Henk Slechte Het gebeurt zelden dat een Schiedammer een boek publiceert dat binnen enkele weken in alle landelijke dag- en weekbladen uitgebreid en lovend wordt besproken. MetNederlandDe vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu' van Han van der Horst is dat gebeurd. 109 Musis EEN SCHRIJVER UIT DE SINT UDUINASTRAAT Luc Panhuysen noemt 'Nederland' in Het Parool 'het eerste geschiedenisboek voor en van de multiculturele samenleving' en Aijen Portuin zegt in NRC Handelsblad dat de vorm van het boek ouderwets is, maar dat de auteur onderwerpen behandelt die vroeger in zulke overzichtswerken voor een breed publiek werden verzwegen, zoals de groot scheepse vervolging van homoseksuelen in de jaren veertig van de 18de eeuw of de sigaar die Hendrik Colijn opstak, terwijl zijn manschap pen op Lombok vrouwen en kinderen fusilleerden. Hoogleraar nieuwste geschiedenis Piet de Rooy stoort zich weliswaar aan kleine onzorgvuldigheden, maar beschrijft 'Nederland' in Vrij Nederland als een 'voortreffelijk geschreven en verstandig overzicht van de vaderlandse geschiedenis'. Han van der Horst zelf zegt dat hij een boek heeft willen schrijven 'voor iedereen die van geschiedenis houdt'. Met iedereen bedoelt hij iedereen, maar bij het schrijven heeft hij nadrukkelijk ook gedacht aan mensen die wel van geschiedenis houden, maar geen band hebben met het Nederlandse verleden: de nieuwe Nederlanders. Omdat vaderlandse geschiedenis het geheel is van de collectieve ervaringen van het land waarin men woont, en de kennis daarvan de integratie bevordert, hoort de kennis van die geschiedenis een essentieel onderdeel te zijn van ieders intellectuele bagage. Han van der Horst heeft geprobeerd het begrip vaderland te omschrijven op een moment dat dat niet meer vanzelfsprekend is. We beleven de grootste en gevoeligste volksverhuizing uit de geschiedenis. Dat maakt iedere etnische definitie van 'vaderland' gevaarlijk. Vaderland heeft voor Han van der Horst dan ook niets te maken met 'banden des bloeds', maar alles met een plek waar mensen samen wonen, wer ken en collectieve ervaringen opdoen. Een portret van een wereldhistoricus die sinds 1996 weer full time Schiedammer is. Han van der Horst is in 1949 geboren in de Sint Liduina- straat op nummer 100B, twee deuren van kapper Schoof. Zijn vader was graficus en een actief lid van de katholieke vakbond van grafici. In de jaren vijftig vond hij dat de tijd voorbij was dat alleen de kinderen van de elite echte kansen in de maatschappij kregen. Hij stuurde daarom zijn zoon naar de Sint Jozefschool in de Nassaulaan, waarvan bekend was dat het onderwijs goed was en de voorbereiding op doorleren grondig. En doorleren deed Han. Hij ging na de lagere school naar het gymnasium. Dat dat niet in Schiedam was maar in Rotterdam, was toeval. Zijn vader wilde dat hij het beste voortgezet onderwijs zou krijgen en dat gaf toen het Sint Franciscus College in Rotterdam. Zoals alle gym nasiasten van zijn generatie benadrukt hij dat hij 'gymna sium alfa oude stijl' heeft gedaan, de echte humaniora- opleiding, waar je Grieks én Latijn leerde en intellectueel werd voorbereid op een wetenschappelijke studie. Gymnasiast Han was geen lid van dejeunesse Dorée. Integendeel. Zijn vader hield hem in niet mis te verstane bewoordingen voor dat er gewerkt moest worden: 'Als je blijft zitten, sodemieter ik je de maatschappij in'. Tegenover het Franciscus College was een wasserij. Han zag hoe een man daar dag in dag uit broeken stond te persen en zorgde dat hij nooit bleef zitten. Hij was een ijverige leerling. De nieuwsgierigheid van de jonge Han van der Horst naar het leven van mensen in andere tijden, op andere plaatsen en in andere culturen, heeft zijn keus voor de studie geschiedenis bepaald. Zijn oma moest hem altijd weer vertellen hoe zij als kind had geleefd en hoe opa Joris Hersbach omstreeks de eeuwwisseling op het Gedempte Broersveld, een kleine melkzaak dreef. Die verhalen maakten hem nieuwsgierig naar de wereld buiten Schiedam. Hij wilde weten hoe die in elkaar zat. Daarbij werd hij geholpen door het weekblad Donald Duck, dat hij nu nog een 'belangrijk cultureel tijd schrift' noemt. De dommige eend en zijn drie slimme neeges die geen geld hadden, maar overal kwamen, met vliegtuigen reisden, in auto's

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Musis | 2000 | | pagina 109