Bettine Schade van Westrum 137 Musis Lips like sugar is de titel van de tentoonstelling van een recente serie tekeningen, schilderijen en objecten waarop momenten uit het leven van meisjes zijn verbeeld. De tentoonstelling duurt tot en met 8 april en is voor wie nog niet in de gelegenheid is geweest om het Hollandiagebouw aan de Oosthavenkade in Vlaardingen te bezoeken, meer dan de moeite waard. Met de titel 'Lips like sugar', zet Christina de Vos het publiek min of meer op het verkeerde been. Want het oeuvre van De Vos kenmerkt zich door de wijze waarop ze met emoties speelt en zoektochten onderneemt in de literatuur en het theater. Haar lijst van tentoonstellingen en voltooide projecten is even lang als indrukwekkend en naast haar meisjestekenmgen in Vlaardingen was zij ook de kunstenares die in opdracht van het Goetheinstituut ter gelegenheid van de tweehonderdvijftigste sterfdag van Goethe het project Faust vorm gaf en dezelfde die in het Hamburgse Schmidt Tivolitheater een aandachttrekkende tentoonstelling onder de titel Diva op haar naam schreef. Lips like sugar is in zekere zin een nostalgisch onderzoek naar de gevoelswereld van haar eigen jeugd. Een kleine verzameling herinneringen aan de kindertijd. Maar dat al te persoonlijke is slechts de basis voor een diva-achtige verbeelding van de 'temps perdu'. De meisjes van De Vos zijn net zo goed actrices, met alle aanstellerij van dien. Het verschil is, dat de meisjesdiva's onschuldige actrices zijn, die zich niet verschuilen achter een fafade, maar één zijn met het spel dat ze spelen. Misschien kan niet iedereen zonder gêne naar de werken kijken, zoals ook de schilderijen van Balthus een ongemakkelijk gevoel kunnen oproepen. Het onderwerp heeft in de afgelopen jaren zijn onschuld verloren en de meisjes van Christina de Vos flirten wel degelijk, zij het onbedoeld, met de toeschouwer. Maar zij zijn schaamteloos, omdat zij hun onschuld nog niet hebben verloren. Het dilemma van de kunstenaar is van een geheel andere, zelfs tegengestelde aard: hoe kan zij recht doen aan het 'meisjesachtige' van het onderwerp en tegelijkertijd het 'meisjesachtige' in haar techniek vermijden? Pony's en pastel zijn nu eenmaal onlosmakelijk verbonden met meisjes en iedere poging om het zoete uit het werk te weren, zou krampachtig en onheus zijn. Christina de Vos is een tekenaar van mensen en een portrettist van stemmingen en gevoelens. Hoewel haar werk in de loop der jaren allengs groter, kleurrijker en extroverter is geworden, waardoor haar modellen zich in steeds voller ornaat aan ons voordoen, is de basis van haar werk nog altijd de sobere tekening waarin de uitgeklede mens centraal en geïsoleerd staat. Klaas Gubbels, die haar nog tijdens haar opleiding uitnodigde om te exposeren bij de gerenommeerde galerie Espace, zei toentertijd over het werk van Christina de Vos: "Het straalt zelfverzekerdheid uit en daarmee maakt zij verlegenheid zichtbaar". Die verlegenheid was dan toch vooral het verlegen zitten om een model. Uiterst huiverig voor het binnensluipen van zelfportretten, leden haar gedaanten aan ernstige gebreken. Als zij al een kop hadden, dan ontbrak er nogal eens een gelaatstrek. En de monden, neuzen en ogen die zij wel hadden, waren niet perse afkomstig van één model. De portretten waren, vaak letterlijk, een collage van lichaamsdelen, geput uit een ware berg van tijdschriftenfoto's. In plaats van het bij eensprokkelen van modellen met behulp van foto's, heeft de kunstenaar ze ook een aantal jaren geleend van door haar bewonderde 'oude meesters'. Grünewalds intense, van leed doortrokken Isenheimer Altar en Michelangelo's melancholische sculpturen voor de Florentijnse UPS LIKE SUGAR

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Musis | 2000 | | pagina 137