijker. Op 4 maart wordt namelijk de soepwinkel K0M geopend op de Kralingse Oudedijk. Een nieuw bedrijf uit Barendrecht is de vergrijzing in Ajjj het straatbeeld zat. Daarom verkoopt Regenpijn Design vanaf nu stickers om je regenpijp op te fleuren. Rotterdam zou er gisteren een onbewoond eiland bij ®krijgen in het havengebied. Dat ging echter niet door, omdat het baggerschip dat de klus uitvoert olie lekt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2011 | | pagina 5