Logger aan de kade Iedere Musis worden twee museale objecten uit niet-Schiedamse en niet-Vlaardingse collecties gepresenteerd, soms onbekende stukken, soms in de vergetelheid geraakte. Jan Ensing vervaardigde enkele tientallen schetsen in Vlaardingen. Opmerkelijk, omdat kunstenaars Vlaardingen meestal links lieten liggen, maar begrijpelijk als men zich bedenkt dat zijn dochter Agatha met de Vlaardingse reder en haringhandelaar Paulus Kikkert was getrouwd. Ensing logeerde om die reden met enige regelmaat in de haringstad en aan het einde van zijn leven trok hij, weduwnaar, in bij dochter en schoonzoon. Het tekenen kon hij kennelijk niet laten en als hij in Vlaardingen was, pakte hij zijn schetsboek en potlood. Gelukkig heeft hij zich niet beperkt tot het standaardrepertoire (visbank, de Grote Kerk en de Oude Haven) van de schaarse andere kunstenaars die Vlaardingen aandeden. Hij had een kennelijke belangstelling voor de werkende mens, maar ook voor de meer verstilde plekjes in de stad, die hij haast als stillevens vastlegde. Een catalogus van zijn Vlaardingse werk, met alle gedetailleerd weergegeven visserstypen, attributen aan de havenkant en straatjes zou helemaal niet zo'n slecht idee zijn. Op de hier afgebeelde ingekleurde potloodtekening zien we een houten haringlogger, afgemeerd aan de Westhavenkade. Vaag heeft Ensing op de achtergrond de contouren van de gevels getekend, waarin duidelijk het deel van de kade aan de noordzijde van de Vossenstraat te herkennen valt. De haringloggers en de (beug- sloepen lagen, wanneer er zich veel schepen in de haven bevonden, met het voorschip schuin voor de kade, zoals op deze schets ook te zien is. Het voorste schip is het duidelijkst in beeld gebracht. Aan boord is flinke activiteit: elf man zijn mogelijk bezig met klein onderhoud of schoonmaakwerkzaamheden. De loggerkenmerken zijn duidelijk in beeld gebracht, zowel in de rompvorm als de tuigage (kottertuig). Het schip draagt nog geen visserijnummer (VL. zodat de tekening vermoedelijk van voor 1881 dateert. De logger was een scheepstype dat in 1865 in Nederland werd geïntroduceerd. De Scheveningse reder/ondernemer A.E. Maas zag op een visserijtentoonstelling in Boulogne dit Franse scheepstype en kocht er meteen een. Omdat Scheveningen toen nog geen haven had, reedde hij het met positief resultaat uit vanuit Vlaardingen. In het volgende jaar liet hij op de werf 's Lands Welvaren in Vlaardingen een tweede exemplaar bouwen. De logger werd meteen een groot succes en andere reders volgden snel Maas' voorbeeld. Enkele wijzigingen werden in het ontwerp aangebracht, onder andere twee in plaats van drie masten en de introductie van het kottertuig. De houten logger had, in tegenstelling tot de latere stalen logger, nog een vlakke spiegel, waarop de naam van het schip en de naam van herkomst te lezen viel. De scheepsnaam stond ook op de rode naamwimpel. Helaas voor alle loggerfanaten en visserijhistorici is deze door Ensing noch op de spiegel noch op de wimpel afgebeeld. Het is jammer dat Ensing zijn Vlaardingse schetsen niet tot olieverfschilderijen of aquarellen heeft uitgewerkt. Of zullen deze in de toekomst wellicht ook nog opduiken? 19 Musis In één van de vorige 'Museumvondsten' was er sprake van de vele schetsjes die Jan Ensing (1819-1894) in Vlaardingen maakte en sprak ik de verwachting uit dat er in de toekomst nog wel meer zouden opduiken. Niet zo'n gewaagde uitspraak, want bekend is dat de schetsen van de Groningse kunstenaar Ensing op enig moment geveild zijn en op die wijze verspreid zijn geraakt. Een belangrijk deel van deze potloodtekeningen is in openbare collecties terechtgekomen, die niet altijd de connectie met Vlaardingen weten te leggen. Zo ook met de hier afgebeelde logger aan de Westhavenkade uit de collectie van de Universiteit Leiden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Musis | 2010 | | pagina 19