TORENTJE II Tapasbar/restaurant Voor Juan en alleman Proef in warme zuidelijke sfeer van Spaanse hapjes en drankjes, geniet in de zon op het drijvend terras van een koele cerveza of zoek Spaanse specialiteiten in het winkeltje Extraordinario. Lange Haven 26 3111CG Schiedam tel/fax 010 4263898 Musis 134 Bijna is het zover dat het torentje van Yvonne Koopman officieel zal worden onthuld. Waarmee Schiedam er een even merkwaardig als speels monument bij heeft. Het torentje bekroonde indertijd het Leids Academisch ziekenhuis en zou ongetwijfeld zijn gesloopt als de Schiedamse kunstenares niet het plan had ontwikkeld om het bouwwerkje als autonoom kunstwerk een plaats te geven in Schiedam. Daar staat het nu, als monumentaal object onderaan de Vlaardingerdijk. Schiedam wacht nog zo'n merkwaardig monument; de opgeslagen Finse school die voordien op de hoek van Nassaulaan en Schoolstraat stond.Volgens wethouderhjke uitspraak is deze Finse school de laatste in Nederland en daarom het bewaren waard. Dat laatste is natuurhjk niet waar. De veronderstelling dat dit weieens één der laatste Finse scholen in Nederland zou kunnen zijn, is ooit door een Musisredacteur geopperd in bijzijn van gemeentewerkenambtenaar Kees van Oorschot. De min of meer directe aanleiding was het vertrek van de Rotterdamse architect prof. ir. Jouke Post uit zijn kantoor in de Finse school in Rotterdam Overschie. Hierover sprekend werd gememoreerd dat het zowel Post als de Musisredacteur een goede gedachte leek om dit type school bouwkundig grondig te documenteren. Aan de constructie en uitvoering liggen onderwijs- opvattingen ten grondslag die gedeeltelijk in de latere scholen-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Musis | 2000 | | pagina 134